Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Algorytmy, struktury danych i te...

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie III

Autor: 

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie III
Ocena:
   4.5/6  Opinie  (86)
Stron: 360
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion

Algorytmika stanowi gałąź wiedzy, która w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dostarczyła wielu efektywnych narzędzi wspomagających rozwiązywanie różnorodnych problemów za pomocą komputera. Teoria algorytmów i struktur danych jest jednym z podstawowych przedmiotów wykładanych na studiach informatycznych i pokrewnych.

To już trzecie, poprawione wydanie książki, która od wielu lat stanowi podstawowy podręcznik z dziedziny algorytmiki. Różni się od klasycznych podręczników akademickich: skierowana jest nie tylko do adeptów informatyki. Dzięki naciskowi na praktyczną stronę prezentowanych zagadnień powinna zainteresować także osoby programujące hobbystycznie, jak również tych wszystkich, dla których programowanie jest działalnością ważną, lecz nie podstawową w pracy zawodowej. Jest to nowoczesny podręcznik dla wszystkich, którzy w codziennej pracy programistycznej odczuwają potrzebę szybkiego odszukania pewnych informacji z dziedziny algorytmiki w celu zastosowania ich w swoich programach.

W książce opisano m.in.:
 • Techniki rekurencyjne: co to jest rekurencja i jak ją stosować w praktyce?
 • Sortowanie danych: najpopularniejsze procedury sortujące.
 • Struktury danych: listy, kolejki, zbiory i drzewa w ujęciu praktycznym.
 • Derekursywacja: jak zmienić program rekurencyjny (czasami bardzo czasochłonny) na wersję iteracyjną?
 • Algorytmy przeszukiwania: przeszukiwanie liniowe, binarne i transformacja liniowa (ang. hashing).
 • Przeszukiwanie tekstów: opis najbardziej znanych metod przeszukiwania tekstów (Boyera i Moore"a, Rabina i Karpa, brute-force, K-M-P).
 • Zaawansowane techniki programowania: dziel i rządź, programowanie dynamiczne, algorytmy żarłoczne (ang. greedy).
 • Algorytmika grafów: opis jednej z najciekawszych struktur danych występujących w informatyce.
 • Sztuczna inteligencja: czy komputery mogą myśleć?
 • Kodowanie i kompresja danych: opis najpopularniejszych metod kodowania i kompresji danych -- systemu kryptograficznego z kluczem publicznym i metody Huffmana
W książce znajdziesz również liczne przykłady i zadania, które pomogą Ci sprawdzić swoją wiedzę. Kod źródłowy znajdziesz na dołączonej dyskietce.

