Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii

DNS i BIND

Autor: 

DNS i BIND
Ocena:
   4.5/6  Opinie  (5)
Stron: 312
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion

Książka to krótki przewodnik, który ułatwi zrozumienie zasad działania usługi DNS i programu BIND. Znajdziesz w niej wszystkie potrzebne informacje -- wyjaśnienie zagadnień dotyczących usługi DNS czy nietypowe rozwiązania dotyczące DNS i BIND. Korzystając z niej, będziesz mógł zainstalować program BIND w naprawdę profesjonalny sposób.

W tej książce poruszano między innymi następujące zagadnienia:

 • uzyskiwanie własnej domeny;
 • konfiguracja usługi DNS dla nowej domeny (za pomocą programu BIND);
 • dynamiczny DNS (DDNS);
 • przechodzenie z wersji 4 programu BIND na wersję 8.2.2;
 • szczegółowe omówienie nowych możliwości programu BIND w wersji 8 i 9;
 • buforowanie i rozwiązywanie nazw;
 • DNS przy połączeniach dial-up;
 • szczegóły konfiguracji i konserwacji programu BIND;
 • zagadnienia związane z bezpieczeństwem DNS i zaporami firewall;
 • narzędzia i techniki wspomagające rozwiązywanie problemów;
 • programowanie z wykorzystaniem DNS.
Książka zawiera szczegółowe informacje, które na pewno przydadzą się zaawansowanym użytkownikom i administratorom systemów.
Wstęp (15)
 • O książce (15)
 • Zanim powstał DNS (15)
 • Nadzieja w DNS (16)
 • Wersje programu BIND (16)
 • Jeśli należy to zrobić, warto to zrobić dobrze... (17)
Część I Podstawy usługi DNS (19)
Rozdział 1. DNS - zasady działania (21)
 • DNS - hierarchiczna, rozproszona baza danych (21)
 • Domeny (22)
  • Buforowanie (23)
  • Subdomeny (23)
 • Strefy i delegacje (24)
 • Strefy odwrotne (25)
 • Duplikowanie i dystrybucja stref (25)
 • Rozwiązywanie nazw (27)
  • Rekordy A (27)
  • Rekursja (28)
  • Rekordy NS (29)
  • Rekordy CNAME (31)
  • Rekordy PTR (31)
  • Zapytania odwrotne (32)
 • Baza DNS jako drzewo (33)
Rozdział 2. DNS w praktyce (35)
 • Program BIND (35)
  • ISC (35)
  • Skąd wziąć program BIND (36)
  • Kompilowanie programu BIND (36)
 • Konfiguracja programu BIND (37)
 • Testowanie konfiguracji (40)
  • ndc: uruchamianie, restartowanie i przeładowywanie programu BIND (40)
  • Testowanie plików stref (41)
  • Buforowanie w systemie DNS (43)
 • Konfiguracja resolwera (44)
  • Strefa (47)
 • Subdomeny i delegacje (59)
 • Delegacje stref odwrotnych w przypadku sieci bezklasowych (60)
 • Serwery zapasowe (62)
  • Konfiguracja serwera zapasowego (63)
  • Serwery ukryte (63)
  • Powiadamianie o zmianach (64)
Rozdział 3. Konserwacja i poprawa jakości usług (65)
 • Praktyczne drobiazgi (65)
 • Konserwacja i modyfikacja stref (65)
 • Algorytm Round Robin oraz rozkładanie obciążenia (70)
 • Kłopoty z rekordami CNAME (72)
 • Wykorzystanie symboli wieloznacznych (73)
  • Ograniczenia w używaniu symboli wieloznacznych (74)
  • Problemy z symbolami wieloznacznymi (74)
 • Pliki dziennika i wykrywanie usterek (74)
  • Komunikaty dotyczące startu, przeładowania i ponownej konfiguracji (75)
  • Kanały diagnostyczne (75)
