Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowocz...

C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych

Autorzy: ,

Ocena:
   5/6  Opinie  (24)
Stron: 528 Stron (w wersji papierowej): 528
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Wydawca: Helion
Cena:
89,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 17,80 zł
71,20 zł 89,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
89,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
71,20 zł
89,00 zł

Poznaj najlepsze narzędzia Microsoftu do tworzenia aplikacji webowych

 • Możliwości języka C# w zakresie tworzenia aplikacji internetowych
 • Platformy i narzędzia ułatwiające budowanie i wdrażanie aplikacji webowych
 • Praktyczne sposoby tworzenia aplikacji WWW i serwisów internetowych

Dynamiczny rozwój sieci i jej wkraczanie w coraz to nowe obszary życia pozwala nam korzystać z większości usług z dowolnego miejsca na świecie i za pośrednictwem każdego urządzenia z dostępem do internetu. Aby użytkownik mógł swobodnie poruszać się po sieci, konieczne jest rozwijanie coraz bardziej zaawansowanych, wygodniejszych i szybszych aplikacji internetowych działających po stronie serwera. Do niedawna większość aplikacji tego rodzaju była pisana w takich językach, jak PHP, Python lub Java, obecnie natomiast ogromną popularność zdobywają w tej dziedzinie język C# i platforma MVC.

Jeśli dysponujesz ogólną wiedzą na temat programowania i baz danych, opanowałeś lub właśnie opanowujesz podstawy języka C# i chcesz poznać platformę MVC oraz możliwości, jakie oferuje ona w zakresie tworzenia aplikacji webowych, sięgnij po tę książkę. Nie stanowi ona klasycznego podręcznika do programowania, lecz raczej zbiór praktycznych wskazówek i objaśnień pozwalających w krótkim czasie rozpocząć przygodę z tworzeniem aplikacji internetowych, a następnie logicznie ją kontynuować. Dzięki lekturze krok po kroku poznasz proces powstawania kodu aplikacji i jego wdrażania przy użyciu różnych narzędzi. Poznaj świat aplikacji internetowych!

 • Podstawy języka C# i jego możliwości
 • Wzorce projektowe i architektoniczne oraz ich stosowanie
 • Możliwości webowych platform firmy Microsoft
 • Tworzenie aplikacji i serwisów internetowych oraz ich wdrażanie
 • Optymalizowanie aplikacji pod kątem wymagań wyszukiwarek i serwisów społecznościowych
 • Budowa własnego portalu

Buduj doskonałe serwisy internetowe w języku C# z platformą MVC!
 

Wstęp (15)

Rozdział 1. C# - teoria i praktyka (19)