Przedmowa (11)
Rozdział 1. Zanim wystartujemy (19)
 • 1.1. Jak to wcześniej bywało, czyli wyjątki z historii maszyn algorytmicznych (21)
 • 1.2. Jak to się niedawno odbyło, czyli o tym, kto "wymyślił" metodologię programowania (23)
 • 1.3. Proces koncepcji programów (24)
 • 1.4. Poziomy abstrakcji opisu i wybór języka (25)
 • 1.5. Poprawność algorytmów (27)
Rozdział 2. Rekurencja (29)
 • 2.1. Definicja rekurencji (29)
 • 2.2. Ilustracja pojęcia rekurencji (31)
 • 2.3. Jak wykonują się programy rekurencyjne? (32)
 • 2.4. Niebezpieczeństwa rekurencji (34)
  • 2.4.1. Ciąg Fibonacciego (34)
  • 2.4.2. Stack overflow! (36)
 • 2.5. Pułapek ciąg dalszy (37)
  • 2.5.1. Stąd do wieczności (37)
  • 2.5.2. Definicja poprawna, ale... (38)
 • 2.6. Typy programów rekurencyjnych (39)
 • 2.7. Myślenie rekurencyjne (41)
  • 2.7.1. Przykład 1.: Spirala (42)
  • 2.7.2. Przykład 2.: Kwadraty "parzyste" (44)
 • 2.8. Uwagi praktyczne na temat technik rekurencyjnych (45)
 • 2.9. Zadania (46)
  • 2.9.1. Zadanie 2.1. (46)
  • 2.9.2. Zadanie 2.2. (46)
  • 2.9.3. Zadanie 2.3. (48)
  • 2.9.4. Zadanie 2.4. (48)
  • 2.9.5. Zadanie 2.5. (49)
 • 2.10. Rozwiązania i wskazówki do zadań (49)
  • 2.10.1. Zadanie 2.1. (49)
  • 2.10.2. Zadanie 2.2. (50)
  • 2.10.3. Zadanie 2.3. (50)
  • 2.10.4. Zadanie 2.4. (51)
  • 2.10.5. Zadanie 2.5. (52)
Rozdział 3. Analiza sprawności algorytmów (53)
 • 3.1. Dobre samopoczucie użytkownika programu (54)
 • 3.2. Przykład 1: Jeszcze raz funkcja silnia... (56)
 • 3.3. Przykład 2: Zerowanie fragmentu tablicy (60)
 • 3.4. Przykład 3: Wpadamy w pułapkę (62)
 • 3.5. Przykład 4: Różne typy złożoności obliczeniowej (63)
 • 3.6. Nowe zadanie: uprościć obliczenia! (66)
 • 3.7. Analiza programów rekurencyjnych (66)
  • 3.7.1. Terminologia (67)
  • 3.7.2. Ilustracja metody na przykładzie (68)
  • 3.7.3. Rozkład logarytmiczny (70)
  • 3.7.4. Zamiana dziedziny równania rekurencyjnego (71)
  • 3.7.5. Funkcja Ackermanna, czyli coś dla smakoszy (72)
 • 3.8. Zadania (73)
  • 3.8.1. Zadanie 3.1. (73)
  • 3.8.2. Zadanie 3.2. (74)
  • 3.8.3. Zadanie 3.3. (74)
  • 3.8.4. Zadanie 3.4. (74)
 • 3.9. Rozwiązania i wskazówki do zadań (75)
  • 3.9.1 Zadanie 3.2. (75)
  • 3.9.2. Zadanie 3.4. (76)
Rozdział 4. Algorytmy sortowania (77)
 • 4.1. Sortowanie przez wstawianie, algorytm klasy O(N2) (78)
 • 4.2. Sortowanie bąbelkowe, algorytm klasy O(N2) (80)
 • 4.3. Quicksort, algorytm klasy O(N log N) (82)
 • 4.4. Heap Sort - sortowanie przez kopcowanie (85)
 • 4.5. Sortowanie przez scalanie (88)
 • 4.6. Uwagi praktyczne (90)
Rozdział 5. Struktury danych (93)
 • 5.1. Listy jednokierunkowe (94)
  • 5.1.1. Realizacja struktur danych listy jednokierunkowej (96)
  • 5.1.2. Tworzenie listy jednokierunkowej (97)
  • 5.1.3. Listy jednokierunkowe - teoria i rzeczywistość (106)
 • 5.2. Tablicowa implementacja list (119)
  • 5.2.1. Klasyczna reprezentacja tablicowa (119)
  • 5.2.2. Metoda tablic równoległych (121)
  • 5.2.3. Listy innych typów (123)
 • 5.3. Stos (125)
  • 5.3.1. Zasada działania stosu (125)
 • 5.4. Kolejki FIFO (129)
 • 5.5. Sterty i kolejki priorytetowe (132)
 • 5.6. Drzewa i ich reprezentacje (139)
  • 5.6.1. Drzewa binarne i wyrażenia arytmetyczne (142)
 • 5.7. Uniwersalna struktura słownikowa (147)
 • 5.8. Zbiory (152)
 • 5.9. Zadania (155)
  • 5.9.1. Zadanie 5.1. (155)
  • 5.9.2. Zadanie 5.2. (155)
  • 5.9.3. Zadanie 5.3. (155)
 • 5.10. Rozwiązania zadań (155)
  • 5.10.1. Zadanie 5.1. (155)
  • 5.10.2. Zadanie 5.3. (156)
Rozdział 6. Derekursywacja i optymalizacja algorytmów (157)
 • 6.1. Jak pracuje kompilator? (158)
 • 6.2. Odrobina formalizmu nie zaszkodzi! (160)
 • 6.3. Kilka przykładów derekursywacji algorytmów (162)
 • 6.4. Derekursywacja z wykorzystaniem stosu (165)
  • 6.4.1. Eliminacja zmiennych lokalnych (166)
 • 6.5. Metoda funkcji przeciwnych (168)
 • 6.6. Klasyczne schematy derekursywacji (170)
  • 6.6.1. Schemat typu while (171)
  • 6.6.2. Schemat typu if-else (173)
  • 6.6.3. Schemat z podwójnym wywołaniem rekurencyjnym (175)
 • 6.7. Podsumowanie (177)
Rozdział 7. Algorytmy przeszukiwania (179)