  • Kategorie komunikatów (77)
  • Domyślna konfiguracja diagnostyki (78)
 • Dodawanie kolejnych domen (80)
 • Zapobieganie skutkom awarii (80)
  • Zapasowe serwery w sieci wewnętrznej (82)
  • Zapasowe serwery poza siecią wewnętrzną (82)
  • Przedłużające się przerwy w dostawie energii (83)
 • Przykład konfiguracji z forwardowaniem zapytań (83)
  • AARNet - Australian Academic and Research Network (84)
  • Wykorzystanie forwardowania we własnej sieci (85)
 • Konserwacja pliku root.hints (86)
Rozdział 4. Rejestrowanie domeny (89)
 • Domeny najwyższego poziomu i ich właściciele (89)
  • Właściciele domen najwyższego poziomu (89)
  • Właściciele domen odwrotnych (90)
  • Baza danych whois (90)
 • Rejestrowanie domeny (94)
  • Serwery podrzędne (94)
  • Jeśli domena jest zarejestrowana (95)
 • Opłaty (95)
Część II DNS dla zaawansowanych (97)
Rozdział 5. Dig i nslookup (99)
 • Dig (99)
  • Typy rekordów (100)
  • Opcje zapytań (101)
  • Opcje programu dig (103)
  • Pliki wsadowe (104)
  • Dane wyjściowe programu Dig (105)
  • Korzystanie z programu Dig (107)
  • nslookup (107)
Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów z DNS (111)
 • Unikanie problemów (111)
 • Problemy z siecią (112)
 • Problemy z delegacjami (113)
 • Problemy ze strefami odwrotnymi (114)
 • Serwery nadrzędne, podrzędne i numery seryjne (115)
 • Buforowanie i TTL (117)
 • Błędy w pliku strefy (119)
 • Pliki dziennika (120)
  • Błędy w plikach i konfiguracji stref (121)
  • Transfer stref, strefy podrzędne (131)
  • Dynamiczny DNS (135)
  • Obsługa zapytań (136)
  • Różne (139)
Rozdział 7. Narzędzia do obsługi systemu DNS (147)
 • Internet (147)
  • Narzędzia korzystające z Internetu (147)
  • Narzędzia wspomagające konserwację (148)
  • Kontrola jakości (151)
Rozdział 8. Bezpieczeństwo (157)
 • Problemy z bezpieczeństwem (157)
 • Jak bezpieczny jest DNS i BIND? (158)
 • Zużycie zasobów (163)
  • Czyszczenie pamięci buforowej (165)
  • Transfery stref (166)
 • chroot i zasada ograniczonego zaufania (167)
 • Pula identyfikatorów zapytań (168)
 • Ukrywanie informacji o wersji (169)
 • BIND 9 i DNSSEC (170)
 • DNS w systemach realizujących firewall (170)
 • Reguły filtrowania pakietów a DNS (171)
 • Dzielony DNS, NAT i ukrywanie sieci (172)
  • Dzielony DNS w systemie realizującym firewall (175)
  • Dzielony DNS w dużych sieciach (177)
Rozdział 9. Dynamiczny DNS (181)
 • RRset (181)
 • Serwery nadrzędne i podrzędne (182)
 • Przyjmowanie zleceń i wykonywanie uaktualnień (182)
  • Serwer DNS (182)
  • Strefa dynamiczna (183)
  • Klient (187)
 • Warunki uaktualnienia (187)
  • Korzystanie z programu nsupdate (188)
 • Serwery podrzędne (189)
 • Strefy odwrotne (190)
 • Strefa z jednym komputerem (190)
 • DHCP (191)
  • Mieszanie implementacji DHCP i DNS (191)
  • DHCP i statyczne wpisy DNS (192)
  • DHCP i dynamiczny DNS (192)
  • Uaktualnianie rekordów przez klienta (193)
Rozdział 10. DNS a połączenia dial-up (195)
 • Moderowanie programu BIND (196)
 • Odcinanie programu BIND od sieci (196)
  • Wyciąganie wtyczki (197)
