Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
DTP » InDesign »
Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficj...

Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podręcznik

Autor: 

Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podręcznik
Ocena:
   4/6  Opinie  (9)
Stron: 488
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion

Polecane przez firmę Adobe źródło wiedzy o programie InDesign CS2

 • Poznaj interfejs użytkownika
 • Umieść w publikacji elementy tekstowe
 • Stwórz własne style
 • Przygotuj publikację do druku

Adobe InDesign to aplikacja przeznaczona do projektowania publikacji drukowanych. Reklamowany jako "zabójca Quarka", program szybko zyskał popularność dzięki ogromnym możliwościom. Precyzja, pełna kontrola nad wyglądem publikacji oraz integracja z innymi produktami firmy Adobe, służącymi do obróbki grafiki, to jego największe atuty. InDesign umożliwia przygotowanie publikacji do druku na maszynie poligraficznej i drukarce oraz przedstawienie jej w postaci elektronicznej w formie pliku PDF lub witryny WWW.

Książka "Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podręcznik" to przygotowany i zatwierdzony przez specjalistów z firmy Adobe zbiór ćwiczeń, dzięki którym poznasz możliwości tej niezwykłej aplikacji. Nauczysz się konfigurować obszar roboczy, tworzyć ramki tekstowe i wypełniać je treścią. Dowiesz się, jak kontrolować wygląd tekstu, dobierając krój i rozmiar czcionki oraz wyrównanie akapitów. Stworzysz własne style i wzbogacisz publikację o elementy graficzne. Przeczytasz także o zarządzaniu kolorami, przygotowywaniu pracy do naświetlania i drukowania oraz eksporcie do plików w formacie PDF lub XML.

 • Szybki kurs obsługi InDesigna
 • Palety, narzędzia i menu programu
 • Tworzenie szkieletu dokumentu
 • Dodawanie stron wzorcowych
 • Ramki tekstowe i graficzne
 • Edycja tekstu i kontrola typografii
 • Zarządzanie kolorami w dokumencie
 • Importowanie grafiki
 • Tworzenie skorowidzów i spisów treści
 • Drukowanie i eksport do plików PDF

Poznaj obszerne możliwości programu InDesign CS2,
korzystając z oficjalnych materiałów szkoleniowych firmy Adobe.

