Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
C++. Biblioteka standardowa. Pod...

C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty

Autor: 

C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty
Ocena:
   4.5/6  Opinie  (14)
Stron: 728
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion
Cena:
99,00 zł

Biblioteka standardowa C++ to zestaw klas oraz interfejsów znacznie rozszerzających język C++. Nie jest ona jednak łatwa do przyswojenia. W celu pełnego wykorzystania udostępnianych przez nią komponentów oraz skorzystania z jej możliwości, konieczne jest odwołanie się do materiałów zawierających nieco więcej informacji niż tylko listę klas oraz zawartych w nich funkcji.

Książka "C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty" dostarcza wyczerpującej dokumentacji każdego z komponentów biblioteki, jak również przystępnych wyjaśnień złożonych zagadnień; prezentuje praktyczne szczegóły programowania, niezbędne do skutecznego zastosowania omawianej biblioteki w praktyce. Znajdziesz w niej również liczne przykłady działającego kodu źródłowego.

Książka "C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty" opisuje aktualną wersję biblioteki standardowej C++, w tym jej najnowsze elementy dołączone do pełnego standardu języka ANSI/ISO C++. Opis skoncentrowany jest na standardowej bibliotece wzorców STL (ang. Standard Template Library), kontenerach, iteratorach, obiektach funkcyjnych oraz algorytmach STL. W książce tej znajdziesz również szczegółowy opis kontenerów specjalnych, łańcuchów znakowych, klas numerycznych, zagadnienia lokalizacji programów oraz omówienie biblioteki IOStream. Każdy z komponentów został dokładnie przedstawiony wraz z opisem jego przeznaczenia oraz założeń projektowych, przykładami, czyhającymi pułapkami, jak również definicją udostępnianych przez niego klas oraz funkcji.

Omówione w książce zagadnienia to między innymi:
 • Krótkie wprowadzenie do C++ i biblioteki standardowej
 • Standardowa biblioteka wzorców
 • Kontenery STL
 • Obiekty funkcyjne STL
 • Algorytmy STL
 • Kontenery specjalne: stosy, kolejki, klasa bitset
 • Łańcuchy
 • Kontenery numeryczne
 • Operacje wejścia-wyjścia z wykorzystaniem klas strumieniowych
 • Funkcje służące umiędzynarodowieniu aplikacji
 • Alokatory
"C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty" stanowi wyczerpującą, szczegółową, przystępnie napisaną oraz praktyczną książkę. Tworzy ona materiał referencyjny C++, do którego będziesz stale powracać.