 • Wprowadzenie do języka C# (19)
  • Kolejne wersje języka C# (20)
   • C# 2.0 (.NET Framework 2.0, Visual Studio 2005) (20)
   • C# 3.0 (.NET Framework 3.5, Visual Studio 2008) (20)
   • C# 4.0 (.NET Framework 4.0, Visual Studio 2010) (21)
   • C# 5.0 (.NET Framework 4.5, Visual Studio 2012 oraz 2013) (21)
   • C# 6.0 (zapowiedź) (21)
  • Konwencje (21)
   • Cel stosowania konwencji (22)
   • Pliki a klasy i interfejsy (22)
   • Wcięcia (22)
   • Komentarze (23)
   • Deklaracje klas, interfejsów i metod (24)
   • Puste linie (24)
   • Nawiasy klamrowe (25)
   • Konwencje nazewnicze (25)
   • Pozostałe dobre praktyki (26)
  • Typy (26)
   • Deklaracja zmiennej (27)
   • Inicjalizacja zmiennej (28)
   • Słowa kluczowe (29)
   • Stałe i zmienne tylko do odczytu (29)
   • Literały (30)
   • Typ wyliczeniowy (31)
   • Konwersje typów i rzutowanie (31)
   • Opakowywanie (boxing) i rozpakowywanie (unboxing) (32)
   • Wartości zerowe oraz typy dopuszczające wartości zerowe (33)
   • Typy generyczne (34)
  • Tablice, łańcuchy i kolekcje (34)
   • Tablice (34)
   • Łańcuchy (36)
   • Kolekcje (37)
  • Operatory (38)
   • Operator trójargumentowy ?: (38)
   • Operator ?? (40)
  • Instrukcje sterujące (40)
   • Instrukcja if (40)
   • Instrukcja switch (41)
  • Instrukcje iteracyjne (43)
   • Pętla while (43)
   • Pętla do while (43)
   • Pętla for (44)
   • Pętla foreach (45)
   • Instrukcje skoku (45)
  • Klasy, obiekty, pola, metody i właściwości (46)
   • Klasy (46)
   • Obiekty (48)
   • Pola (48)
   • Metody (49)
   • Właściwości (52)
  • Podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym (53)
   • Abstrakcja (53)
   • Hermetyzacja (54)
   • Dziedziczenie (54)
   • Polimorfizm (55)
  • Przeciążanie operatorów (56)
   • Przeciążanie operatorów relacji (57)
   • Metody Equals() i GetHashCode() (57)
   • Przeciążanie operatorów konwersji (57)
   • Przeciążanie operatorów logicznych (58)
   • Przeciążanie operatorów arytmetycznych (60)
  • Przeciążanie metod (61)
  • Indeksatory (61)
  • Klasa System.Object (63)
  • Konstruktor i destruktor (64)
  • Garbage Collector (66)
   • Zasada działania GC (66)
   • Podział na generacje (przechowywanie obiektów w pamięci) (66)
  • Struktury (67)
  • Interfejsy (68)
   • Jawna implementacja interfejsu (69)
  • Zwalnianie zasobów niezarządzanych (70)
   • Interfejs IDisposable (70)
   • Słowo kluczowe using (71)
  • Delegaty, metody anonimowe, wyrażenia lambda i zdarzenia (72)
   • Delegaty (72)
   • Metody anonimowe (74)
   • Wyrażenia lambda (74)
   • Zdarzenia (75)
  • Dyrektywy preprocesora (76)
  • Wyjątki (77)
   • Zgłaszanie wyjątków (77)
   • Przepełnienia arytmetyczne (78)
   • Instrukcje checked i unchecked (78)
  • Przestrzenie nazw (79)
   • Zagnieżdżanie przestrzeni nazw (79)
   • Dyrektywa using (81)
   • Aliasy (82)
   • Zewnętrzne aliasy (83)
  • Typy, metody, klasy i kolekcje uogólnione (generyczne) (83)
   • Metody generyczne (84)
   • Klasy generyczne (84)
   • Kolekcje generyczne i interfejsy (86)
   • Interfejs IDictionary<TKey, TValue> - słownik (86)
   • Interfejs IEnumerable<T> (87)
   • Interfejs ICollection<> (87)
   • Interfejs IList<> (87)
   • Interfejs IQueryable<> (88)
  • Wyrażenia regularne (89)
  • Data i czas (90)
  • Operacje wejścia, wyjścia, foldery i pliki (92)
 • Pozostałe elementy języka i nowości w wersji C# 5.0 (93)
  • Mechanizm refleksji i atrybuty (93)
   • Atrybuty (94)
  • IEnumerable a IEnumerator (96)
  • Iteratory i słowo kluczowe yield return (97)
  • Inicjalizatory obiektów i kolekcji (100)
  • Drzewa wyrażeń (101)
  • Metody rozszerzające (102)
  • Metody i klasy częściowe (103)
   • Metody częściowe (104)
  • Zmienne domniemane (105)
  • Typy anonimowe (105)
  • Słowa kluczowe this i base (106)
  • Typy dynamiczne (107)
  • Argumenty nazwane - Named Arguments (110)
  • Parametry opcjonalne (111)
  • Obsługa kontra- i kowariancji oraz słowa kluczowe in i out (111)
  • Słowa kluczowe is, as i typeof (114)
  • Leniwa inicjalizacja - Lazy Initialization (114)
  • Metody asynchroniczne - async i await (118)
  • Atrybuty Caller Info (119)
 • Nowości w C# 6.0 (120)
  • Konstruktory pierwotne - Primary Constructors (120)
  • Automatyczna inicjalizacja właściwości - Initializers for Auto-properties (120)
  • Dyrektywa using dla składowych statycznych - Using Static Members (121)
  • Inicjalizatory słownikowe - Dictionary Initializer (121)
  • Deklaracje inline dla parametrów out - Inline Declarations for Out Params (122)
  • Wyrażenia dla właściwości - Property Expressions (122)
  • Wyrażenia dla metod - Method Expressions (122)
  • Modyfikator private protected (123)
  • Kolekcje IEnumerable jako parametr - Params for Enumerables (123)
  • Jednoargumentowe sprawdzanie wartości null - Monadic Null Checking (123)
  • Słowo kluczowe await w blokach catch i finally (124)
  • Filtry wyjątków - Exception Filters (124)
  • Literały binarne i separatory cyfr - Binary Literals, Digit Separators (124)
Rozdział 2. Wzorce architektoniczne (125)

 • Architektura wielowarstwowa (125)
  • Architektura jednowarstwowa (126)
  • Architektura dwuwarstwowa (126)
  • Architektura trójwarstwowa (126)
  • Architektura n-warstwowa (126)
 • MVC (127)
  • View (128)
  • Controller (128)
  • Model (128)
   • Domain Model, MVC Model i ViewModel - porównanie (128)
   • Model pasywny a model aktywny (129)
 • MVP (129)
  • Model (130)
  • View (130)
  • Presenter (130)
 • MVVM (131)
 • MVC, MVP i MVVM (131)
 • DDD (132)
 • SOA (132)
 • EDA (133)
Rozdział 3. Microsoft .NET Framework (135)

