Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie...

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem

Autor: 

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem
Ocena:
   4.5/6  Opinie  (11)
Stron: 300
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion
Cena:
65,00 zł

Książka ta skierowana jest dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników programu EdgeCAM -- działów konstrukcyjno-technologicznych firm, programistów obrabiarek CNC oraz uczelni.

Użytkownicy programów CAD np. AutoCAD, CATIA, Solid Edge, SolidWorks, Inventor, Pro/ENGINEER, UNIGRAPHICS mogą poszerzyć swoją wiedzę o komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM), znajdą w niej bowiem przykłady obróbki zarówno plików płaskich, jak i bryłowych czy powierzchniowych.

Z założenia książka nie jest samym opisem programu, ale również poradnikiem podsuwającym rozwiązania zagadnień, przed którymi stoi technolog-programista obrabiarek CNC.

Książka zawiera bogaty zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Materiał został podzielony na część dotyczącą frezowania i toczenia. Zostały one ułożone wg występującej w praktyce chronologii działań, tj. począwszy od przygotowania detalu do obróbki, generowania ścieżek, na symulacji kończąc.

Wstęp (11)
Część I Podstawy obsługi aplikacji (15)
Rozdział 1. Wiadomości ogólne (17)
 • Struktura programu (17)
 • Wymagania sprzętowe (17)
 • Instalacja programu (18)
 • Pierwsze uruchomienie (19)
 • Interfejs użytkownika (20)
 • Przykład - zarządzanie ekranem (21)
  • Jak wywołać widoki prostokątne? (22)
  • Gdzie jest początek układu współrzędnych? (23)
  • Jak ustawić konfigurację kolorów? (24)
  • Gdzie zdefiniować ustawienia globalne programu? (24)
  • Jak ustawić konfigurację pulpitu? (24)
  • Jak wczytać gotową konfigurację pulpitu? (25)
  • Jak uaktywnić makra? (25)
  • Ustawienia wersji językowej (26)
Rozdział 2. Podstawy modułu CAD (29)
 • Tworzenie i zapis plików (29)
 • Kolory, styl linii (30)
 • Linie, łuki, krzywe (30)
 • Edycja (31)
 • Wprowadzanie i podgląd współrzędnych (32)
 • Powierzchnie (33)
 • Przykład - tryby pracy CAD i CAM (33)
  • Przeglądarka (34)
  • Warstwy (34)
  • Cechy (35)
  • Obróbka (35)
 • Wstawianie elementów (36)
  • Wstaw > Część (37)
  • Wstaw > Bryłę (37)
  • Wstaw > STL (38)
  • Wstaw > Punkty (38)
  • Wstaw > Parasolid (39)
 • Przykład - tworzenie tekstu (39)
Cześć II Frezowanie (41)
Rozdział 3. Przygotowanie detali do obróbki (43)
 • Pliki płaskie 2D (43)
 • Funkcje pomocnicze (48)
  • Grupowanie (48)
  • Ciągłość (48)
 • Pliki bryłowe - korpusy (49)
 • Pliki bryłowe - aktualizacja detalu (52)
 • Półautomatyczne wyszukiwanie cech (53)
 • Pliki bryłowe - elementy form (53)
 • Pliki powierzchniowe (55)
 • Przejście do modułu Obróbki (57)
  • Obróbka bez stołu obrotowego (60)
 • Generowanie kodu NC (61)
 • Edytor kodu (61)
  • Rozszerzenia plików (62)
Rozdział 4. Magazyn narzędzi (63)
 • Uruchomienie Magazynu narzędzi (63)
 • Korzystanie z Magazynu narzędzi (64)
  • Filtry w Magazynie narzędzi (65)
  • Edycja parametrów narzędzia (66)
 • Definiowanie nowego narzędzia (68)
 • Moduł Technologii (70)
 • Analiza modelu - dobór frezu do obróbki (71)
 • Analiza modelu (72)
  • Karta Ogólnie (72)
  • Karta Zakres Z (72)
  • Podgląd Analizy (74)
 • Sprawdzenie długości frezu (76)
Rozdział 5. Symulacja obróbki (79)
 • Zapis półfabrykatu do kolejnej obróbki (82)
 • Symulacja - tryb Wynik obróbki (83)
 • Stoły obrotowe (85)
 • Zmiana uchwytów podczas obróbki (86)
 • Zmiana mocowania (86)
 • Brak półfabrykatu (87)
Rozdział 6. Obróbka krawędziowa - zgrubna (89)
 • Planowanie czoła detalu - cykl planowania (89)
  • Karta Ogólnie (89)
  • Karta Poziomy (91)
 • Przykład - obróbka pokrywy (92)
  • Jeżeli narzędzie przeszkadza przy wskazywaniu (93)
  • Jak zmienić parametry zdefiniowanych cykli? (93)