 • 7.1. Przeszukiwanie liniowe (179)
 • 7.2. Przeszukiwanie binarne (180)
 • 7.3. Transformacja kluczowa (hashing) (181)
  • 7.3.1. W poszukiwaniu funkcji H (183)
  • 7.3.2. Najbardziej znane funkcje H (184)
  • 7.3.3. Obsługa konfliktów dostępu (187)
  • 7.3.4. Powrót do źródeł (187)
  • 7.3.5. Jeszcze raz tablice! (188)
  • 7.3.6. Próbkowanie liniowe (189)
  • 7.3.7. Podwójne kluczowanie (191)
  • 7.3.8. Zastosowania transformacji kluczowej (193)
  • 7.3.9. Podsumowanie metod transformacji kluczowej (193)
Rozdział 8. Przeszukiwanie tekstów (195)
 • 8.1. Algorytm typu brute-force (195)
 • 8.2. Nowe algorytmy poszukiwań (197)
  • 8.2.1. Algorytm K-M-P (198)
  • 8.2.2.Algorytm Boyera i Moore'a (203)
  • 8.2.3. Algorytm Rabina i Karpa (205)
Rozdział 9. Zaawansowane techniki programowania (209)
 • 9.1. Programowanie typu "dziel i zwyciężaj" (210)
  • 9.1.1. Odszukiwanie minimum i maksimum w tablicy liczb (211)
  • 9.1.2. Mnożenie macierzy o rozmiarze N(N (214)
  • 9.1.3. Mnożenie liczb całkowitych (217)
  • 9.1.4. Inne znane algorytmy "dziel i zwyciężaj" (218)
 • 9.2. Algorytmy "żarłoczne", czyli przekąsić coś nadszedł już czas... (219)
  • 9.2.1. Problem plecakowy, czyli niełatwe jest życie turysty-piechura (220)
 • 9.3. Programowanie dynamiczne (223)
 • 9.4. Uwagi bibliograficzne (227)
Rozdział 10. Elementy algorytmiki grafów (229)
 • 10.1. Definicje i pojęcia podstawowe (230)
 • 10.2. Sposoby reprezentacji grafów (232)
 • 10.3. Podstawowe operacje na grafach (234)
  • 10.3.1. Suma grafów (234)
  • 10.3.2. Kompozycja grafów (234)
  • 10.3.3. Potęga grafu (235)
 • 10.4. Algorytm Roy-Warshalla (236)
 • 10.5. Algorytm Floyda-Warshalla (239)
 • 10.6. Algorytm Dijkstry (243)
 • 10.7. Drzewo rozpinające minimalne (244)
 • 10.8. Przeszukiwanie grafów (245)
  • 10.8.1. Strategia "w głąb" (246)
  • 10.8.2. Strategia "wszerz" (247)
 • 10.9. Problem właściwego doboru (249)
 • 10.10. Podsumowanie (254)
Rozdział 11.Algorytmy numeryczne (255)
 • 11.1. Poszukiwanie miejsc zerowych funkcji (255)
 • 11.2. Iteracyjne obliczanie wartości funkcji (257)
 • 11.3. Interpolacja funkcji metodą Lagrange'a (258)
 • 11.4. Różniczkowanie funkcji (260)
 • 11.5. Całkowanie funkcji metodą Simpsona (262)
 • 11.6. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą Gaussa (263)
 • 11.7. Uwagi końcowe (266)
Rozdział 12. Czy komputery mogą myśleć? (267)
 • 12.1. Przegląd obszarów zainteresowań Sztucznej Inteligencji (268)
  • 12.1.1. Systemy eksperckie (269)
  • 12.1.2. Sieci neuronowe (271)
 • 12.2. Reprezentacja problemów (272)
  • 12.2.1. Ćwiczenie 12.1. (274)
 • 12.3. Gry dwuosobowe i drzewa gier (274)
 • 12.4. Algorytm mini-max (276)
Rozdział 13. Kodowanie i kompresja danych (281)
 • 13.1. Kodowanie danych i arytmetyka dużych liczb (283)
  • 13.1.1. Kodowanie symetryczne (284)
  • 13.1.2. Kodowanie asymetryczne (285)
  • 13.1.3. Metody prymitywne (292)
  • 13.1.4. Łamanie szyfrów (293)
 • 13.2. Techniki kompresji danych (294)
  • 13.2.1. Kompresja poprzez modelowanie matematyczne (296)
  • 13.2.2. Kompresja metodą RLE (297)
  • 13.2.3. Kompresja danych metodą Huffmana (298)
  • 13.2.4. Kodowanie LZW (304)
  • 13.2.5. Idea kodowania słownikowego na przykładach (304)
  • 13.2.6. Opis formatu GIF (307)
Rozdział 14. Zadania różne (311)
 • 14.1. Teksty zadań (311)
  • 14.1.1. Zadanie 14.1. (311)
  • 14.1.2. Zadanie 14.2. (312)
  • 14.1.3. Zadanie 14.3. (312)
  • 14.1.4. Zadanie 14.4. (312)
  • 14.1.5. Zadanie 14.5. (312)
  • 14.1.6. Zadanie 14.6. (312)
  • 14.1.7. Zadanie 14.7. (312)
  • 14.1.8. Zadanie 14.8. (313)
  • 14.1.9. Zadanie 14.9. (313)
  • 14.1.10. Zadanie 14.10. (313)
  • 14.1.11. Zadanie 14.11. (313)
  • 14.1.12. Zadanie 14.12. (313)
 • 14.2. Rozwiązania (313)
  • 14.2.1. Zadanie 14.1. (313)
  • 14.2.2. Zadanie 14.3. (314)
  • 14.2.3. Zadanie 14.4. (315)
  • 14.2.4. Zadanie 14.10. (315)
  • 14.2.5. Zadanie 14.12. (316)
Dodatek A Poznaj C++ w pięć minut! (319)
Dodatek B Systemy obliczeniowe w pigułce (337)
Literatura (343)
Spis ilustracji (345)
Spis tablic (349)
Skorowidz (351)
6
(21)
5
(26)
4
(18)
3
(8)
2
(5)
1
(8)