Nicolai M. Josuttis jest niezależnym konsultantem technicznym, projektującym oprogramowanie obiektowe dla firm telekomunikacyjnych, transportowych, instytucji finansowych oraz przemysłu. Jest on aktywnym członkiem Komitetu Standaryzującego C++, grupy roboczej opracowującej bibliotekę oraz partnerem w System Bauhaus, niemieckiej grupie zrzeszającej uznanych ekspertów w dziedzinie programowania obiektowego. Nicolai M. Josuttis jest autorem kilku książek dotyczących programowania obiektowego oraz C++.
Podziękowania (13)
Przedmowa (15)
1 O książce (17)
 • 1.1. Dlaczego powstała ta książka? (17)
 • 1.2. Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do lektury tej książki? (18)
 • 1.3. Styl i struktura książki (18)
 • 1.4. Jak czytać tę książkę? (21)
 • 1.5. Stan obecny (21)
 • 1.6. Przykładowy kod i dodatkowe informacje (22)
2 Wprowadzenie do języka C++ i biblioteki standardowej (23)
 • 2.1. Historia (23)
 • 2.2. Nowe możliwości języka (25)
  • 2.2.1. Wzorce (25)
  • 2.2.2. Jawna inicjalizacja typów podstawowych (30)
  • 2.2.3. Obsługa wyjątków (30)
  • 2.2.4. Przestrzenie nazw (32)
  • 2.2.5. Typ bool (33)
  • 2.2.6. Słowo kluczowe explicit (34)
  • 2.2.7. Nowe operatory konwersji typu (35)
  • 2.2.8. Inicjalizacja stałych składowych statycznych (36)
  • 2.2.9. Definicja funkcji main() (36)
 • 2.3. Złożoność algorytmów a notacja O (37)
3 Pojęcia ogólne (39)
 • 3.1. Przestrzeń nazw std (39)
 • 3.2. Pliki nagłówkowe (40)
 • 3.3. Obsługa błędów i wyjątków (42)
  • 3.3.1. Standardowe klasy wyjątków (42)
  • 3.3.2. Składowe klas wyjątków (45)
  • 3.3.3. Zgłaszanie wyjątków standardowych (46)
  • 3.3.4. Tworzenie klas pochodnych standardowych klas wyjątków (46)
 • 3.4. Alokatory (48)
4 Narzędzia (49)
 • 4.1. Pary (49)
  • 4.1.1. Wygodna funkcja make_pair() (51)
  • 4.1.2. Przykłady użycia par (53)
 • 4.2. Klasa auto_ptr (53)
  • 4.2.1. Motywacja klasy auto_ptr (53)
  • 4.2.2. Przenoszenie własności w przypadku klasy auto_ptr (55)
  • 4.2.3. Wskaźniki auto_ptr jako składowe (59)
  • 4.2.4. Niewłaściwe użycie wskaźników auto_ptr (61)
  • 4.2.5. Przykłady zastosowania typu auto_ptr (62)
  • 4.2.6. Klasa auto_ptr w szczegółach (64)
 • 4.3. Ograniczenia liczbowe (71)
 • 4.4. Funkcje pomocnicze (77)
  • 4.4.1. Obliczanie wartości minimalnej oraz maksymalnej (77)
  • 4.4.2. Zamiana dwóch wartości (78)
 • 4.5. Dodatkowe operatory porównania (79)
 • 4.6. Pliki nagłówkowe <cstddef> oraz <cstdlib> (81)
  • 4.6.1. Definicje w pliku <cstddef> (81)
  • 4.6.2. Definicje w pliku <cstdlib> (82)
5 Standardowa biblioteka wzorców (STL) (83)
 • 5.1. Składniki biblioteki STL (83)
 • 5.2. Kontenery (85)
  • 5.2.1. Kontenery sekwencyjne (86)
  • 5.2.2. Kontenery asocjacyjne (91)
  • 5.2.3. Adaptatory kontenerów (92)
 • 5.3. Iteratory (93)
  • 5.3.1. Przykłady użycia kontenerów asocjacyjnych (96)
  • 5.3.2. Kategorie iteratorów (102)
 • 5.4. Algorytmy (103)
  • 5.4.1. Zakresy (105)