 • Struktura .NET (135)
  • CLI (136)
  • CIL (137)
  • CLR (137)
  • DLR (137)
  • Elementy .NET wykorzystywane w ASP.NET MVC (138)
  • Implementacje .NET (138)
   • Projekt Mono (139)
 • WPF (139)
 • WCF (140)
  • Service Contract (140)
  • Operation Contract (140)
  • Data Contract (140)
  • Data Member (140)
  • WCF Endpoint = adres + binding + contract (142)
 • Silverlight (142)
 • Microsoft Azure (143)
  • Windows Azure Storage (143)
   • BLOB Storage (143)
   • Table Storage (143)
   • Queue Storage (143)
  • Hostowanie aplikacji w Azure (143)
   • Worker Role (144)
   • Web Role (144)
   • Web Site (144)
   • Virtual Machine (144)
  • Azure Service Bus (144)
   • Service Bus Relay (144)
   • Service Bus Queue (145)
   • Service Bus Topic (145)
 • ASP.NET Web Forms (145)
 • ASP.NET Web Pages (146)
 • ADO.NET (146)
  • Obiekt DataSet (147)
   • Obiekty DataTable i DataRow (147)
   • Obiekt DataRelation (147)
   • Obiekt DataView (147)
  • .NET Framework Data Provider (147)
 • LINQ (148)
  • LINQ to XML (148)
  • LINQ to Objects (149)
  • LINQ to SQL (149)
  • LINQ to DataSet (149)
  • LINQ to Entities (149)
  • Przykłady zapytań LINQ (150)
   • Składnia metod - Method Syntax (150)
   • Składnia zapytań - Query Syntax (151)
  • PLINQ (151)
 • Narzędzia ORM w .NET (153)
  • Entity Framework (153)
  • NHibernate (153)
  • NHibernate 3 a Entity Framework 6 (154)
  • Alternatywa dla Entity Framework i NHibernate (154)
Rozdział 4. Entity Framework 6 (157)

 • Podejście do pracy z modelem danych (157)
  • Porównanie różnych podejść (157)
  • Model dla podejścia Model First (158)
  • Model dla podejścia Code First (158)
 • Nowości wprowadzane w kolejnych wersjach EF (159)
  • Nowości wprowadzone w EF 5 (159)
  • Nowości wprowadzone w EF 6 (160)
 • Relacyjne bazy danych i EF (160)
  • Krótki opis baz relacyjnych (160)
  • Relacja "jeden do wielu" (161)
  • Relacja "jeden do jednego" (161)
  • Relacja "wiele do wielu" (162)
  • Relacje opcjonalne (165)
 • Obiekty DbContext i DbSet (165)
  • DbContext i DbSet (165)
  • Metody Attach i Detach (165)
 • Relacje poprzez klucz FK a relacje niezależne (obiektowe) (166)
  • Relacje poprzez klucz obcy - FK Association (166)
  • Relacje niezależne - Independent Association (167)
 • Odpytywanie bazy danych za pomocą EF i LINQ (168)
  • Wczytywanie zachłanne - Eager Loading (168)
  • Wczytywanie leniwe - Lazy Loading (169)
  • Jawne ładowanie - Explicit Loading (170)
  • Problem N+1 (170)
  • Metoda AsNoTracking() (171)
  • Odroczone i natychmiastowe wykonanie (171)
  • Entity SQL (172)
  • Bezpośrednie zapytania SQL do bazy (Direct/RAW SQL) i procedury składowane w EF (173)
 • Transakcje w EF (174)
 • Śledzenie zmian (175)
  • Migawkowe śledzenie zmian - Snapshot Change Tracking (175)
  • Dynamiczne śledzenie zmian - Dynamic Change Tracking (proxy) (175)
 • Zarządzanie operacjami współbieżnymi (176)
 • Kaskadowe usuwanie - Cascade Delete (177)
 • Strategie dziedziczenia w bazie danych - TPT, TPH i TPC (178)
  • TPH (178)
  • TPT (178)
  • TPC (179)
 • SQL Logging (179)
 • Code First Fluent API i Data Annotations (180)
 • Migracje (182)
  • Metoda Seed (183)
Rozdział 5. ASP.NET MVC 5 (185)