Wstęp
 • O książce (17)
 • Wymagania (17)
 • Instalacja programu (18)
 • Przywracanie ustawień domyślnych (18)
 • Aby usunąć pliki preferencji (18)
 • W celu zapisania preferencji (19)
 • Kopiowanie plików dołączonych do książki (20)
 • Instalacja czcionek (21)
 • Profile kolorów (21)
 • Dodatkowe zasoby (21)
 • Certyfikaty Adobe (22)
Nowe możliwości Adobe InDesign CS2
 • Style obiektów (23)
 • Integracja z Adobe Bridge i Creative Suite (24)
 • Ulepszona obsługa tekstu (25)
 • Ulepszona obsługa grafiki (26)
 • Zalety XML (27)
Krótki kurs Adobe InDesign CS2
 • Na początek (29)
 • Przeglądanie dokumentu (31)
 • Zmiana trybu podglądu (34)
 • Wyświetlanie linii pomocniczych (35)
 • Dodawanie tekstu (36)
 • Rozmieszczanie tekstu w ramkach (37)
 • Umieszczanie i wlewanie tekstu (37)
 • Tworzenie wątku (39)
 • Dodawanie cytatów (42)
 • Oblewanie tekstem (43)
 • Dodawanie obrysu do ramki (44)
 • Zmienianie pozycji ramki i tekstu (45)
 • Dopasowywanie rozmiaru obrazu (46)
 • Style (47)
 • Style akapitowe (47)
 • Style znakowe (49)
 • Tworzenie i stosowanie stylu znakowego (50)
 • Style obiektowe (51)
 • Grafika (52)
 • Pozycjonowanie grafiki wewnątrz ramki (53)
 • Narzędzie Position (Pozycja) (54)
 • Wykorzystywanie warstw (55)
 • Kadrowanie i przesuwanie fotografii (57)
 • Samodzielna nauka (58)
1. Obszar pracy
 • Na początek (61)
 • Rzut oka na obszar pracy (62)
 • Pasek narzędzi (63)
 • Okno dokumentu (66)
 • Obszar roboczy (68)
 • Wyświetlanie i organizowanie palet (69)
 • Przestrzeń robocza (72)
 • Menu palet (72)
 • Zmiana skali wyświetlania dokumentu (74)
 • Polecenia w menu View (Widok) i menu powiększenia (74)
 • Narzędzie Zoom (Lupka) (75)
 • Poruszanie się po dokumencie (76)
 • Przewracanie stron (76)
 • Przewijanie dokumentu (80)
 • Paleta Navigator (Nawigator) (81)
 • Warstwy (82)
 • Wykorzystywanie menu kontekstowych (84)
 • Zaznaczanie obiektów (85)
 • Pomoc programu InDesign CS2 (86)
 • Dalsza nauka (88)
 • Pytania podsumowujące (89)
 • Odpowiedzi (89)
2. Tworzenie dokumentów
 • Na początek (91)
 • Tworzenie i zapisywanie wybranego rozmiaru strony (93)
 • Tworzenie nowego dokumentu (94)
 • Edycja stron wzorcowych (95)
 • Dodawanie linii pomocniczych do strony wzorcowej (96)
 • Nadawanie nazwy stronie wzorcowej (97)
 • Tworzenie strony wzorcowej dla stopki (97)
 • Tworzenie linii pomocniczych z wykorzystaniem miarki (99)
 • Tworzenie ramki tekstowej w stopce strony wzorcowej (101)
 • Tworzenie drugiej stopki (103)
 • Tworzenie strony wzorcowej z obszarami zablokowanymi (104)
 • Dodawanie obszaru zablokowanego dla ramki tytułowej (105)
 • Dodawanie obszaru zablokowanego dla grafiki (107)
 • Rysowanie kolorowych kształtów (109)
 • Tworzenie ramek tekstowych z łamami (111)
 • Stosowanie wzorca do stron dokumentu (113)
 • Dodawanie sekcji w celu zmiany numeracji stron (115)
 • Dodawanie stron (117)
 • Kasowanie i układanie stron (118)
 • Dodawanie tekstu i grafiki (118)
 • Przesłanianie elementów stron wzorcowych na stronach dokumentu (121)
 • Edycja stron wzorcowych (123)
 • Wyświetlanie ostatecznej postaci rozkładówki (125)
 • Dalsza nauka (126)
 • Pytania podsumowujące (127)
 • Odpowiedzi (127)
3. Ramki
 • Na początek (129)
 • Modyfikowanie ramek tekstowych (131)
 • Zmienianie rozmiarów ramek tekstowych (131)
 • Zmienianie kształtu ramki tekstowej przy użyciu punktów kontrolnych (134)
 • Modyfikowanie ramek graficznych (136)
 • Zmienianie rozmiarów ramek graficznych (138)
 • Zmienianie rozmiaru i przesuwanie obrazu wewnątrz ramki (138)
 • Zmienianie kształtu ramki (140)
 • Modyfikowanie ramek w grupach obiektów (141)
 • Oblewanie grafiki tekstem (142)
 • Tworzenie ramek i dopasowywanie ich zawartości (144)