Liczba ocen: 86

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książka bardzo dobra dla początkujących. Trochę błędów jest w rozdziale "Analiza sprawności algorytmów", ale dało się to przemilczeć :)
  Ocena : 6 

Książka w sposób przystępny omawia wszystkie zagadnienia z jakimi może się spotkać student informatyki podczas swojej nauki. Jest wyczerpującą skarbnicą wiedzy na temat algorytmów i metod tworzenia programów.
  Ocena : 6 

Takiej książki właśnie szukałem. Każdy algorytm jest starannie opisany i wytłumaczony...Polecam:)
  Ocena : 6 

Jestem pod wielkim wrażeniem tej książki - prosty i zrozumiały przekaz, wszystko idealnie na temat. Po prostu dla każdego
  Ocena : 6 

Świetna książka. Faktycznie jest troszkę błędów w kodach. Co innego kod, co innego autor - ale najprawdopodobniej to nie jest wina autora tylko speców od składu tekstu. Książka bardzo mi pomogła w pisaniu kilku programów (obsługa dużego słownika, wyszukiwanie słów według bardzo złożonych kryteriów, itp.)
  Ocena : 6 

Dobra na początek... dosyć niedroga... szkoda tylko, że nie ma więcej źródeł + źródła dla Pascala i jeszcze linków do dobrych stron o programowaniu...
  Ocena : 6 

Nowe wydanie - nowa przyjemność! :-)
  Ocena : 6 

jak dla mnie to rewelacja, napisana przystępnie i zrozumiale dla każdego, bez zbędnego "dęcia w trąbę" i silenia się na super naukowy język, tak aby nikt go nie zrozumiał
  Ocena : 6 

Dobra, tania, zawiera dużo wiedzy... na początek.
  Ocena : 6 

Książka jest bardzo dobra na pewno warta polecenia. Dużo wyjaśnia na wielu przykładach i jest bardzo ciekawa. Dla studentów rzecz obowiązkowa;)
  Ocena : 6 

Książka opracowana w przejrzysty sposób. Wprowadza w świat algorytmiki od podstaw. Przeznaczona dla osób początkujących jak i zaawansowanych.
  Ocena : 6 

Świetna książka!!! Autor prezentuje dokładnie omówione algorytmy i struktury danych, jednocześnie wszystko jest ilustrowane genialnym kodem w C++. Nareszcie książka o tej tematyce bez Pascala!!!
  Ocena : 6 

Ciekawa
  Ocena : 6 

ALGORYTMY... Znakomicie wypełniają lukę na polskim rynku książek informatycznych. W książce można bowiem znaleźć praktyczne wskazówki i przykłady, nie zaś akademickie rozważania. Jest ona wartościowa dla świeżo upieczonych programistów -- pozwoli zacząć pisać „poważne” programy oraz nabrać wprawy w codziennym stosowaniu języka C++, który jest standardem w pisaniu komercyjnych aplikacji. No i cena jest bardzo przyzwoita:-).

Polecam!

  Ocena : 6 

Extra książka... można się z niej dużo nauczyć, zawiera wiele ciekawych algorytmów... POLECAM!
  Ocena : 6 

Świetna książka. Wszystko bardzo dobrze opisane. Polecam
  Ocena : 6 

Jest to jedna z najlepszych książek jakie kiedykolwiek czytałem. Niedawno zakupiłem kolejne wydanie, poprzednie było tak dobre, że ktoś mi je zwinął. Jednym z głównych atutów książki jest cena ;)
  Ocena : 6 

Wszystko super i książka wspaniała tylko nie jest to pozycja dla początkujących. Wymagana jest minimum średnia znajomość programowania w C++. Reszta idealnie.
  Ocena : 6 

Świetna książka! Polecam wszystkim nie programującym profesjonalnie.
  Ocena : 6 

Wszystko super i książka wspaniała tylko nie jest to pozycja dla początkujących. Wymagana jest minimum średnia znajomość programowania w C++. Reszta idealnie.
  Ocena : 5 

dobra książka
  Ocena : 5 

Książka jest świetnym wprowadzeniem do algorytmiki. Poszczególne zagadnienia zostały opisane bardzo przejrzyście i przystępnie. Wielkim plusem jest też cena książki. Polecam!
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Polecam tę książkę każdemu programiście. Nawet nie polecam - rozkazuję, aby przeczytał ją każdy, kto chce zajmować się programowaniem. Dlaczego? Książka zawiera wszystkie informacje które trzeba znać wkraczając w tą dziedzinę nauki. Struktury danych, optymalizacja, kodowanie i chociażby sam język C++, którego każdy szanujący się programista musi znać. To w rękach programistów zostawiamy cały elektroniczny świat, a algorytmy są przy tym podstawą. Podstawą do rozumienia i poprawnego pisania kodu.
  Ocena : 5 

bardzo dobra
  Ocena : 5 

Książka przyzwoita, napisana prostym językiem z rozsądną dozą inteligentnego humoru. Materiały w niej zawarte bardzo pomagają w zrozumieniu działania i budowy podstawowych struktur danych oraz algorytmów rozmaitego przeznaczenia. Oceniam na 5, ponieważ można się przyczepić do listingów - sposób formatowania kodu źródłowego pozostawia wiele do życzenia (nieczytelne wcięcia, brak podążania jakimś konkretnym, jednym schematem w ich stosowaniu), czytanie przykładowych programów wymaga wzmożonego wysiłku, by się w nich nie pogubić.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra, odwołuje się do większości zagadnień które mam mieć na Algorytmach i złożoności a potem na Zaawansowanych algorytmach. Bardzo dobrze ilustruje przykłady dzięki czemu są zrozumiałe i są czytelne. Mam nadzieje że pomoże mi w Sesji:)
  Ocena : 5 

Książka bardzo mi pomogła zrozumieć podstawy algorytmiki i nabrać odpowiedniego podejścia do tego problemu, tak jakby swym prostym, przystępnym językiem tłumaczy zagadnienia podstawowe, bez których nie można "brać" się za poważniejsze zagadnienia z zakresu programowania. Cieszę się, że programy zostały napisany z języku C++, gdyż przykłady są wtedy jasne, w przeciwieństwie do autorów, którzy wprowadzają własny pseudo-kod często komplikujący klarowność algorytmu i utrudniając jego wdrożenie....
  Ocena : 5 