  • 5.4.2. Obsługa wielu zakresów (110)
 • 5.5. Adaptatory iteratorów (112)
  • 5.5.1. Iteratory wstawiające (112)
  • 5.5.2. Iteratory strumieniowe (114)
  • 5.5.3. Iteratory odwrotne (116)
 • 5.6. Algorytmy modyfikujące (118)
  • 5.6.1. Usuwanie elementów (118)
  • 5.6.2. Algorytmy modyfikujące a kontenery asocjacyjne (121)
  • 5.6.3. Algorytmy a funkcje składowe (123)
 • 5.7. Funkcje ogólne definiowane przez użytkownika (124)
 • 5.8. Funkcje jako argumenty algorytmów (125)
  • 5.8.1. Przykłady użycia funkcji jako argumentów algorytmów (125)
  • 5.8.2. Predykaty (126)
 • 5.9. Obiekty funkcyjne (129)
  • 5.9.1. Czym są obiekty funkcyjne? (129)
  • 5.9.2. Predefiniowane obiekty funkcyjne (135)
 • 5.10. Elementy kontenerów (138)
  • 5.10.1. Wymagania wobec elementów kontenerów (138)
  • 5.10.2. Semantyka wartości a semantyka referencji (139)
 • 5.11. Obsługa błędów i wyjątków wewnątrz biblioteki STL (140)
  • 5.11.1. Obsługa błędów (141)
  • 5.11.2. Obsługa wyjątków (143)
 • 5.12. Rozbudowa biblioteki STL (145)
6 Kontenery STL (147)
 • 6.1. Wspólne cechy i operacje kontenerów (148)
  • 6.1.1. Wspólne cechy kontenerów (148)
  • 6.1.2. Wspólne operacje kontenerów (148)
 • 6.2. Wektory (151)
  • 6.2.1. Możliwości wektorów (152)
  • 6.2.2. Operacje na wektorach (154)
  • 6.2.3. Używanie wektorów jako zwykłych tablic (158)
  • 6.2.4. Obsługa wyjątków (159)
  • 6.2.5. Przykłady użycia wektorów (160)
  • 6.2.6. Klasa vector<bool> (161)
 • 6.3. Kolejki o dwóch końcach (163)
  • 6.3.1. Możliwości kolejek deque (164)
  • 6.3.2. Operacje na kolejkach deque (165)
  • 6.3.3. Obsługa wyjątków (166)
  • 6.3.4. Przykłady użycia kolejek deque (167)
 • 6.4. Listy (168)
  • 6.4.1. Możliwości list (169)
  • 6.4.2. Operacje na listach (170)
  • 6.4.3. Obsługa wyjątków (174)
  • 6.4.4. Przykłady użycia list (175)
 • 6.5. Zbiory i wielozbiory (176)
  • 6.5.1. Możliwości zbiorów i wielozbiorów (178)
  • 6.5.2. Operacje na zbiorach i wielozbiorach (179)
  • 6.5.3. Obsługa wyjątków (187)
  • 6.5.4. Przykłady użycia zbiorów i wielozbiorów (187)
  • 6.5.5. Przykład określania kryterium sortowania podczas wykonywania (191)
 • 6.6. Mapy oraz multimapy (193)
  • 6.6.1. Możliwości map oraz multimap (194)
  • 6.6.2. Operacje na mapach oraz multimapach (195)
  • 6.6.3. Zastosowanie map jako tablic asocjacyjnych (204)
  • 6.6.4. Obsługa wyjątków (206)
  • 6.6.5. Przykłady użycia map i multimap (206)
  • 6.6.6. Przykład z mapami, łańcuchami oraz definiowaniem kryterium sortowania podczas wykonywania (210)
 • 6.7. Inne kontenery STL (212)
  • 6.7.1. Łańcuchy jako kontenery STL (213)
  • 6.7.2. Zwykłe tablice jako kontenery STL (214)
  • 6.7.3. Tablice mieszające (216)
 • 6.8. Implementacja semantyki referencji (217)
 • 6.9. Kiedy stosować poszczególne kontenery (220)
 • 6.10. Typy kontenerowe i ich składowe w szczegółach (223)
  • 6.10.1. Definicje typów (224)
  • 6.10.2. Operacje tworzenia, kopiowania i niszczenia (225)