 • Kopiowanie ramki i jej zawartości (144)
 • Zmienianie zawartości ramek graficznych (145)
 • Konwertowanie kształtów (146)
 • Narzędzie Position (Pozycja) (147)
 • Rysowanie nowej ramki graficznej (149)
 • Umieszczanie i zmienianie koloru tekstu w ramce wypełnionej kolorem (151)
 • Organizacja przestrzenna obiektów (152)
 • Dopasowywanie marginesu wewnętrznego ramki (152)
 • Obracanie obiektów (153)
 • Wzajemne dopasowywanie wielu obiektów (154)
 • Obracanie obiektu wewnątrz ramki (154)
 • Na koniec (155)
 • Dalsza nauka (156)
 • Pytania podsumowujące (157)
 • Odpowiedzi (157)
4. Importowanie i edycja tekstu
 • Na początek (159)
 • Zarządzanie czcionkami (160)
 • Tworzenie i wprowadzanie tekstu (161)
 • Tworzenie nagłówka i nadawanie stylu (161)
 • Wlewanie tekstu (163)
 • Ręczne wlewanie tekstu (163)
 • Automatyczne wlewanie tekstu (165)
 • Zmienianie rozmiaru ramki tekstowej (166)
 • Wlewanie tekstu do istniejącej ramki (167)
 • Style (168)
 • Nadawanie stylu (168)
 • Wczytywanie stylów z innego dokumentu (169)
 • Pionowe wyrównywanie tekstu (171)
 • Tworzenie wątków (171)
 • Zmienianie ilości łamów na stronie (174)
 • Wykorzystywanie wlewania półautomatycznego do dodawania ramek tekstowych (175)
 • Nadawanie i edycja stylu (176)
 • Dodawanie informacji o dalszym ciągu artykułu (178)
 • Poziome i pionowe wyrównywanie tekstu (179)
 • Wyszukiwanie i zamienianie fragmentów tekstu (180)
 • Wyszukiwanie i formatowanie fragmentów tekstu (180)
 • Wyszukiwanie i zamienianie znaków specjalnych (183)
 • Wyszukiwanie i zamienianie brakującej czcionki (184)
 • Sprawdzanie pisowni (185)
 • Dodawanie słów do słownika (186)
 • Dodawanie słów do słownika dokumentu (187)
 • Dynamiczne sprawdzanie pisowni (188)
 • Automatyczne poprawianie błędów pisowni (188)
 • Sprawdzanie pisowni w innych językach (190)
 • Edycja tekstu przez przeciąganie i upuszczanie (191)
 • Edytor wątków (192)
 • Tworzenie tekstu na ścieżce (193)
 • Na koniec (195)
 • Dalsza nauka (195)
 • Pytania podsumowujące (197)
 • Odpowiedzi (197)
5. Typografia
 • Na początek (199)
 • Dopasowywanie odstępów pionowych (201)
 • Wyrównywanie tekstu za pomocą siatki linii bazowych (201)
 • Wyświetlanie siatki linii bazowych (203)
 • Zmienianie odstępów nad i pod akapitami (205)
 • Zmienianie czcionek i stylów (207)
 • Zmienianie wyrównania akapitu (209)
 • Dodawanie czcionek dekoracyjnych i znaków specjalnych (209)
 • Dodawanie specjalnych efektów tekstowych (211)
 • Tworzenie gradientu (211)
 • Wyróżnianie znaków inicjału (213)
 • Wypełnienie i obrys tekstu (214)
 • Dopasowywanie odstępów między literami i wyrazami (215)
 • Kerning i światło (215)
 • Stosowanie układaczy akapitowych i jednowierszowych (217)
 • Wykorzystywanie tabulatorów (219)
 • Tworzenie wcięć wiszących (222)
 • Dodawanie linii pod akapitem (223)
 • Dalsza nauka (225)
 • Pytania podsumowujące (226)
 • Odpowiedzi (226)
6. Obsługa kolorów
 • Na początek (229)
 • Określanie wymagań druku (231)
 • Dodawanie kolorów do palety Swatches (Próbki) (232)
 • Nadawanie koloru obiektom (233)
 • Tworzenie obrysu kreskowanego (236)
 • Gradienty (237)
 • Tworzenie próbek gradientu i wypełnianie nimi obiektów (238)
 • Ustalanie kierunku przejścia gradientu (240)
 • Tworzenie tinty (241)
 • Tworzenie kolorów dodatkowych (243)
 • Nadawanie koloru tekstowi (244)
 • Nadawanie koloru dodatkowym obiektom (244)
 • Tworzenie kolejnej tinty (246)
 • Zaawansowane techniki wykorzystywania gradientu (247)
 • Tworzenie próbki gradientu z wieloma kolorami (247)
 • Nadawanie gradientu obiektowi (248)
 • Nadawanie gradientu wielu obiektom (249)
 • Zapewnianie spójności kolorów (251)
 • Zarządzanie kolorem - wstęp (252)