Dobra książka dla zaczynających programowanie i nie tylko. Jedna z lepszych jak dotychczas na rynku w zagadnieniach dotyczących algorytmów.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka dla osób, które chcą poznać podstawowe kategorie algorytmów oraz najpopularniejsze rozwiązania wielu znanych problemów programistycznych. Książka jest też dobra dla osób, które chcą odświeżyć lub utrwalić wiedzę z zakresu algorytmiki. W przypadku bardziej złożonych tematów, autor nie wchodzi w szczegóły, ale podaje odniesienia do innych tytułów, gdyby czytelnik chciał pogłębić wiedzę z konkretnego obszaru. Wiedza w książce jest dobrze skondensowana, język jest klarowny i zrozumiały, jest wiele przykładów i listingów kodu w C++ oraz pseudokodzie. Listingi są czytelne i sprawny programista może je łatwo przekuć na implementację w dowolnym innym, wysokopoziomowym języku. Pojawiają się też ciekawe zadania na końcu wybranych rozdziałów, które pozwalają na utrwalenie wiedzy od strony praktycznej. Dodatkową zaletą jest niska cena książki. Polecam tę pozycję.
  Ocena : 5 

Programowanie to moja pasja, rozrywka i zawód! Prędzej czy później trzeba gruntowanie poznać i przede wszystkim zrozumieć algorytmy i złożone struktury danych, jak kolejki czy drzewa, o ile książka opisuje algorytmy "tak sobie" to w porównaniu do innych źródeł znakomicie wyjaśnia wspomniane struktury. Fakt że znalazłem w druku kilka błędów szczególnie w kodach, ale śmiało można analizować kod z przykładów. Również materiał o algorytmach operujących na tekście jest niezły. Polecam!
  Ocena : 5 

Szerokie potraktowanie tematu programowania od strony teoretycznej. Super, że przykłady są w C++.
  Ocena : 5 

Moim zdaniem książka dobra, poza małymi błędami w listingach.
  Ocena : 5 

Wiele ciekawych przykładów i sporo teorii - czyli polecam!!!
  Ocena : 5 

Ciekawa i przydatna pozycja. Jedynym mankamentem jest miękka okładka, dlatego daję 5.
  Ocena : 5 

Moze nie jest wybitna ale jest bardzo dobra (dlatego 5 ;)). Uczac sie z niej z algorytmow i struktur danych dostalem 5!!! Pozdrowienia dla pana Stajniaka. 8-)
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Całkiem niezła książka, momentami napisana nieco zawile, co może sprawiać trudność ludziom, którzy nie mieli wcześniej styczności z tematem. Sporo przydatnych algorytmów w toku studiów o kierunku informatycznym.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Książka jest bardzo ciekawie napisana, gradacja trudności z rozdziału na rozdział jest zorganizowana tak, że książkę czyta się dość szybko i można się naprawdę wiele nauczyć...Ja przeczytałem ją prawie jednym tchem, w ciągu 2 dni i naprawdę dużo mi dała, serdecznie polecam, w szczególności początkującym programistom, których często zniechęcają opasłe tomy po 1000 stron.
  Ocena : 5 

Naprawdę dobra pozycja :) Polecam wszystkim
  Ocena : 5 

To świetna pozycja z zakresu algorytmiki, struktur danych a także w dziedzinie kompresji danych. Zawiera bardzo wiele informacji opisanych przejrzystymi przykładami. Szczególne polecam osobom, które dopiero rozpoczynają swój kontakt z tą dziedziną programowania.
  Ocena : 5 

Dobra, ale należy poprawić błędy edytorskie.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra, porusza wiele tematów przedstawiając je łatwym językiem... ale jest wada -- mnóstwo błędów (dlatego tylko 5...)
  Ocena : 5 

Ta książka jest naprawdę dobrą pozycją. Zawiera istotne informacje, których na próżno szukać w innych książkach (zwłaszcza w okresie panowania Windowsa, a co za tym idzie zbyt wielu książek dla opornych). W skrócie powiem tak: nieoceniona pozycja wśród użytkowników lubiących przy komputerze myśleć. Jednocześnie b. dobra pozycja dla ludzi, tak jak ja, zawodowo zajmujących się programowaniem. Zawarte w niej algorytmy, jak choćby Quicksort, lub wyszukiwania tekstów, są podstawą przy pisaniu programów dobrze zoptymalizowanych.
  Ocena : 5 

Książka dobra w sam raz na powtórzenie zagadnień, ale nie ma formatu epub, mobi. TYLKO pdf. Nie da się jej czytać na Kindle'u.
  Ocena : 4 

Książka niewątpliwie dobra, przeznaczona szczególnie dla tych, którzy nie chcą się przedzierać przez labirynty sum, ciągów i skomplikowanych dowodów matematycznych. Wyśmienita! Pomimo tego jednak daję ocenę 4 autorowi, który nie dość że wspomina o jakiejś tajemniczej wyższości języka C++ nad czystym C (choć 90% cywilizowanego świata Unixów opiera się właśnie na tym ostatnim), to jeszcze robi kardynalne błędy, mogące przyprawić każdego obeznanego w standardzie ANSI programistę o palpitację serca: w listingach pana Wróblewskiego funkcja "main" posiada zawsze typ "void" (sic!) i nigdy nie zawiera choćby nawet funkcji "exit" na swoim końcu, o dyrektywie "return" już nie wspominając. Tragiczne niedopatrzenia, które psują w moich oczach naprawdę wybitny pomysł autorski, ponieważ mogą się przyczynić do powstania złych nawyków programistycznych u potencjalnego czytelnika.
  Ocena : 4 