  • 6.10.3. Operacje niemodyfikujące (227)
  • 6.10.4. Operacje przypisania (230)
  • 6.10.5. Bezpośredni dostęp do elementów (231)
  • 6.10.6. Operacje generujące iteratory (233)
  • 6.10.7. Wstawianie i usuwanie elementów (234)
  • 6.10.8. Specjalne funkcje składowe list (239)
  • 6.10.9. Obsługa alokatorów (241)
  • 6.10.10. Omówienie obsługi wyjątków w kontenerach STL (242)
7 Iteratory STL (245)
 • 7.1. Pliki nagłówkowe iteratorów (245)
 • 7.2. Kategorie iteratorów (245)
  • 7.2.1. Iteratory wejściowe (246)
  • 7.2.2. Iteratory wyjściowe (247)
  • 7.2.3. Iteratory postępujące (248)
  • 7.2.4. Iteratory dwukierunkowe (249)
  • 7.2.5. Iteratory dostępu swobodnego (249)
  • 7.2.6. Problem z inkrementacją i dekrementacją iteratorów wektorów (252)
 • 7.3. Pomocnicze funkcje iteratorów (253)
  • 7.3.1. Przesuwanie iteratorów za pomocą funkcji advance() (253)
  • 7.3.2. Obliczanie odległości pomiędzy iteratorami za pomocą funkcji distance() (254)
  • 7.3.3. Zamiana wartości iteratorów za pomocą funkcji iter_swap() (256)
 • 7.4. Adaptatory iteratorów (257)
  • 7.4.1. Iteratory odwrotne (257)
  • 7.4.2. Iteratory wstawiające (262)
  • 7.4.3. Iteratory strumieniowe (268)
 • 7.5. Cechy iteratorów (273)
  • 7.5.1. Definiowanie funkcji ogólnych dla iteratorów (275)
  • 7.5.2. Iteratory definiowane przez użytkownika (277)
8 Obiekty funkcyjne STL (281)
 • 8.1. Pojęcie obiektów funkcyjnych (281)
  • 8.1.1. Obiekty funkcyjne jako kryteria sortowania (282)
  • 8.1.2. Obiekty funkcyjne ze stanem wewnętrznym (283)
  • 8.1.3. Wartość zwracana algorytmu for_each() (287)
  • 8.1.4. Predykaty a obiekty funkcyjne (288)
 • 8.2. Predefiniowane obiekty funkcyjne (291)
  • 8.2.1. Adaptatory funkcji (291)
  • 8.2.2. Adaptatory funkcji składowych (293)
  • 8.2.3. Adaptatory zwykłych funkcji (295)
  • 8.2.4. Obiekty funkcyjne definiowane przez użytkownika dostosowane do adaptatorów funkcji (296)
 • 8.3. Dodatkowe złożeniowe obiekty funkcyjne (298)
  • 8.3.1. Jednoargumentowe złożeniowe adaptatory obiektów funkcyjnych (299)
  • 8.3.2. Dwuargumentowe złożeniowe adaptatory obiektów funkcyjnych (302)
9 Algorytmy STL (305)
 • 9.1. Pliki nagłówkowe algorytmów (305)
 • 9.2. Przegląd algorytmów (306)
  • 9.2.1. Krótkie wprowadzenie (306)
  • 9.2.2. Klasyfikacja algorytmów (307)
 • 9.3. Funkcje pomocnicze (316)
 • 9.4. Algorytm for_each() (318)
 • 9.5. Algorytmy niemodyfikujące (320)
  • 9.5.1. Zliczanie elementów (321)
  • 9.5.2. Wartość minimalna i maksymalna (322)
  • 9.5.3. Wyszukiwanie elementów (324)
  • 9.5.4. Porównywanie zakresów (335)
 • 9.6. Algorytmy modyfikujące (340)
  • 9.6.1. Kopiowanie elementów (341)
  • 9.6.2. Przekształcenia i kombinacje elementów (344)
  • 9.6.3. Wymienianie elementów (347)
  • 9.6.4. Przypisywanie nowych wartości (348)
  • 9.6.5. Zastępowanie elementów (350)
 • 9.7. Algorytmy usuwające (353)
  • 9.7.1. Usuwanie określonych wartości (353)
  • 9.7.2. Usuwanie powtórzeń (356)