 • Kolejne wersje ASP.NET MVC (185)
  • ASP.NET MVC 1 (185)
  • ASP.NET MVC 2 (185)
  • ASP.NET MVC 3 (186)
  • ASP.NET MVC 4 (186)
  • ASP.NET MVC 5 (186)
  • ASP.NET MVC 6 (zapowiedź) (187)
 • Konwencje w MVC (187)
  • Struktura projektu (187)
  • Konwencje a ASP.NET MVC (188)
 • MVC Pipeline - ścieżka wywołań, handlery i moduły (189)
  • Ścieżka wywołań (189)
   • Pierwsze żądanie do aplikacji ASP.NET (189)
   • Podstawowe obiekty tworzone dla każdego żądania (189)
   • HttpApplication (190)
  • Uchwyty i moduły HTTP (193)
   • Uchwyty HTTP (193)
   • Moduły HTTP (193)
   • HttpHandler a HttpModule (193)
 • Kontroler (194)
  • Typy rezultatu (194)
  • Parametry akcji (196)
  • Żądanie GET (196)
  • Żądanie POST (196)
  • Filtry akcji (197)
 • Widok (200)
  • Zasady odnajdywania widoków (200)
  • Folder Shared (201)
  • Widoki częściowe (201)
  • Razor (202)
   • Dodatkowe właściwości silnika Razor (203)
  • ViewBag, ViewData i TempData (204)
  • Widoki typowane - Strongly Typed Views (205)
  • HTML helpery (208)
  • Paczki skryptów i minimalizacja - Script/CSS Bundling and Minification (209)
 • Sekcje (211)
 • Routing (214)
  • Kolejność w routingu (214)
  • Ignorowanie ścieżek (214)
  • Ograniczenia (215)
  • Routing na podstawie atrybutów (215)
   • Prefiksy (216)
   • Ograniczenia (217)
   • Nazywanie ścieżek i generowanie linków po nazwie ścieżki (217)
   • Obszary (217)
 • Model (218)
  • ViewModel (218)
 • Walidacja (222)
 • MVC Scaffolding (223)
  • Generowanie kontrolerów (223)
  • Generowanie widoków (227)
 • Metody synchroniczne i asynchroniczne w MVC (228)
  • Słowa kluczowe - Async, Await, Task (230)
 • Cache (231)
  • Cachowanie po stronie serwera - Server Side Caching (231)
   • Atrybut OutputCache (232)
   • Cachowanie częściowe (233)
   • Cachowanie rozproszone (233)
  • Cachowanie po stronie klienta - Client Side Caching (234)
  • Cachowanie w HTML 5 (234)
   • HTML 5 Application Cache (234)
   • HTML 5 WebStorage (234)
 • Code First Data annotations (235)
 • Bezpieczeństwo (235)
  • SQL Injection (236)
  • Cross-Site Request Forgery (236)
  • Cross-Site Scripting (237)
  • Over-Posting - parametr binding (237)
 • Obsługa, śledzenie i logowanie wyjątków w MVC (238)
  • Lokalne zarządzanie wyjątkami (238)
   • Blok try-catch (238)
   • Nadpisywanie metody OnException() w kontrolerze (238)
  • Globalne zarządzanie wyjątkami (239)
   • Klasa FilterConfig (239)
   • HandleError na poziomie kontrolerów i akcji (239)
   • Zwracanie widoków dostosowanych do konkretnych typów wyjątków (240)
  • Logowanie globalne za pomocą osobnych narzędzi (240)
 • Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja w MVC 5 (241)
  • Identyfikacja (241)
  • Uwierzytelnianie (241)
  • Autoryzacja (242)
   • Role w MVC (242)
  • Stan aplikacji, sesje i ciasteczka (242)
   • Stan aplikacji (242)
   • Ciasteczka (243)
   • Sesje (243)
  • OWIN (244)
  • ASP.NET Identity (244)
  • WIF i uwierzytelnianie za pomocą claimów (245)
   • Identity Provider, STS (246)
   • Strona ufająca - Relying Party (246)
  • Federated Authentication (247)
  • Windows ACS (248)
  • OpenId i OpenAuth (249)
   • OpenId (249)
   • OpenAuth (250)
Rozdział 6. Web serwisy i ASP.NET Web API 2 (251)

 • Web API 2 (251)
 • Web API a ASP.NET MVC (252)
 • Web serwis, REST, SOAP i OData (253)
  • SOAP (253)
  • REST (253)
  • OData (254)
 • CORS i JSONP (255)
  • JSONP (255)
  • CORS (255)
   • Uruchamianie CORS w Web API (256)
 • Routing w Web API (257)
  • Mapowanie żądań na akcje bądź metody w kontrolerze Web API (257)
 • Web API a Entity Framework i warstwa modelu (258)
 • Typy rezultatu w Web API (258)
  • Typ void (259)
  • HttpResponseMessage (259)
  • IHttpActionResult (260)
  • Inny dowolny typ z aplikacji (260)
 • Pobieranie danych z Web API (261)
  • Pobieranie danych po stronie serwera (.NET, C#) (261)
  • Pobieranie danych po stronie klienta (JavaScript, jQuery, AJAX) (261)
 • Wersjonowanie w Web API (262)
Rozdział 7. Narzędzia, licencje i ceny (263)