  • Wyłączanie programu BIND (197)
  • Filtrowanie pakietów (197)
  • Automatyczne nawiązywanie połączenia (198)
  • Rutowanie pakietów i interfejsy (198)
Rozdział 11. DNS w sieci izolowanej (201)
 • Prosta sieć (201)
 • Wewnętrzne serwery główne (202)
  • Tradycyjny serwer główny (202)
  • Wykorzystanie stref szczątkowych (203)
  • Serwer główny ze strefami szczątkowymi (204)
 • Serwery podrzędne i buforujące (205)
 • Struktura systemu DNS (206)
Rozdział 12. Korzystanie z systemu DNS w programach (207)
 • Resolwer w systemie UNIX (207)
  • gethostbyname i gethostbyaddr (208)
  • Inne funkcje resolwera (209)
 • DNS i Perl (209)
  • Moduł Net::DNS (210)
 • DNS i Python (210)
 • DNS w skryptach powłoki (211)
 • Zapytania asynchroniczne (213)
  • adns (213)
  • arlib (214)
  • Biblioteka DNScache (214)
Rozdział 13. Rekordy zasobów (215)
 • Używane obecnie rekordy zasobów (215)
  • A (adres) (215)
  • AAAA (adres IPv6) (215)
  • ATMA (adres ATM) (216)
  • CNAME (kanoniczna nazwa aliasu) (216)
  • HINFO (informacje o komputerze) (216)
  • MX (serwer poczty) (217)
  • NS (serwer nazw) (217)
  • NSAP (217)
  • PTR (wskaźnik na nazwę) (217)
  • PX (mapowanie X.400) (218)
  • RP (osoba odpowiedzialna) (218)
  • RT (kierowanie pakietów) (218)
  • SOA (początek strefy) (219)
  • SRV (lokalizator usługi) (219)
  • TXT (informacja tekstowa) (220)
  • X25 (informacje o rutowaniu pakietów X.25) (220)
 • Rekordy eksperymentalne (220)
  • AFSDB (lokator bazy AFS) (221)
  • ISDN (221)
  • KEY (klucz publiczny) (221)
  • LOC (informacja o położeniu) (221)
  • KX (serwer kluczy) (222)
  • NULL (222)
  • NAPTR (wskaźnik do serwera nazw) (222)
  • NXT (kolejna prawidłowa nazwa) (222)
  • SIG (podpis) (222)
  • SINK (czyli zlew) (223)
 • Rekordy przestarzałe (223)
  • EID (identyfikator zakończenia połączenia) (223)
  • GPOS (położenie) (223)
  • ISDN (adres ISDN) (224)
  • MB (skrzynka pocztowa) (224)
  • MD (adresat poczty) (224)
  • MF (punkt transferu poczty) (224)
  • MG (grupa adresatów) (225)
  • MINFO (informacja o skrzynce lub liście pocztowej) (225)
  • MR (przeadresowanie poczty) (225)
  • NIMLOC (lokalizator ) (225)
  • NSAP_PTR (wariant rekordu PTR) (226)
  • WKS (znana usługa) (226)
Część III Program BIND (227)
Rozdział 14. BIND 4 - krótki przewodnik (229)
 • Przechodzenie z programu BIND 4 na BIND 8 (230)
  • Konwersja pliku konfiguracyjnego (230)
  • Rekordy CNAME (230)
  • Wysyłanie zapytań (230)
  • Sprawdzanie nazw (231)
 • Program ndc (231)
 • Konfiguracja programu BIND 4 (231)
  • Strefy (232)
  • Pobieranie rekordów spajających (232)
  • Forwardowanie zapytań (232)
  • Rekursywna obsługa zapytań (233)
  • Notowanie zapytań (233)
  • Transfery stref (233)
  • Ograniczanie zasobów (234)
  • Sortowanie adresów (234)
  • Fałszywe serwery nazw (235)
  • Zapytanie IQUERY (236)
  • Dołączanie nazwy domeny do zapytania (236)
  • Sprawdzanie poprawności nazw (236)
 • Różne (237)
  • Informacje diagnostyczne (237)
  • Przeładowywanie stref (237)
  • Kontrola dostępu do stref (237)