 • 9.8. Algorytmy mutujące (360)
  • 9.8.1. Odwracanie kolejności elementów (360)
  • 9.8.2. Przesunięcia cykliczne elementów (361)
  • 9.8.3. Permutacje elementów (363)
  • 9.8.4. Tasowanie elementów (365)
  • 9.8.5. Przenoszenie elementów na początek (367)
 • 9.9. Algorytmy sortujące (368)
  • 9.9.1. Sortowanie wszystkich elementów (369)
  • 9.9.2. Sortowanie częściowe (371)
  • 9.9.3. Sortowanie według n-tego elementu (374)
  • 9.9.4. Algorytmy stogowe (375)
 • 9.10. Algorytmy przeznaczone dla zakresów posortowanych (378)
  • 9.10.1. Wyszukiwanie elementów (379)
  • 9.10.2. Scalanie elementów (385)
 • 9.11. Algorytmy numeryczne (393)
  • 9.11.1. Obliczanie wartości (393)
  • 9.11.2. Konwersje wartości względnych i bezwzględnych (397)
10 Kontenery specjalne (401)
 • 10.1. Stosy (401)
  • 10.1.1. Interfejs (403)
  • 10.1.2. Przykład użycia stosów (403)
  • 10.1.3. Klasa stack<> w szczegółach (404)
  • 10.1.4. Klasa stosu definiowanego przez użytkownika (406)
 • 10.2. Kolejki (408)
  • 10.2.1. Interfejs (410)
  • 10.2.2. Przykład użycia kolejek (410)
  • 10.2.3. Klasa queue<> w szczegółach (411)
  • 10.2.4. Klasa kolejki definiowanej przez użytkownika (413)
 • 10.3. Kolejki priorytetowe (416)
  • 10.3.1. Interfejs (417)
  • 10.3.2. Przykład użycia kolejek priorytetowych (418)
  • 10.3.3. Klasa priority_queue<> w szczegółach (418)
 • 10.4. Kontener bitset (421)
  • 10.4.1. Przykłady użycia kontenerów bitset (422)
  • 10.4.2. Szczegółowy opis klasy bitset (424)
11 Łańcuchy (431)
 • 11.1. Motywacja (431)
  • 11.1.1. Przykład pierwszy: Pobieranie tymczasowej nazwy pliku (432)
  • 11.1.2. Przykład drugi: Pobieranie słów i wypisywanie ich w odwrotnej kolejności (437)
 • 11.2. Opis klas reprezentujących łańcuchy znakowe (440)
  • 11.2.1. Typy łańcuchów znakowych (440)
  • 11.2.2. Przegląd funkcji składowych (441)
  • 11.2.3. Konstruktory oraz destruktory (443)
  • 11.2.4. Łańcuchy znakowe zwykłe oraz języka C (444)
  • 11.2.5. Rozmiar oraz pojemność (446)
  • 11.2.6. Dostęp do elementów (448)
  • 11.2.7. Porównania (449)
  • 11.2.8. Modyfikatory (450)
  • 11.2.9. Konkatenacja łańcuchów znakowych oraz ich fragmentów (453)
  • 11.2.10. Operatory wejścia-wyjścia (454)
  • 11.2.11. Poszukiwanie oraz odnajdywanie łańcuchów znakowych (455)
  • 11.2.12. Wartość npos (457)
  • 11.2.13. Obsługa iteratorów w przypadku łańcuchów znakowych (458)
  • 11.2.14. Obsługa standardów narodowych (464)
  • 11.2.15. Wydajność (466)
  • 11.2.16. Łańcuchy znakowe a wektory (466)
 • 11.3. Klasa string w szczegółach (467)
  • 11.3.1. Definicje typu oraz wartości statyczne (467)
  • 11.3.2. Funkcje składowe służące do tworzenia, kopiowania oraz usuwania łańcuchów znakowych (469)
  • 11.3.3. Funkcje dotyczące rozmiaru oraz pojemności (470)
  • 11.3.4. Porównania (471)
  • 11.3.5. Dostęp do znaków (473)
  • 11.3.6. Tworzenie łańcuchów znakowych języka C oraz tablic znaków (474)