 • Serwer IIS (263)
  • Kategorie dla modułów dostępnych w IIS (263)
  • Pule aplikacji w IIS (264)
  • Przetwarzanie żądań w IIS (264)
 • Microsoft SQL Server 2014 (264)
  • Licencjonowanie SQL Server 2014 (265)
  • Ceny licencji SQL Server 2014 (265)
  • Nowości w SQL Server 2014 (266)
 • Windows Server 2012 (267)
  • Wersje Windows Server 2012 (267)
  • Licencjonowanie Windows Server 2012 (267)
  • Ceny Windows Server 2012 (268)
 • Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate (268)
  • Snippety (269)
  • Page Inspector (269)
  • Nowości w Visual Studio 2013 (269)
   • Poprawiony pasek przewijania (270)
   • Podgląd definicji (270)
   • Browser Link (270)
   • JSON Editor i JavaScript (271)
   • Powiązanie z Microsoft Azure (272)
   • Wsparcie dla GIT (272)
  • Najważniejsze skróty klawiszowe (272)
Rozdział 8. Aplikacja i wdrożenie (277)

 • Wzorce projektowe i architektoniczne wykorzystywane w .NET (277)
  • Repozytorium (277)
  • Wzorzec IoC (277)
  • Repozytorium generyczne (278)
  • Wzorzec UnitOfWork (278)
 • Przykładowa aplikacja (278)
  • Etap 1. Krok 1. Tworzenie nowego projektu i aktualizacja pakietów (279)
  • Etap 1. Krok 2. Utworzenie modelu danych (283)
   • Klasa Kategoria (286)
   • Klasa Ogloszenie_Kategoria (287)
   • Klasa Uzytkownik (287)
  • Etap 1. Krok 3. Tworzenie klasy kontekstu (290)
  • Etap 1. Krok 4. Przenoszenie warstwy modelu do osobnego projektu (294)
   • Dodawanie referencji pomiędzy projektami (296)
   • Ustawienie projektu startowego (297)
   • Instalacja bibliotek dla nowego projektu (298)
   • Przenoszenie plików z modelem do osobnej warstwy (projektu) (299)
  • Etap 1. Krok 5. Migracje (300)
   • Instalacja migracji (300)
   • Konfiguracja migracji (301)
   • Tworzenie migracji początkowej (302)
   • Uruchomienie pierwszej migracji (305)
   • Metoda Seed() (306)
   • Zmiany w modelu i kolejna migracja (309)
   • Praca z błędami i niespójnością w migracjach (310)
  • Etap 1. Podsumowanie (warstwa modelu i migracje) (311)
  • Etap 2. Krok 1. Dodawanie kontrolerów i widoków - akcja Index (311)
   • Dodawanie kontrolera z widokami (311)
   • Pierwsze uruchomienie aplikacji i routing (316)
   • Lista ogłoszeń (akcja Index) - aktualizacja widoku/wyglądu strony (317)
   • Lista ogłoszeń a pobieranie danych (321)
   • Optymalizacja listy ogłoszeń (322)
  • Etap 2. Krok 2. Debugowanie oraz metody AsNoTracking() i ToList() (324)
   • Sprawdzanie wartości zmiennych (325)
   • Metoda ToList() i odroczone wykonanie (Deferred Execution) (325)
   • Metoda AsNoTracking() (326)
  • Etap 2. Krok 3. Poprawa wyglądu i optymalizacja pod kątem SEO (329)
   • Poprawa wyglądu strony za pomocą Twitter Bootstrap (329)
   • Podświetlanie wierszy za pomocą CSS (330)
   • Optymalizacja pod kątem pozycjonowania - SEO (331)
  • Etap 2. Podsumowanie (333)
  • Etap 3. Krok 1. Poprawa architektury aplikacji (334)
   • Przeniesienie zapytania LINQ do osobnej metody (334)
   • Przeniesienie metody do repozytorium (334)
  • Etap 3. Krok 2. Zastosowanie kontenera Unity - IoC (336)
   • Wstrzykiwanie repozytorium poprzez konstruktor w kontrolerze (336)
   • Tworzenie interfejsu dla repozytorium (337)
   • Instalacja kontenera IoC Unity (338)
   • Wstrzykiwanie kontekstu do repozytorium (340)
   • Cykl życia obiektu a kontener IoC (341)
  • Etap 3. Podsumowanie (341)
  • Etap 4. Krok 1. Akcje Details, Create, Edit, Delete (342)
   • Details (342)
   • Metoda Details() w repozytorium (342)
   • Aktualizacja i optymalizacja SEO dla widoku Details (343)
   • Delete (345)
   • Create (353)
   • Edit (359)
  • Etap 4. Krok 2. Aktualizacja szablonu _Layout.cshtml (365)
  • Etap 4. Krok 3. Widoki częściowe - PartialViews (366)
  • Etap 4. Podsumowanie (369)
  • Etap 5. Bezpieczeństwo, uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu (369)
   • Uwierzytelnianie i logowanie przez portale (369)
   • Autoryzacja - role (372)
   • Zabezpieczanie akcji (373)
  • Etap 5. Podsumowanie (380)
  • Etap 6. Stronicowanie i sortowanie (381)
   • Stronicowanie (381)
   • Sortowanie (388)
  • Etap 6. Podsumowanie (392)
  • Etap 7. Ogłoszenia użytkownika, kategorie, cache i ViewModel (393)
   • Zakładka Moje ogłoszenia (393)
   • Cache (394)
   • Kategorie (395)
   • Zastosowanie HTML helpera - Html.Action (402)
   • Zastosowanie ViewModel (403)
  • Etap 7. Podsumowanie (406)
  • Etap 8. Dane w JSON, zarządzanie relacją "wiele do wielu" i attribute routing (407)
   • PartialView a dane w formacie JSON lub XML (407)
   • Użycie attribute routingu (407)
   • Zarządzanie relacją "wiele do wielu" i autocomplete (409)
   • Dodatek na AspNetMvc.pl (409)
  • Etap 8. Podsumowanie (410)
  • Etap 9. Dodatek - tworzenie modelu dla podejścia Model First (410)
 • Publikacja systemu na zewnętrznym serwerze hostingowym (415)
  • Dodawanie domeny (416)
  • Konfiguracja witryny (418)
  • Tworzenie bazy danych (421)
  • Tworzenie konta FTP (422)
  • Połączenie z bazą danych poprzez SQL Server Management Studio (422)
  • Wdrażanie aplikacji na serwer za pomocą Microsoft Visual Studio (423)
Dodatek A Zasady i metodologie w programowaniu (427)