 • Przestrzeń niezależna od urządzeń (253)
 • Profile ICC (254)
 • Mechanizm konwersji (254)
 • Składniki przepływu pracy CMYK dla dokumentów przeznaczonych do druku (255)
 • Zarządzanie kolorem w InDesign CS2 (255)
 • Bridge (256)
 • Mechanizm konwersji Adobe ACE (256)
 • Określanie domyślnych przestrzeni roboczych (258)
 • Przypisywanie profili źródłowych (259)
 • Określanie celu renderingu (260)
 • Wykorzystywanie wyświetlania w pełnej rozdzielczości w zarządzaniu kolorem (261)
 • Zarządzanie kolorem w przypadku grafiki importowanej (261)
 • Przypisywanie profilu po zaimportowaniu obrazu (262)
 • Osadzanie profilu w programie Photoshop (263)
 • Zarządzanie kolorem w programie Photoshop CS2 (264)
 • Osadzanie profilu (265)
 • Aktualizacja obrazu w programie InDesign CS2 (266)
 • Przypisywanie profilu podczas importowania grafiki (267)
 • Osadzanie profilu w programie Illustrator (268)
 • Zarządzanie kolorem w programie Illustrator CS2 (269)
 • Osadzanie profilu w programie Illustrator (270)
 • Umieszczanie obrazu programu Illustrator w InDesign CS2 (271)
 • Inne źródła informacji na temat zarządzania kolorem (274)
 • Dalsza nauka (275)
 • Pytania podsumowujące (276)
 • Odpowiedzi (276)
7. Style
 • Na początek (279)
 • Tworzenie i nadawanie stylów obiektowych (281)
 • Tworzenie stylu obiektowego (281)
 • Nadawanie stylu obiektowego (284)
 • Tworzenie i nadawanie stylów znakowych (285)
 • Tworzenie stylu znakowego (286)
 • Nadawanie stylu znakowego (289)
 • Tworzenie i nadawanie stylów akapitowych (290)
 • Tworzenie stylu akapitowego (290)
 • Nadawanie stylu akapitowego (293)
 • Zagnieżdżanie stylów znakowych w stylach akapitowych (294)
 • Tworzenie stylu akapitowego w celu dokonania zagnieżdżenia (294)
 • Tworzenie zagnieżdżonego stylu (298)
 • Globalne aktualizowanie stylów (302)
 • Wczytywanie stylów z innego dokumentu (304)
 • Na koniec (306)
 • Dalsza nauka (307)
 • Modyfikowanie stylu obiektowego (308)
 • Pytania podsumowujące (309)
 • Odpowiedzi (309)
8. Dodawanie grafiki
 • Na początek (311)
 • Dodawanie grafiki z innych programów (313)
 • Porównanie grafiki wektorowej i rastrowej (313)
 • Zarządzanie łączami (314)
 • Identyfikowanie zaimportowanych obrazów (315)
 • Wyświetlanie informacji o dołączonych plikach (316)
 • Wyszukiwanie plików za pomocą aplikacji Explorer (Windows) oraz Finder (Mac OS) (317)
 • Aktualizacja zmienionych obrazów (317)
 • Wyświetlanie statusu łącza w palecie Links (Łącza) (318)
 • Dopasowywanie jakości wyświetlania (320)
 • Wykorzystanie ścieżek odcinania (321)
 • Usuwanie białego tła w programie InDesign CS2 (321)
 • Wykorzystanie kanałów alfa (324)
 • Importowanie plików Photoshopa i kanałów alfa (325)
 • Analiza ścieżek i kanałów alfa (326)
 • Wykorzystanie kanałów alfa Photoshopa w programie InDesign CS2 (328)
 • Umieszczanie w dokumencie plików innych programów (330)
 • Importowanie plików programu Photoshop zawierających warstwy i kompozycje warstw (330)
 • Umieszczanie grafiki w wierszu (332)
 • Oblewanie tekstem grafiki umieszczonej w wierszu (334)
 • Importowanie plików programu Illustrator (335)
 • Importowanie plików programu Illustrator zawierających warstwy (336)
 • Tworzenie wielowarstwowego pliku PDF w programie Adobe Illustrator (337)
 • Zarządzanie obiektami za pomocą bibliotek (338)
 • Tworzenie bibliotek (340)
 • Importowanie grafiki za pośrednictwem aplikacji Adobe Bridge (341)
 • Dalsza nauka (342)
 • Pytania podsumowujące (343)
 • Odpowiedzi (343)
9. Tworzenie tabel
 • Na początek (345)
 • Importowanie i formatowanie tabeli (348)
 • Formatowanie obramowania i tworzenie naprzemiennych kolorów wierszy (349)
 • Dodawanie obrysów komórek (352)