  • 11.3.7. Funkcje do modyfikacji zawartości łańcuchów znakowych (475)
  • 11.3.8. Poszukiwanie oraz odnajdywanie (482)
  • 11.3.9. Łączenie łańcuchów znakowych (485)
  • 11.3.10. Funkcje wejścia-wyjścia (486)
  • 11.3.11. Funkcje tworzące iteratory (487)
  • 11.3.12. Obsługa alokatorów (488)
12 Kontenery numeryczne (491)
 • 12.1. Liczby zespolone (491)
  • 12.1.1. Przykład wykorzystania klasy reprezentującej liczby zespolone (492)
  • 12.1.2. Funkcje operujące na liczbach zespolonych (494)
  • 12.1.3. Klasa complex<> w szczegółach (501)
 • 12.2. Klasa valarray (506)
  • 12.2.1. Poznawanie klas valarray (507)
  • 12.2.2. Podzbiory wartości umieszczonych w tablicy valarray (512)
  • 12.2.3. Klasa valarray w szczegółach (525)
  • 12.2.4. Klasy podzbiorów tablic typu valarray w szczegółach (530)
 • 12.3. Globalne funkcje numeryczne (535)
13 Obsługa wejścia-wyjścia z wykorzystaniem klas strumieniowych (537)
 • 13.1. Podstawy strumieni wejścia-wyjścia (538)
  • 13.1.1. Obiekty strumieni (538)
  • 13.1.2. Klasy strumieni (539)
  • 13.1.3. Globalne obiekty strumieni (539)
  • 13.1.4. Operatory strumieniowe (540)
  • 13.1.5. Manipulatory (540)
  • 13.1.6. Prosty przykład (541)
 • 13.2. Podstawowe obiekty oraz klasy strumieniowe (542)
  • 13.2.1. Klasy oraz hierarchia klas (542)
  • 13.2.2. Globalne obiekty strumieni (545)
  • 13.2.3. Pliki nagłówkowe (546)
 • 13.3. Standardowe operatory strumieniowe << oraz >> (547)
  • 13.3.1. Operator wyjściowy << (547)
  • 13.3.2. Operator wejściowy >> (549)
  • 13.3.3. Operacje wejścia-wyjścia dla specjalnych typów (549)
 • 13.4. Stany strumieni (552)
  • 13.4.1. Stałe służące do określania stanów strumieni (552)
  • 13.4.2. Funkcje składowe operujące na stanie strumieni (553)
  • 13.4.3. Warunki wykorzystujące stan strumienia oraz wartości logiczne (555)
  • 13.4.4. Stan strumienia i wyjątki (557)
 • 13.5. Standardowe funkcje wejścia-wyjścia (561)
  • 13.5.1. Funkcje składowe służące do pobierania danych (562)
  • 13.5.2. Funkcje składowe służące do wysyłania danych (565)
  • 13.5.3. Przykład użycia (566)
 • 13.6. Manipulatory (567)
  • 13.6.1. Sposób działania manipulatorów (568)
  • 13.6.2. Manipulatory definiowane przez użytkownika (569)
 • 13.7. Formatowanie (570)
  • 13.7.1. Znaczniki formatu (570)
  • 13.7.2. Format wartości logicznych (572)
  • 13.7.3. Szerokość pola znak wypełnienia oraz wyrównanie (573)
  • 13.7.4. Znak wartości dodatnich oraz duże litery (576)
  • 13.7.5. Podstawa numeryczna (576)
  • 13.7.6. Notacja zapisu liczb zmiennoprzecinkowych (579)
  • 13.7.7. Ogólne definicje formatujące (581)
 • 13.8. Umiędzynarodawianie (582)
 • 13.9. Dostęp do plików (583)
  • 13.9.1. Znaczniki pliku (586)
  • 13.9.2. Dostęp swobodny (589)
  • 13.9.3. Deskryptory plików (592)
 • 13.10. Łączenie strumieni wejściowych oraz wyjściowych (592)
  • 13.10.1 Luźne powiązanie przy użyciu tie() (593)
  • 13.10.2. Ścisłe powiązanie przy użyciu buforów strumieni (594)