  • Jak sprawdzić czas trwania obróbki? (94)
 • Obróbka kieszeni - cykl koncentryczny (94)
  • Karta Ogólnie (95)
  • Karta Dojazd narzędzia (96)
  • Karta Poziom (97)
  • Karta Zagłębianie (98)
 • Przykład - obróbka kieszeni pionowych (99)
 • Obróbka kieszeni - cykl wierszowania (100)
  • Karta Ogólnie (100)
  • Karta Dojazd (101)
 • Przykład - obróbka kieszeni z wyspami (101)
  • Co zrobić z naddatkiem na czołach wysp? (102)
 • Przykład - kieszenie z pochylonymi ścianami (102)
  • Jak zagęścić ścieżkę? (104)
 • Przykład - obróbka stempla (elektrody) (104)
 • Przykład - obróbka resztek (106)
 • Planowanie cykli obróbki kieszeni (107)
 • Płaskie regiony (107)
 • Kopiowanie ścieżek (108)
 • Ruchy narzędzia (108)
Rozdział 7. Obróbka krawędziowa - cykle profilowe i obróbka otworów (109)
 • Obróbka wykańczająca - cykl profile (109)
  • Karta Ogólnie (110)
  • Karta Wejście/Wyjście (110)
  • Karta Zaawansowane (111)
 • Przykład - obróbka profili kieszeni (112)
 • Obróbka profilu zewnętrznego (113)
 • Przykład - stosowanie korekcji (114)
 • Przykład - obróbka po krawędzi przekroju (116)
  • Obróbka kilku profili z opcją Po krawędzi (116)
 • Obróbka rowków (117)
  • Karta Poziom (118)
 • Przykład - obróbka loga firmy z Corel Draw (118)
 • Obróbka tekstów (119)
 • Przykład - obróbka tekstu wklęsłego (119)
 • Przykład - obróbka cyfr wypukłych (120)
 • Przykład - obróbka tekstów wektorowych (121)
 • Grawerowanie (122)
 • Cykle obróbki otworów (122)
  • Karta Ogólnie (123)
  • Karta Poziom (123)
  • Karta Krok (124)
 • Przykład - ruchy narzędzia bez parametru Głębokości skrawania (124)
  • Karta Filtr (125)
 • Przykład - obróbka otworów (125)
 • Frezowanie gwintów (linii śrubowej) (127)
Rozdział 8. Powierzchnie - obróbka zgrubna (129)
 • Cykl zgrubny (130)
  • Karta Ogólnie (131)
  • Karta Poziomy (132)
  • Karta Wejścia/Wyjścia (134)
 • Przykłady - forma wtryskowa (matryca zamknięta) (135)
  • Co zrobić z naddatkiem na ściankach? (136)
  • Co zrobić z nieobrobionymi obszarami? (137)
 • Forma rozdmuchowa (matryca otwarta) (138)
 • Forma wtryskowa - stempel (lub elektroda) (139)
 • Odkuwka - elementy kuźnicze (140)
 • Forma wtryskowa - doniczka (141)
 • Wirniki - elementy obrotowe (142)
  • Jak obrabiać elementy z żebrami lub łopatkami? (142)
 • Odlewy - obróbka naddatków (142)
 • Cykl wierszowania 3D (143)
 • Tryb obliczeń (143)
  • Pliki tmp obliczeń (144)
Rozdział 9. Powierzchnie - obróbka wykańczająca (145)
 • Cykl profile na Z (145)
 • Przykłady - forma wtryskowa (matryca zamknięta) (146)
  • Jak lokalnie zagęścić ścieżkę? (147)
  • Jak obrobić cały detal w jednym cyklu? (147)
 • Forma wtryskowa (matryca otwarta) (148)
  • Jak kontrolować rodzaj obrabianych powierzchni? (148)
 • Cykl wierszowanie 3D (149)
 • Przykład - forma rozdmuchowa (matryca otwarta) (149)
  • Jak uniknąć tępienia krawędzi podziału formy? (150)
 • Forma - butelka PET (151)
  • Jak lokalnie zagęścić ścieżkę? (151)
  • Jak zmienić kierunek obróbki? (151)
 • Forma kuźnicza (151)
  • Jak zastosować cykl jako półwykańczający? (151)
  • Jak kopiować obróbkę? (152)
 • Forma rozdmuchowa (matryca otwarta) (153)
  • Jak kontrolować rodzaj obrabianych powierzchni? (153)
 • Cykl koncentryczny 3D (154)
 • Przykład - forma butelki (matryca zamknięta) (154)
  • Jak lokalnie zagęścić ścieżkę? (155)
  • Jak zmienić kierunek obróbki? (155)
 • Ruchy wejścia/wyjścia i łączące (155)
  • Ruchy wejście/wyjścia (155)
  • Ruchy łączące (156)
  • Posuw roboczy i wgłębny (157)
 • Przykład - profile na Z (wejścia) (158)
 • Wierszowanie 3D - wejścia (158)
 • Koncentryczny 3D - wejścia (160)
 • Szablony obróbki (160)
 • Przeniesienie technologii do pliku tekstowego (162)
Rozdział 10. Powierzchnie - cykle kształtowe (165)
 • Cykl rzutowania po krzywych (165)
 • Przykłady - forma wtryskowa (166)
  • Jak zmienić ścieżkę na prostopadłą? (166)
 • Cykl rzutowania kołowego (167)