 • Zasady (427)
  • SOLID (427)
   • Zasada pojedynczej odpowiedzialności (SRP) (427)
   • Zasada otwarte-zamknięte (OCP) (428)
   • Zasada podstawienia Liskov (LSP) (428)
   • Zasada separacji interfejsów (ISP) (429)
   • Zasada odwrócenia zależności (DIP) (431)
  • GRASP (432)
   • Creator (433)
   • Information Expert (433)
   • Controller (433)
   • Low Coupling (433)
   • High Cohesion (434)
   • Polymorphism (434)
   • Pure Fabrication (434)
   • Indirection (435)
   • Protected Variations (435)
  • DRY (435)
  • KISS (436)
  • Rule of Three (436)
  • Separation of Concern (436)
  • YAGNI (437)
  • MoSCoW (437)
 • Metodologie (437)
  • Manifest Agile (437)
  • Scrum (439)
  • eXtreme Programming (439)
  • TDD (440)
Dodatek B HTTP i SSL/TLS (443)

 • HTTP (443)
 • SSL/TLS (447)
  • Rodzaje certyfikatów (449)
  • Zakup certyfikatu SSL (450)
  • Aktywacja, walidacja i instalacja certyfikatu SSL (450)
  • Certyfikat w praktyce (450)
Dodatek C HTML 5 i CSS 3 (453)

 • HTML 5 (453)
  • Sekcje (457)
  • Nowe typy pól formularza (458)
  • Atrybuty dla formularza (459)
  • Znaczniki (459)
  • Web Storage (461)
  • Server Side Events (461)
  • WebSockets (462)
  • Drag and Drop (463)
  • Geolokalizacja (465)
  • Walidacja (466)
 • CSS 3 (466)
  • Nowe selektory (471)
  • Nowe własności (472)
  • Twitter Bootstrap (473)
 • CSS 4 (473)
Dodatek D HTML DOM i JavaScript (477)

 • HTML DOM (477)
  • Metody dostępne w DOM (477)
  • Właściwości dostępne w DOM (479)
  • Poziomy DOM (479)
 • JavaScript (480)
  • Składnia języka (480)
  • Możliwości JavaScriptu (483)
  • JQuery (484)
   • Instalacja jQuery (485)
   • Selektory i filtry (485)
   • Zdarzenia (487)
   • Efekty w postaci animacji (488)
   • Metody (488)
   • Przechodzenie po elementach HTML (489)
  • JQuery UI (490)
  • JQuery Mobile (490)
  • AJAX (491)
   • JSON (492)
   • XMLHttpRequest (493)
   • AJAX w jQuery (494)
Dodatek E Bazy nierelacyjne (497)

 • MongoDB (498)
 • RavenDB (498)
Dodatek F Podstawy pozycjonowania w Google (499)