 • Formatowanie komórek nagłówków (352)
 • Usuwanie kolumn (355)
 • Dodawanie grafiki do tabel (356)
 • Ustalanie wymiarów kolumn i wierszy (356)
 • Umieszczanie obrazów w komórkach tabeli (357)
 • Umieszczanie wielu obrazów w pojedynczej komórce (359)
 • Formatowanie tekstu w tabeli (361)
 • Nadawanie stylów znakowych tekstowi w tabeli (361)
 • Ustalanie rozmiarów kolumn za pomocą przeciągania (362)
 • Edycja tabel umieszczonych w ramkach tekstowych (364)
 • Na koniec (365)
 • Dalsza nauka (366)
 • Pytania podsumowujące (367)
 • Odpowiedzi (367)
10. Przezroczystość
 • Na początek (369)
 • Importowanie i nadawanie barw czarno-białym obrazom (371)
 • Ustawienia przezroczystości (372)
 • Zmienianie krycia w obiektach o jednolitych kolorach (373)
 • Nadawanie trybu mieszania Multiply (Mnożenie) (374)
 • Nadawanie efektu wtapiania krawędziom obrazu (376)
 • Nadawanie przezroczystości obrazom EPS (377)
 • Nadawanie przezroczystości obrazom programu Photoshop (379)
 • Importowanie i edycja przezroczystych obrazów Illustratora (380)
 • Tworzenie przezroczystego tekstu (382)
 • Tworzenie cieni (383)
 • Dalsza nauka (385)
 • Pytania podsumowujące (386)
 • Odpowiedzi (386)
11. Obsługa długich dokumentów
 • Na początek (389)
 • Tworzenie książki (390)
 • Tworzenie pliku książki (390)
 • Ustalanie porządku i numeracji stron (391)
 • Spis treści (393)
 • Dodawanie pliku spisu treści (393)
 • Tworzenie spisu treści (394)
 • Zapewnianie spójności plików książki (396)
 • Wyznaczanie pliku źródłowego dla stylów (396)
 • Synchronizowanie dokumentów książki (396)
 • Skorowidz (398)
 • Tworzenie odwołań (398)
 • Tworzenie odsyłaczy (400)
 • Generowanie skorowidza (401)
 • Dalsza nauka (403)
 • Pytania podsumowujące (404)
 • Odpowiedzi (404)
12. Drukowanie i eksportowanie do formatu PDF
 • Na początek (407)
 • Weryfikowanie dokumentów (409)
 • Tworzenie pakietów (412)
 • Tworzenie plików PDF do celów korekty (414)
 • Przeglądanie podzielonego na warstwy pliku PDF za pomocą programu Adobe Acrobat 7 (415)
 • Podgląd rozbarwień (415)
 • Podgląd spłaszczania (416)
 • Informacje o spłaszczaniu (417)
 • Analizowanie wyglądu strony (418)
 • Drukowanie dokumentu na drukarce laserowej lub atramentowej (418)
 • Opcje drukowania grafiki (423)
 • Opcje pobierania czcionek do drukarki (424)
 • Dalsza nauka (426)
 • Pytania podsumowujące (427)
 • Odpowiedzi (427)
13. Język XML
 • Na początek (429)
 • Czym jest XML? (430)
 • Wyświetlanie znaczników XML (431)
 • Importowanie i nadawanie znaczników XML (433)
 • Znakowanie obrazów (436)
 • Wyświetlanie i organizowanie struktury (437)
 • Wyświetlanie i nadawanie atrybutów (439)
 • Eksportowanie plików XML (440)
 • Importowanie plików XML (442)
 • Dodawanie oraz łączenie kodu XML (443)
 • Opcje importu XML (443)
 • Odwzorowywanie znaczników na style (444)
 • Wykorzystywanie urywków XML (445)
 • Dalsza nauka (446)
 • Pytania podsumowujące (447)
 • Odpowiedzi (447)
14. Wykorzystywanie Adobe Bridge i Version Cue
 • Na początek (449)
 • Wykorzystywanie Adobe Bridge (450)
 • Nawigacja i przeglądanie plików (450)
 • Zapisywanie grup plików (451)
 • Version Cue (452)
 • Tworzenie nowego projektu i dodawanie plików (453)
 • Praca z wersjami plików (455)
 • Narzędzie Version Cue Workspace Administration (457)
 • Organizowanie i lokalizowanie plików (458)
 • Dalsza nauka (460)
 • Pytania podsumowujące (461)
 • Odpowiedzi (461)
Skorowidz (463)
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Świat druku 3D. Przewodnik
Anna Kaziunas France
Cena: 49,00 zł
CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik
Steve Bain, Nick Wilkinson
Cena: 95,00 zł
Cena: 79,00 zł
6
(1)
5
(2)
4
(3)
3
(2)
2
(1)
1
(0)