 • Przykład - ścieżka spiralna (167)
 • Ścieżka koncentryczna (168)
 • Ścieżka promieniowa (169)
 • Cykl rzutowania koncentrycznego (169)
 • Przykład - kołpak felgi (170)
 • Przykład - cykl koncentryczny 3D z prowadnicą (170)
 • Cykl rzutowania ścieżek płaskich (172)
 • Przykład - grawerowanie napisu (172)
Rozdział 11. Powierzchnie - cykle specjalne (175)
 • Obróbka wariantowa (175)
  • Strategie obróbki (175)
 • Przykład - popielniczka (176)
 • Obróbka resztek (177)
 • Cykl obróbki naroży (177)
 • Przykład - obróbka naroży (178)
 • Cykl obróbki ołówkowej (178)
 • Przykład - obróbka ołówkowa (179)
  • Opcja Frezowanie od góry (180)
 • Obróbka resztek cyklem wariantowym (180)
 • Obróbka resztek cyklem koncentrycznym 3D (181)
Rozdział 12. Operacje (183)
 • Przykład - obróbka kieszeni (183)
  • Karta Ogólnie (184)
  • Karta Zgrubna (185)
  • Karta Wykańczająca (186)
  • Jak edytować parametry operacji? (187)
 • Przykład - obróbka otworów (188)
 • Ustawienia operacji (189)
Rozdział 13. Asocjatywna współpraca z programami CAD (191)
 • Przykład - obróbka kieszeni (193)
 • Przykład - obróbka formy (196)
Rozdział 14. Definicja postprocesorów, łącza RS-232 i programy Camline (199)
 • Definicja postprocesorów (199)
  • Wybór szablonu (199)
  • Krok I (203)
  • Krok II (204)
  • Krok III (204)
  • Krok IV (206)
  • Krok V (206)
 • Konfiguracja łącza RS-232 (207)
 • Programy Camline (210)
  • Camline(r) WinDNC (211)
  • Produkty Camline (212)
Rozdział 15. I jeszcze kilka słów o... (215)
 • HSM (215)
 • Obróbka obrotowa (217)
 • Frezowanie wielopłaszczyznowe (219)
  • Definicja przejazdu do nowej płaszczyzny (219)
 • Frezowanie pięcioosiowe (220)
Część III Toczenie (223)
Rozdział 16. Przygotowanie detali do obróbki (225)
 • Interfejs (225)
 • Symulacja obróbki (226)
 • Przykład - pliki płaskie 2D (226)
 • Przykład - pliki bryłowe (231)
 • Przykład - pliki bryłowe (aktualizacja detalu) (236)
 • Przykład - przejście do modułu obróbki (237)
Rozdział 17. Magazyn narzędzi (241)
 • Uruchomienie Magazynu (241)
 • Przykład - korzystanie z Magazynu narzędzi (242)
  • Filtry w Magazynie narzędzi (243)
  • Edycja parametrów narzędzia (244)
 • Definicja nowego narzędzia (245)
Rozdział 18. Cykle toczenia (249)
 • Cykl planowania (249)
  • Karta Ogólnie (249)
 • Przykład - planowanie czoła (251)
 • Cykl zgrubny (252)
 • Przykład - obróbka zgrubna (252)
  • Obróbka resztek (254)
 • Cykl profile zgrubnie (255)
 • Przykład - obróbka zgrubna cyklem profile (255)
 • Cykl profile (256)
  • Karta Wejście/Wyjście (256)
 • Przykład - cykl profile (257)
 • Przykład - stosowanie korekcji (258)
  • Jak sprawdzić czas trwania obróbki? (259)
 • Cykl gwinty (260)
  • Karta Głębokość (262)
  • Karta Start (262)
 • Cykle otworów i wytaczanie (263)
Rozdział 19. Obróbka rowków (265)
 • Cykl rowki zgrubnie (265)
 • Przykład - obróbka rowka zewnętrznego (266)
 • Przykład - obróbka rowka na czole (267)
 • Przykład - obróbka stopniowa (268)
 • Cykl rowki wzdłużnie (269)
 • Cykl rowki wgłębnie (270)
 • Cykl rowki profile (271)
 • I jeszcze parę słów o... (271)
  • Obróbka 4-osiowa (272)
  • Obsługa osi C&Y (272)
Rozdział 20. Operacje (273)
 • Przykład - operacje tokarskie (274)
  • Operacja Planowanie (274)
  • Operacja toczenia (275)
  • Operacja Rowki (276)
  • Jak edytować parametry operacji? (277)
 • Ustawienia operacji (278)
Rozdział 21. Asocjatywna współpraca z programami CAD (279)
 • Przykład - detal nieobrotowy (279)
Rozdział 22. Definicja postprocesorów i łącza RS-232 (283)
 • Definicja postprocesorów (283)
  • Wybór szablonu (283)
  • Krok I (287)
  • Krok II (287)
  • Krok III (288)
  • Krok IV (290)
 • Konfiguracja łącza RS-232 (291)
Skorowidz (293)
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Cena: 10,00 zł
Cena: 39,00 zł
Solid Edge 17. Podstawy
Grzegorz Kazimierczak
Cena: 49,00 zł
6
(2)
5
(4)
4
(2)
3
(2)
2
(1)
1
(0)