  • 13.10.3. Przekierowywanie strumieni standardowych (596)
  • 13.10.4. Strumienie służące do odczytu oraz zapisu (597)
 • 13.11. Klasy strumieni dla łańcuchów znakowych (599)
  • 13.11.1. Klasy strumieni dla łańcuchów znakowych (600)
  • 13.11.2. Klasy strumieni dla wartości typu char* (603)
 • 13.12. Operatory wejścia-wyjścia dla typów zdefiniowanych przez użytkownika (605)
  • 13.12.1. Implementacja operatorów wyjściowych (605)
  • 13.12.2. Implementacja operatorów wejściowych (607)
  • 13.12.3. Operacje wejścia-wyjścia przy użyciu funkcji pomocniczych (609)
  • 13.12.4. Operatory definiowane przez użytkownika używające funkcji nieformatujących (610)
  • 13.12.5. Znaczniki formatu definiowane przez użytkownika (612)
  • 13.12.6. Konwencje operatorów wejścia-wyjscia definiowanych przez użytkownika (615)
 • 13.13. Klasy bufora strumienia (616)
  • 13.13.1. Spojrzenie użytkownika na bufory strumieni (616)
  • 13.13.2. Iteratory wykorzystywane z buforem strumienia (618)
  • 13.13.3. Bufory strumienia definiowane przez użytkownika (621)
 • 13.14. Kwestie wydajności (632)
  • 13.14.1. Synchronizacja ze standardowymi strumieniami używanymi w języku C (633)
  • 13.14.2. Buforowanie w buforach strumieni (633)
  • 13.14.3. Bezpośrednie wykorzystanie buforów strumieni (634)
14 Umiędzynarodowienie (637)
 • 14.1. Różne standardy kodowania znaków (638)
  • 14.1.1. Reprezentacja za pomocą zestawu znaków szerokiego zakresu lub reprezentacja wielobajtowa (639)
  • 14.1.2. Cechy znaków (640)
  • 14.1.3. Umiędzynarodawianie specjalnych znaków (643)
 • 14.2. Pojęcie obiektów ustawień lokalnych (644)
  • 14.2.1. Wykorzystywanie ustawień lokalnych (646)
  • 14.2.2. Aspekty ustawień lokalnych (650)
 • 14.3. Klasa locale w szczegółach (653)
 • 14.4. Klasa facet w szczegółach (656)
  • 14.4.1. Formatowanie wartości numerycznych (657)
  • 14.4.2. Formatowanie czasu oraz daty (661)
  • 14.4.3. Formatowanie wartości walutowych (664)
  • 14.4.4. Klasyfikacja oraz konwersja znaków (669)
  • 14.4.5. Sortowanie łańcuchów znakowych (677)
  • 14.4.6. Lokalizacja komunikatów (679)
15 Alokatory (681)
 • 15.1. Wykorzystywanie alokatorów przez programistów aplikacji (681)
 • 15.2. Wykorzystywanie alokatorów przez programistów bibliotek (682)
 • 15.3. Alokator domyślny (685)
 • 15.4. Alokator zdefiniowany przez użytkownika (687)
 • 15.5. Alokatory w szczegółach (689)
  • 15.5.1. Definicje typu (689)
  • 15.5.2. Funkcje składowe (691)
 • 15.6. Funkcje stosowane w przypadku niezainicjalizowanej pamięci (692)
A Bibliografia (695)
B Skorowidz (697)
Najczęściej kupowane razem:
C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty plus Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V plus C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty. Wydanie II
Cena zestawu: 252,45 zł 297,00 zł
Oszczędzasz: 44,55 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
6
(3)
5
(8)
4
(1)
3
(1)
2
(0)
1
(1)