Nie zawiodłem się na tej książce, raczej na korekcie, która nie sprawdziła zgodności programów z ISO C++ (niektóre w ogóle się nie uruchamiają). Nieraz się trzeba sporo naszukać żeby znaleźć błędy - to można traktować jako czystą naukę - w końcu 80% programowania to poszukiwanie błędów :). Bardziej rażą takie drobiazgi jak brak średnika, lub zła nazwa zmiennej (zdefiniowanej linijkę wyżej). Mimo wszystko korzystając z tej pozycji dużo się nauczyłem. Tak więc 4 się należy...
  Ocena : 4 

Książka nie opisuje wszystkich spotykanych i popularnych algorytmów. Jest naprawdę sporo przykładów (c++), lecz chyba odrobinę za mało teorii. Przeglądałem inne książki o podobnej tematyce - ta jest optymalna, rozsądna zawartość za rozsądną cenę.
  Ocena : 4 

Nie jest zła choć i tak wole starego dobrego Wirtha.
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

Teoretycznie książka jest dobra, bo jasno tłumaczy pewne zagadnienia natomiast odnośnie źródeł mam pewne ale, nie chodzi mi bynajmniej o to, że kod się nie kompiluje bo to wynika z kwestii użycia innego kompilatora przez autora, ale o fakt, że przedstawianie listy która jest ważnym zagadnieniem na przykładzie kodu, który jest lekko przesadzony bo nikt mi nie powie, że wprowadzenie np. funkcji zaprzyjaźnionych powoduje, że kod jest czytelniejszy, jest lekkim nieporozumieniem, książka kierowana jest raczej dla osób początkujących wiec i źródła powinny być jasne i przejrzyste.
  Ocena : 4 

Książka ta zdaje się, że jest jedyną dostępną na polskim rynku napisaną przez Polaka książką na temat algorytmiki. Przykłady są pisane w pseudo C++ z wykorzystaniem w niektórych przykładach słów kluczowych, które w nim nie występują. Nie jest to zatem książka o pisaniu algorytmów w C++, zamieszczone przykłady mają jedynie pomóc czytelnikowi, który już zna C++ lepiej zrozumieć algorytmikę. W tym przypadku pseudokod, który najczęściej widoczny jest w książkach o tej tematyce został zastąpiony przez konwencję znaną z najpopularniejszych języków programowania.
  Ocena : 4 

Książka nie jest nowa, ale w nowej odsłonie (posiadam w domu II wydanie w formie papierowej). Ta wersja jest bardziej rozbudowana. Nie należy oczywiście traktować jej jako jedynej książki o algorytmach, ja traktowałem ją jako przykładowe podejście do niektórych algorytmów. Polecam tym co lubią eksperymentować i raczej w promocji.
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

Książka dobra. Dla mnie przystępna ale mogło by być więcej algorytmów sortowania. Byłaby to jakby mała ściąga w przeciwieństwie do Wirtha, gdzie jest dużo przykładów ale zawile i pokrętnie wyjaśnionych :).
  Ocena : 4 

Książka dobra, aczkolwiek kupiłem ja w nadziei na nauczenie się jakichś zaawansowanych algorytmów/technik, a zastałem jedynie pobieżnie potraktowane rożne działy programowania. Książka opisuje rzeczy, które można znaleźć w podręcznikach traktujących o podstawach programowania, co, niestety powoduje wrażenie niedosytu.

  Ocena : 4 

Mimo swojej niepodważalnej wiedzy i umiejętności informatyczno- programistycznych, Autor okazuje nadmiernie swój egocentryzm i manię wyższości(przez co książka wiele traci). To jego "cwaniakowanie" jest główną przyczyną problemów ze zrozumieniem samego meritum treści. Największym mankamentem tej książki jednak jest gro BŁĘDÓW !!!

Mimo krytyki oceniam ją dobrze (4) -- to dzięki niej poznałem problematykę algorytmów

  Ocena : 4 

Mieszane uczucia. Z jednej strony - całkiem ciekawe opracowanie, język luźny poparty humorem ale konkretny, przyzwoite przykłady. WADY: BŁĘDY !!! (I to w wydaniu drugim !!!) Wiele literówek, powtórzeń zaczerniających ogólny przekaz książki. Także ilustracje - schematy pozostawiają dużo do życzenia - często można by zrobić to samo dużo łatwiej, prościej i ... wygodniej! Niektóre tematy zostały potraktowane po macoszemu - brak paru informacji jednak nie nastraja pozytywnie. Ogólnie - po przyzwyczajeniu się do błędów - książka tylko dobra.
  Ocena : 4 

naprawdę niezła
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

Książka ta nie jest może książką obszerną. Przedstawia jednak dla osoby początkującej, w sposob klarowny, złożone zagadnienia stosowania podstawowych algorytmów jak również swoim prostym językiem zachęca do pogłębiania wiedzy. Jest to dobra książka na dobry początek.
  Ocena : 4 