 • Metatagi (499)
  • Znacznik <title> (500)
  • Opis strony (500)
  • Słowa kluczowe (500)
  • Wartości noindex i nofollow (500)
 • Znaczniki HTML (500)
 • Linkowanie (501)
 • Zaplecze, katalogi stron i precle (502)
  • Skrypty katalogów (502)
  • Skrypty blogowe (503)
 • Schematy linkowania (503)
  • Schemat koła (503)
  • Schemat piramidy (504)
  • Gwiazda (504)
  • Schematy mieszane (505)
 • Linkowanie wewnętrzne (505)
 • "Długi ogon" (505)
 • Przyjazne adresy URL - Friendly URL (506)
 • Pliki związane z pozycjonowaniem (506)
  • robots.txt (506)
  • sitemap.xml (507)
  • .htaccess (508)
 • Filtry i kary (509)
  • Ban (509)
  • Sandbox (509)
 • Zmiany algorytmu Google (510)
  • Panda (510)
  • Pingwin (510)
  • EDM (511)
 • Narzędzia związane z pozycjonowaniem (511)
  • Google Analytics i Google Webmasters Tools (511)
  • Narzędzia do pracy z tekstem (511)
  • Systemy wymiany linków (512)
  • Półautomaty, "dodawarki" i automaty do postowania (512)
  • Inne narzędzia (513)
Skorowidz (515)

Najczęściej kupowane razem:
C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych plus C#. Praktyczny kurs. Wydanie III plus C#. Ćwiczenia. Wydanie IV
Cena zestawu: 155,46 zł 182,90 zł
Oszczędzasz: 27,44 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych
Najczęściej kupowane razem ebooki:
C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych plus C#. Praktyczny kurs. Wydanie III plus C#. Ćwiczenia. Wydanie IV
Cena zestawu: 155,46 zł 182,90 zł
Oszczędzasz: 27,44 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
6
(14)
5
(3)
4
(0)
3
(3)
2
(4)
1
(0)

Liczba ocen: 24

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Książka warta polecenia.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Świetna książka! Polecam!
  Ocena : 6 

Książka dla ambitnych.
  Ocena : 6 

Po przeczytaniu opisu autorów na stronie internetowej książki (aspnetmvc.pl) o tym, dla kogo jest ta książka postanowiłem zaryzykować i zakupić w promocji helionu. Pozycja odpowiednia na długie miesiące nauki, ale nie dlatego że jest tam tak obszernie wszystko opisane ale dlatego że krótko omawia dużą ilość tematów i pokazuje czego należy się jeszcze nauczyć. Na początku może trochę "zdołować" ze względu na ilość tematów do ogarnięcia, ale lepsze to niż życie w świadomości, że się wszystko umie. W połączeniu z informacjami dostępnymi w internecie książka staje się idealnym przewodnikiem. Na początku szybkie wprowadzenie w język C#, później .NET, Entity Framework, MVC aż w końcu na tej podstawie tworzenie przykładowego portalu z opisem każdego kroku i uruchomienie na hostingu. Książka inna niż wszystkie, łączy wiele rzeczy w jedną całość a nie koncentruje się tylko na jednym zagadnieniu np. samym języku C#. Spokojnie można połączyć z książkami tematycznymi jak np. C#, MVC, bootstrap, JavaScript, jQuery itp. tylko nie wiem czy nie lepiej/szybciej/taniej bazować na tym, co jest w tej książce i wziąć się za praktykę a to, czego się nie rozumie doczytać w internecie. Książkę oceniam na 6 gwiazdek, ponieważ próżno szukać podobnej pozycji i myślę, że powinien ją mieć każdy, kto chce się sprawdzić jako programista webowy lub myśli o stworzeniu portalu internetowego.
  Ocena : 6 

Dla studenta lub początkującego programisty książka wybitna. Dla bardziej zaawansowanych to raczej szybkie przypomnienie dużej ilości zagadnień (raz na jakiś czas warta przeczytania aby odświeżyć wiadomości). Bardzo szybko się czyta. Książka warta swojej ceny.
  Ocena : 6 

Bardzo aktualna wiedza - rzadko spotykane w książkach papierowych. Może dlatego, że polscy autorzy, a niewątpliwej jakości tłumaczenie. Polecam
  Ocena : 6 

Naprawdę bardzo dobra książka. Przedstawia ogólne zasady i przybliża cały proces tworzenia oprogramowania. Trochę za mało konkretów, ale i tak książka jest bardzo przydatna.
  Ocena : 6 

Polecam książkę wszystkim programującym nie tylko w C#. Ciągle trzeba poznawać coś nowego...
  Ocena : 6 

Super książka o tworzeniu portali internetowych. Bardzo inspirująca. Profesjonalnie przygotowany kod. Polecam.
  Ocena : 6 

bardzo dobra książka dla początkujących w tym temacie.
  Ocena : 6 

Po tutorialu MSDNu na temat MVC, jedyna sensowana i aktualna książka na ten temat. Dla każdego programisty.
  Ocena : 6 

Podlecem, zdecydowanie jedna z najlepszych książek które przeczytałem o ASP.NET MVC.
  Ocena : 6 