Liczba ocen: 14

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Bardzo przyjemnie się czyta, nawet na lekcjach typowo humanistycznych.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Dla mnie najlepsza książka o C++ od wielu lat, jaką przeczytałem. Napisana konkretnie, bez lania wody, w sposób pozwalający się wiele dowiedzieć o STL.
  Ocena : 5 

Książka dosłownie dla każdego. Zarówno dla tych, którzy chcą się dopiero zaznajomić z STL-em jak również dla tych, którzy chcą poszerzyć swą dotychczasową wiedze. Autor stosuje zasadę stopniowego rozszerzania przedstawianego materiału w ten sposób, że najpierw poznajemy dane zagadnienia w zakresie podstawowym (niektórym może np. to na początek wystarczyć) a następnie w dalszych rozdziałach prezentuje je już w głębokim zakresie. W ten sposób można dowiedzieć się na początek pobieżnie, choć dokładnie o wszystkim, a następnie np. o wybranych, bardziej interesujących nas rzeczach czytać dokładniej w następnych rozdziałach. Wielokrotnie autor wyjaśnia te same rzeczy w różnych miejscach książki, dzięki czemu można jej lekturę zacząć w dowolnym miejscu. Bardzo dobry dobór przykładów i gruntowne ich omówienie wraz z analizą. Książka wyczerpująco i co najważniejsze jasno omawia STL-a, a układ omawiania materiału jest naprawdę bardzo dobry.
  Ocena : 5 

Niezbędna pomoc w pracy każdego programisty C++.
  Ocena : 5 

Jak i do poprzedniej wersji tej książki, nie mam zastrzeżeń. Niesamowicie przydatna w zgłębieniu biblioteki standardowej.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra, opisuje w sposób prosty bibliotekę STL dodając do opisu wiele przykładowych kodów, które są jednocześnie omówione. Można powiedzieć, że autor tłumaczy bibliotekę standardową prawie tak prostym językiem jak prof. Grębosz w osławionej Symfonii C++. Oczywiście książka jest przeznaczona dla ludzi, którzy znają lub bardzo dobrze znają język c++. Jest to jedyny na rynku pełny opis STL'a, na który długo czekałem.
Polecam wszystkim, którzy chcą wykorzystać STL'a w swojej pracy programistycznej. Dałbym jej 6 ale z 4 lata temu, ale i tak cieszę się, że w końcu coś się o STL'u pojawiło od 1998 roku kiedy stworzono ten standard.
  Ocena : 5 

Książka może nie jest tania, ale na prawdę warto! Gorąco polecam wszystkim, których ta tematyka interesuje.
  Ocena : 5 

Konkretna, bez lania wody
  Ocena : 5 

Obecnie jest to chyba jedyna tak dobra książka o STL. Opis biblioteki jest obszerny i kompletny. Oprócz samego wykładu książka może także z powodzeniem pełnić formę leksykonu. Zaskoczył mnie także styl napisania publikacji - mimo że dość formalny, okazuje się lekki w lekturze i przyjemny, a to wielka rzadkość wśród tego typu 'cegieł'. Osobiście chętnie widziałbym teraz "C++ Templates" tego samego autora po polsku.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka. Może niektórym wydać się 'nadmiarowa' - autor niektóre fragmenty powtarza wielokrotnie przy różnych okazjach - ale właśnie dzięki temu można ją czytać 'od środka' i nie ma możliwości przegapienia istotnych kwestii. Szkoda tylko jednego - po tę książkę będę sięgać często i miękkie okładki pewnie szybko się 'zużyją'...
  Ocena : 4 

Jest to dość dobra referencja dla programistów C++, chcących poznać i wykorzystywać ISO C++ 98. Przy opisach metod kontenerów brakuje jednak typów (interator, liczba, obiekt, ...) argumentów oraz wartości zwracanych, mimo to większość tych informacji można wywnioskować z opisów.
  Ocena : 3 

Ksiazka moze i ok ale polska wersja zalamuje. Bledow masa, tlumaczenia fatalne:/
  Ocena : 1 

Za długo. Książka jak biblia, pisana nie wyraźnym pismem.