Rozdział 15. Kompilowanie i konserwacja programu BIND (239)
 • Program BIND (239)
 • Pobieranie programu BIND (240)
 • Uaktualnianie wersji programu (240)
 • Kompilowanie programu BIND (241)
 • Instalowanie programu BIND (242)
 • Ograniczanie dostępu do katalogów (242)
  • Środowisko izolowane (243)
  • Skrypty (245)
Rozdział 16. BIND 9 (247)
 • Po co nowa wersja? (247)
 • Dlaczego używać programu BIND 9? (248)
 • Kompilowanie programu BIND 9 (249)
 • Dokumentacja (250)
  • Podręcznik administratora (250)
  • Nowe opcje konfiguracyjne (250)
 • Uruchamianie programu BIND 9 (251)
  • named (252)
  • rndc (252)
  • lwresd (253)
 • Nowe ograniczenia zasobów (254)
 • Widoki (254)
 • Nowe rekordy zasobów (255)
  • DNAME, alias nazwy domenowej (256)
  • A6, adresy IPv6 (258)
 • Skalowalność (258)
 • Zabezpieczenia (258)
  • TSIG (259)
  • DNSSEC (260)
 • Obsługa protokołu IPv6 (260)
Rozdział 17. Różne (261)
 • Jak działa ndc (261)
  • status (262)
 • Sortowanie adresów (263)
  • sortlist (264)
  • topology (264)
  • Inne serwery posortują po swojemu (265)
 • Sprawdzanie nazw (265)
 • Ograniczenia programu BIND (266)
 • Prace porządkowe (267)
  • Skanowanie interfejsów (267)
  • Transfery stref (268)
  • Statystyki (271)
  • Statystyki wykorzystania pamięci (273)
 • Pozostałe opcje (273)
  • fake-iquery (273)
  • treat-cr-as-space (274)
  • min-roots (274)
  • has-old-clients (274)
  • auth-nxdomain (274)
  • rfc2308-type1 (275)
Dodatki (277)
Dodatek A named.conf - strona podręcznika systemowego (279)
 • Nazwa (279)
 • Wstęp (279)
 • Składnia (279)
 • Migracja z programu BIND 4.9.x (281)
 • Definicje terminów (281)
  • Lista adresów IP (283)
  • Instrukcja logging (284)
  • Instrukcja options (290)
 • Instrukcja zone (302)
  • Składnia (302)
  • Definicja i zastosowanie (302)
  • Klasy (303)
  • Opcje (304)
 • Instrukcja ACL (305)
  • Składnia (305)
  • Definicja i zastosowanie (305)
 • Instrukcja key (306)
  • Składnia (306)
  • Definicja i zastosowanie (306)
 • Instrukcja trusted-keys (306)
  • Składnia (306)
  • Definicja i zastosowanie (306)
 • Instrukcja server (307)
  • Składnia (307)
  • Definicja i zastosowanie (307)
 • Instrukcja controls (308)
  • Składnia (308)
  • Definicja i zastosowanie (308)
 • Opcja include (309)
  • Składnia (309)
  • Definicja i zastosowanie (309)
 • Przykłady (309)
 • Pliki (310)
 • Patrz również: (310)
6
(0)
5
(3)
4
(2)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 5

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Wiele dobrych informacji na temat DNS-a. Wiele przydatnych informacji.
  Ocena : 5 

Książka dobra, lecz ciut zawiła. Klarownie i spokojnie można zrozumieć, gdy spokojnie się czyta ową książkę i wykonuje odpowiednie ćwiczenia. Postawienie DNS w oparciu o Binda przy tej książce to sprawa maksymalnie dwóch dni (i stania się geekiem w zakresie nameserwerów ;)?
  Ocena : 4 

Doskonale przestawienie zalet Binda (szczególnie dla początkujących), z tą ksiązką postawienie nameservera to żaden problem!
  Ocena : 4