Liczba ocen: 11

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka. Dzięki zamieszczonej wersji TRIAL można praktycznie wypróbować zawarte na CD przykłady. Autor nie "leje wody", podaje bardzo dobre przykłady zastosowania. Naprawdę początkujący jak i średnio zaawansowani użytkownicy programów CAM znajdą coś dla siebie, a dzięki tej pozycji bardzo miło i przyjemnie poznają zasady i tajniki komputerowego wspomagania obróbki skrawaniem. Oby więcej takich książek! Może autor pokusi się o podobną książkę o SOLID EDGE (z wersją trial programu)
  Ocena : 6 

Po prostu super.
  Ocena : 5 

Ta książka na pewno pozwoliła mi na poznanie zagadnień CAM, których próżno było szukać w polskiej literaturze. Silną stroną programu jest szeroka współpraca z różnymi programami CAD, co z punktu widzenia człowieka pracującego w firmie narzędziowej jest ważne.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra, krok po kroku objaśnia w ćwiczeniach aspekty programowania. Pozwoliła mi się wgryźć w programowanie w systemie CAM i zdobyć pracę, chociaż ostatecznie pracuje na konkurencyjnym produkcie :-). Osłabiający jest brak możliwości zapisu pliku w wersji trial, ratunkiem jest to, że na CD są pliki do ćwiczeń, i już zrobione, więc można podglądnąć jakie kwiatki nam miały wyjść. Dobra pozycja dla początkujących, ale biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły w nowych wersjach przydała by się aktualizacja i rozszerzenie tematu.
  Ocena : 5 