Bardzo dobrze przedstawia istotę algorytmiki, przedstawiając problemy i rozwiązania podstawowych ale i istotnych dla informatyki zagadnień. Jedyne zastrzeżenia jakie można mieć dotyczą poczucie niewyczerpania zakresu tematyki i wszystkich najpopularniejszych rozwiązań, a jedynie wybór dokonany przez autora. Ale taki jest właśnie charakter opracowania - przegląd tematu, co można policzyć zarówno jako zaletę jak i wadę.
  Ocena : 4 

Bardzo fajna książka, przydatna szczególnie dla tych, którzy chcą wziąć udział w olimpiadzie informatycznej. Niestety na dyskietce programy są jedynie w wersji dla C więc programiści Pascala mogą poczuć się dyskryminowanie. Ale największą zaletą dla Pascalowiczów jest dodatek, w którym są opisane różnice między C a Pascalem dzięki czemu mogą szybko i prawie bezboleśnie przejść z Pascala na C.
  Ocena : 3 

Przeciętna w "niższej strefia stanów średnich". Wydanie drugie poprawione -- kilka poważnych błędów składu (przypis powtórzony w tekście za odsyłaczem, "wolność wyboru czcionki") raczej podaje w wątpliwość takie sformułowanie. BAŃKA ZA STYL! Józef Grębosz (Symfonia C++) napisał, że są dwa style pisania: "patrzcie, jakie to proste" i "patrzcie, jaki to ja jestem mądry". Pan Wróblewski traktuje swoich czytelników jak matołów, nad którymi przewaga znacznie poprawia mu samopoczucie. Nie przeczę, że miejscami nie nadążam za jego tokiem rozumowania i muszę zwolnić lub wrócić dwa akapity wcześniej. Tak to już jest z uczeniem się czegokolwiek. Ale poważny autor powinien darować sobie uwagi typu "Nie było to takie proste, prawda?". Ponadto podawanie matematycznych podstaw jako "dodatku dla twardzieli" w prawie zupełnym oderwaniu od samych zagadnień stawia tę czynność pod znakiem zapytania. Bo po co, skoro trudno powiązać jedno z drugim? Nabić strony tekstem czy znowu poczuć się lepiej?
  Ocena : 3 

Dla mnie za bardzo zagmatwana
  Ocena : 3 

Nie dla początkującego. Autor przechodzi do następnych tematów pomijając podstawy, z którymi czytelnik musi zaznajomić się na własną rękę, dopiero wtedy zrozumie informacje zawarte w książce...
  Ocena : 3 

  Ocena : 3 

Hm... Próbowałem zabrać się za tą książkę kilka razy i cały czas coś mnie cofa. Dla mnie jest napisana bardzo niezrozumiałym językiem, a kurs C++ zawarty w niej jest też jakiś taki nie bardzo. Nie wiem... może gdybym przeczytał całość zmieniłbym zdanie -- na razie 3.
  Ocena : 3 

Nic specjalnego. Mało ćwiczeń, a wyjaśnienia też dość niezrozumiałe, np. w dziale algorytmiki grafów są opisane tylko i wyłącznie pseudokody zamiast przykładu w c++, już na wikipedii jest to o wiele lepiej opisane. Nie polecam.
  Ocena : 3 

Moim zdaniem książka przeznaczona WYŁĄCZNIE dla programistów. Twierdząc, że jest przeznaczona również dla amatorów programowania i wprowadzając w jednym z pierwszych przykładów przeciążanie operatorów i rekurencyjne definicje klasy jest pewną nieścisłością.
  Ocena : 3 

Książka dość przeciętna. Olbrzymią wadą są listingi z kodem. Kod jest nie czytelny i źle sformatowany. Styl programowania naprawdę fatalny. Bardzo dużo niepotrzebnej treści. Cały rozdział o algorytmach numerycznych sprawiał wrażenie wepchniętego na siłę. Tak naprawdę wydaję się, że autor nie za bardzo wiedział na czym chcę się w książce skupić i o czym pisać.
  Ocena : 2 

Świetna książka. Tematy, które na pierwszy rzut oka wydają się niebanalne, opisane są w tej książce wręcz wyśmienicie. GORĄCO POLECAM.
  Ocena : 2 

Zbyt pobieżnie omówione zagadnienia...
  Ocena : 2 

Algorytmy są słabo tłumaczone, za mało uwagi autor im poświęcił. A co najgorsze osoba, która zapewne na co dzień zajmuje się pisaniem kodu prawie wcale nie pisze komentarzy. Cieszę się, że autor rozumie swój kod ale dla czytelnika to jest strata czasu analizować go pod kątem "co oznacza zmienna k" itd. Gdyby wszyscy pisali książki jak Pan Grębosz Symfonię i Pasję to świat byłby piękny i prosty.
  Ocena : 2 

Nie rozumiem pozytywnych komentarzy n/t tej książki. Jeśli miałbym wybrać jedno określenie żeby opisać tą książkę wybrałbym: chaos. Autor twierdzi, że nie będzie używał wzorów matematycznych, za 2 strony: trach, jeden niezrozumiały wzór do obliczenia złożoności na całą stronę. Co chwile jest coś pomijane coś istotnego, za to nudy na tematy nie związane z tematem. Rysunki do mnie nie przemawiają, są po prostu mało obrazowe. Nie wiem dla kogo jest ta książka: początkujący się w niej pogubi, zaawansowany zanudzi i nie dowie niczego nowego. Jedyny pozytyw to mnóstwo kodu, który można pobrać z helionu i zobaczyć jak działa to co autor starał się opisać i być może w ten sposób się czegokolwiek nauczyć.
  Ocena : 2 