Liczba ocen: 9

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Świetna książka dla osób początkujących, a także szukających pomocy odnośnie wybranych zagadnień. Każde zagadnienie omówione krok po kroku. Polecam!
  Ocena : 5 

Bardzo dobry podręcznik do nauki obsługi InDesign
  Ocena : 5 

Książeczka jest bardzo dobra. Przed zakupem trochę się wahałem bo znalazłem na jej temat różne opinie, szczególnie mało pochlebne były opinie do wcześniejszych wersji programu. W podręczniku jednak znalazłem, dobrze wyjaśnione pojęcia i przykłady, ćwiczenia na FTP też pomagają. Polecam dla kogoś kto chce nauczyć się InDesign'a
  Ocena : 4 

Książka napisana jest w sposób prosty, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jednak jedyne co mi się nie podoba to miękka oprawa. Czy nie lepiej byłoby gdyby cała seria "Oficjalny podręcznik" miała twardą oprawę, może doczekamy się takiej wersji, albo wyjdzie na światło dzienne "InDesing - Biblia", ale tak czy inaczej, "podręcznik" spełnia swoje zadanie i nauczy każdego początkującego posługiwać się tym programem.
  Ocena : 4 

Czytelny i przejrzysty leyaut. Ciekawe i atrakcyjne przykłady. Mało zaawansowanych technik składu tekstu. Informacje podstawowe ale rzetelne.
  Ocena : 4 

książka bardzo dobra dla grafików rozpoczynających pracę z programem, pozwala opanować go na tyle, by bez skrepowania wystartować, ćwiczenia sa nafaszerowane przydatnymi informacjami, do których wraca się podczas pracy
  Ocena : 3 

Jak na oficjalny podręcznik, to książka raczej marna. Nadaje się dla osób mocno początkujących. Dla tych, którzy coś już o InD wiedzą, raczej się nie przyda.
  Ocena : 3 

Dla mnie również przeszkadza miękka oprawa tej książki. Brakuje mi dodatku o skrótach klawiaturowych. Dobra dla początkujących, Kiepska dla zaawansowanych.
  Ocena : 2 

Kupiłem tę książkę w 2006 roku, bo wówczas potrzebowałem szybkiego sposobu na dogłębną przesiadkę z PageMakera do InDesigna, a recenzuję dziś, w 2015 roku, ze zdrowego dystansu. Dogłębną przesiadkę, to znaczy taką, żebym mógł makietować, złożyć i przygotować do druku pełne, kolorowe czasopismo. Czas naglił, miałem ledwie tydzień na naukę, a wyboru zbytniego nie było. Jak wielu, pochopnie sądziłem, że dopisek „oficjalny podręcznik” do czegoś zobowiązuje. Otóż, nic bardziej mylnego — książka jest licha i przereklamowana. Owszem, w przystępny sposób oferuje podstawy, lecz pozostawia czytelnika z kilkoma kluczowymi pytaniami, na które odpowiedzi trzeba godzinami szukać w internecie. Poza tym, sama formuła książki nieco bardziej przypomina ćwiczeniówkę, niż typowy podręcznik. Jako, że miałem już do czynienia ze składem, wiedziałem jakie są konieczne czynności i w jakim porządku występują. Wypisałem je więc i zacząłem szukać sposobu ich realizacji w omawianej książce. Przeczytałem ją od deski do deski i… niestety, kilka istotnych spraw zostało niejasnych, bądź w ogóle niewyjaśnionych. Zatem książka jest mierna, przy czym pozytywnie oceniam sam jej druk i skład, oraz dostatecznie — układ materiału.