Dobra pozycja dla początkujących - proponuje rozszerzyć temat o frezowanie z wykorzystaniem osi obrotowych. Ogólnie rzecz biorąc bardzo mi pomogła i polecam.
  Ocena : 5 

Wreszcie pierwsza konkretna, polska pozycja z dziedziny CAM. Bardzo dobra książka również dla średnio zaawansowanych. Autor nie nudzi opisami, podaje konkretne przykłady, które sprawdzają się w praktyce. Dzięki treści zawartej w książce, można rozpocząć programowanie samodzielnie. Czekam na poszerzenie tematu.
  Ocena : 4 

Witam.
Korzystam z waszej książki dopiero od kilku dni, po kolei przerabiając rozdziały znajduję całą masę błędów, braków literowych, a jestem dopiero na 8 rozdziale (np. strona 130 pierwszy wiersz od góry - "z kontrola" zamiast "z kontrolą". To są drobne braki, aczkolwiek rażące bardzo mocno i poważnie obniżające ocenę książki.
Kolejną sprawą są niejasności w podawaniu przykładów, niespójność przykładów książkowych z przykładami w programie, trzeba do wielu rzeczy dochodzić metodą prób i błędów (co czasami bywa bardzo irytujące), choć to jest w sumie na korzyść uczącego się, ale! Jednakże moja ocena tej pozycji jest dość wysoka, ponieważ większość wiadomości i ćwiczenia wykonuję poprawnie i dużo się uczę. Mam nadzieję że wasze kolejne pozycje będą wydawane bez błędów.
Pozdrawiam.
  Ocena : 4 

Książka jest OK, miałem okazje uczyć się z wcześniejszego wydania EdgeCam-a, którego używam na co dzień w pracy. Szkoda tylko, że zabrakło w obecnym i wcześniejszym wydaniu informacji na temat zastosowania EdgeCam-a do programowania wycinarki drutowej - może w następnej odsłonie... A może ktoś wie gdzie można znaleźć takie informacje?
  Ocena : 3 

Następujące minusy książki:
 1. Szczątkowy opis działania modułu CAD (w szczególności tryb rysowania powierzchni)
 2. Tłumaczenia parametrów obróbki nie są kompletne a niektóre z nich słowo w słowo przepisane z pliku pomocy starszych wersji (5.5, 6.0)
 3. Brak opracowania projektu skomplikowanego detalu (wymuszającego zastosowanie różnego rodzaju cykli obróbczych) OD POCZĄTKU DO KOŃCA!
 4. Brakuje również obróbki plików powierzchniowych utworzonych w programie EdgeCAM
 5. Obróbka plików bryłowych - niejasna
Książka pozwala na ogólne zapoznanie się z programem firmy Pathrace oraz pokazuje, co, gdzie znaleźć. Jednak próba własnoręcznego opracowania procesu technologicznego "obcego"; detalu wymaga długotrwałego ślęczenia i rozpracowywania znaczenia niektórych opcji metodą prób i błędów. Filmy znajdujące się na płycie mają podkład w języku angielskim oraz wymagają ściągnięcia z Internetu dodatkowego kodeka -- niestety nie dołączony na płytce a Windows Media Player 7.1 nie potrafi go znaleźć samodzielnie. Ich edukacyjne przesłanie w 80% przypadków zmienia się na poglądowe. Żeby skończyć miłym akcentem książka pana Augustyna jest jednak pomocna w zrozumieniu EdgeCAM-a i jeżeli nie potrafisz ślęczeć godzinami tłumacząc pliki pomocy i nie lubisz eksperymentować bez niej się nie obejdziesz.
  Ocena : 3 

Za mało przykładów opisujących możliwości programu, szczególnie opcji modelowania. Myślę, że książka mogłaby być bardziej kształcąca.
  Ocena : 2 

Typowy opis programu, nie ma nic wspólnego z praktycznym wykorzystaniem. Jedyną zaletą tej książki jest możliwość jej wykorzystania z szkołach zawodowych przygotowując jako uzupełnienie innych podręczników.