Jest to raczej wybrany zbiór algorytmów umieszczonych w jednym miejscu [...] z krótkim komentarzem. Problem polega na tym że po książce można by się spodziewać nie tylko wklejonego algorytmy ale też opisu - co oznaczają poszczególne zmienne, skąd się wzięły takie a nie inne przypisania w pętli. Np. sortowanie przez kopcowanie - brak info, że dostęp do liści zaczyna się od n/2+1, brak info że liście możemy traktować jak kopce , więc algorytm przywróć kopiec stosujemy dla węzłów (czyli od n/2 do 1). Brak objaśnienia zmiennych.
  Ocena : 1 

Ta książka nie jest moim zdaniem fajna może dlatego, że interesuję się czym innym. Ta książka moim zdaniem jest :(
  Ocena : 1 

Kupa błędów ksiazka robi wrazenie jakby ktos wyciął z neta tekst angielski przetłumaczył w translatorze i wrzucił Druga sprawa jezeli ma to byc ksiazka o algorytmach to powinien byc załączany pseudokod a w ramch dodatku osobna implementacja w danym jezyku nie polecam z ksiazki napewno nic nie wyniesiecie a jedynie stracicie kase
  Ocena : 1 

Ta książka jest do niczego. Opisy algorytmów są pobieżne. Bywa że niektóre zagadnienia są opisane dosłownie w kilku zdaniach i na tym koniec - żart? Jeżeli ktoś chce się nauczyć algorytmów, to powinien sięgnąć po "Wprowadzenie do algorytmów" (Introduction to algorithms) - która ma 1200 stron i dokładnie opisuje każde zagadnienie (w porównaniu książka "algorytymy…" wygląda jak podrozdział a nie jak książka).
  Ocena : 1 

Kod: Autor twierdzi że mocną stroną tej książki jest fakt że algorytmy sa napisane w C++. ALE Książka opublikowana w 2015 a autor nie używa ani C++14, ani C++11 (bardzo ważny standard zmieniający język w dużym stopniu) za to autor używa bardzo satarego standardu C++0x ... Jakość kodu: Tragedia. Podstawowe błędy. Na przykład alokowanie pamieci operatorem new i niezwalnianie jej w destruktorze. To podstawowy błąd którego uczą na pierwszym semestrze informatyki... Styl kodu: Porażka. Polecam zajrzeć do porad isocpp B. Stroustrupa. Pragnącym nauczyć się na serio algoprytmów polecam Wprowadzenie do algorytmów. Słynna książka nazywana CLRS lub Cormen. I dużo cierpliwości bo ma 1200 stron i jest ciężka
  Ocena : 1 

Książka niby opisuje algorytmy i algorytmikę, ale objaśnienia są pobieżne typu: "Za duży temat jak na tą książkę", "Nie będę przytaczał...", nie mówiąc już o tekstach typu if, if_not - to słowa kluczowe.
  Ocena : 1 

Jeśli ktoś potrzebuje napisać pracę na zaliczenie na kiepskiej uczelni, to książka może mu wystarczy. Niestety na nic więcej bym nie liczył. Publikacja nie wyjaśnia problemów - co najwyżej je pokazuje. Opiera się na sformułowaniach "temat za szeroki" i "ta książka nie porusza tego zagadnienia". Obfituje za to w dygresje które tylko przeszkadzają w czytaniu. Wiele jest w komentarzach przykładów kiepskich miejsc. Rekursja jest wytłumaczona fatalnie i nie sądzę aby ktoś był w stanie zrobić z niej użytek po lekturze. Problemy, które autor wymyślił jak mi się wydaje samodzielnie da się rozwiązać znacznie lepiej, szybciej i używając mniej zasobów. Nie obrazują one zagadnień i nie mam wzmianek, że jest to tylko przykład a podobny problem lepiej rozwiązać inaczej. Mnóstwo lania wody. Na przykład podrozdział o przepełnieniu stosu - kilka akapitów nie mówiących nawet najogólniej co to jest. Jest tylko wzmianka, że rekurencja zżera pamięć. Jak? Dlaczego? Co to stos? Ta książka się tym nie zajmuje :) Nie polecam nawet jeśli dodają gratis - po prostu szkoda miejsca.
  Ocena : 1 

Najbardziej przydatną rzeczą w tej książce jest spis treści. Autor poległ na najprostrzym zagadnieniu- bubble sort. Jego implementacja wydajnościowo jest wzięta z kosmosu i w dodatku nie działa.
  Ocena : 1 

Książka beznadziejna. Algorytmy zawierają błędy a komentarze do nich często są pisane jakby ktoś przepisywał je z innych książek bez jakiejkolwiek analizy samego algorytmu. Jak ktoś będzie myślał o kupnie tej książki to proponuję przeczytać sam początek rozdziału "Struktury danych" i looknąć na algorytmy dotyczące listy jednokierunkowej. Porażka. Szczerze odradzam.