Przychylam się do bardzo pochlebnych opinii na temat tej książki. Mimo bardzo szerokiej tematyki, znalazłem tam kilka szczegółów na temat C# których nie widziałem nawet w typowych podręcznikach do tego języka.
  Ocena : 5 

Polecam!
  Ocena : 5 

Dla początkującego w sam raz, w pełni zgadzam się z tym co napisał "Krystian, student". -1 gwiazdka za brak konwencji (dobrych praktyk) w nazewnictwie w omawianym krok po kroku przykładzie. Dostajemy tam angielsko-polski miszmasz.
  Ocena : 5 

Książka wprowadzająca do świata .net. Ale jako "druga". Nie jest to podręcznik do C# i osoby nie mające podstawowej wiedzy o programowaniu niewiele z niej skorzystają. Natomiast studenci i pasjonaci będą pozycją zachwyceni. Z książki dowiemy się o wszystkich najważniejszych elementach .net z przykładem ich wykorzystania. Ze względu na ilość omawianych zagadnień, nie należy spodziewać się dogłębnych analiz, raczej treści w stylu leksykonu. Zawodowcy nie znajdą tu nic czego już nie wiedzą.
  Ocena : 3 

Ta pozycja nie przypadła mi do gustu. Wydaje mi się, że intencje autorów były dobre - pokazać proces budowy od samych podstaw. Rzecz w tym, że wiele operacji bez zrozumienia całości czytelnikowi wydaje się bez sensu. Akapity o modyfikowaniu dopiero co stworzonych danych, czy przebudowie bazy powinny być po rozdziale kończącym budowę aplikacji, a nie w momencie, kiedy zasadniczo jeszcze nic nie widać.
  Ocena : 3 

Moim zdaniem książka ma zbyt zawyżoną ocenę. Jeżeli chodzi o mnie to poznałem niewiele nowych rzeczy. 90% treści książki była mi znana, a reszta, która była nowa, nie wyczerpała tematu. Mimo wszystko w książce zebranych jest dużo informacji i jeśli ktoś jest początkującym programistą .NET, to dużo może z niej skorzystać. Dla bardziej obytych - lepiej kupić coś bardziej zaawansowanego.
  Ocena : 3 

Słabo, wiele technologi zostało wspominanych, nie opisanych. Wg. mnie książka pt. "Poszukajcie se informacji o...". Daje 3, ponieważ rozdział z pisaniem aplikacji jest w miarę OK, poza jednym... W trakcie pisania aplikacji autor nagle wyskakuje ze słowami "dalsza część jest zbyt rozbudowana więc nie będę jej opisywał w książce". Wtf?
  Ocena : 2 

IMHO mierna. Jest nieco przydatnych informacji ale całość sprawia wrażenie amatorszczyzny. Implementacja np. wzorca reopozitory jest bardzo słaba. Niektóre stwoerdzenia mocno dyskusyjne. Przez chwile mialem wrażenie, że tłumaczenie z ang. jest fatalne a potem oprzytomniałem, że to polscy autorzy. Być może dla naprawdę początkujących ale dla tych jest od groma na youtube.
  Ocena : 2 

Książka mierna. Dużo treści służy do nabijania stron np. 2-3 stronicowe listingi kodu, gdzie raptem zmieniło się parę linijek. Dużo rażących (mniej lub bardziej) błędów. Po przeczytaniu zdania "Język skryptowy HTML 5 jest najnowszą wersją języka HTML." nie wytrzymałem i po prostu się wkur***. Dużo treści, której w książce być nie powinno. Książka powinna być głównie o samym C#/ASP.NET MVC/EF +krótko o wzorcach projektowych i zasadach: KISS/DRY/inne. Pisanie o podstawach HTML/CSS/JS/jQuery/Bootstrap/pozycjonowaniu/inne, gdzie książka ma być głównie o C#/ASP.NET MVC/EF jest jak pisanie opisu gazu ziemnego czy LPG w książce kucharskiej (być może nietrafione) Wydaje mi się, że książkę można było zamknąć w ~300 stronach i byłby lepszy efekt. Ocena 2, bo jednak nauczyłem się paru rzeczy. Książka ostatecznie nie spełniła moich oczekiwań i tylko zawiodłem się na niej.
  Ocena : 2 

Książka według mnie bardzo słaba. Krótko opisuje nowe zagadnienia, dosłownie w kilku linijkach. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś nowego, dogłębnie poznać temat to ta książka NIE jest dla niego. Jeżeli ktoś szuka przetłumaczonej dokumentacji/leksykonu to jak najbardziej. Kupiłem ją w zestawie z "ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie" - Adam Freeman, którą gorąco polecam początkującym i nie tylko.
  Ocena : 2 

Ksiażka słaba. Nie polecan ,a nawet odradzam. Lepiej kupić książkę A.Freemana. Ogólnie bardzo żałuje, że uległem chwili i kupiłem tego ebooka