Twoja nowa książka

 • Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie?
 • Chcesz odnieść sukces, przekazując innym cenną wiedzę?
 • Chcesz umocnić swój autorytet?
 • Potrzebujesz promocji swojego wizerunku profesjonalisty?
 • Chcesz stać się rozpoznawalnym autorem?
 • Masz coś ciekawego do powiedzenia?

Jeśli tak, proponujemy Ci współpracę w gronie najlepszych autorów książek specjalistycznych!

Przewiń na dół

Obowiązek informacyjny na podstawie art.13 RODO

Drogi Partnerze,

Dziękujemy Ci za dotychczasowe zaufanie którym obdarzyłeś nasz serwis. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:
 • Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027, i
 • HELION SA, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, nr NIP:631-020-02-68, REGON 271070648, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121256, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
  (zwane dalej ,,Administrator" lub ,,My"). Kontakt z nami dostępny jest również pod adresem email: Redakcja książki polskiej.
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji konta, jak również w trakcie Twojej aktywności w naszym serwisie. Dane mogliśmy również pozyskać od Ciebie, poprzez Twoją wolę uczestniczenia w kampaniach marketingowych prowadzonych przez Administratora.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zawierania transakcji;
 • dokonywania wysyłki zamówionych przez C15;5~iebie produktów
 • obsługi reklamacji oraz zwrotów;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • zarządzanie bezpieczeństwem transakcji;
 • zapewnienie najlepszej obsługi klienta
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest:
 • monitorowanie Twojej aktywności na naszych stronach,
 • dopasowanie treści zgodnie z Twoimi preferencjami, na podstawie uprzednio przeglądanych zawartości strony, czy też przede wszystkich interesujących Cię produktów,
 • prowadzenie działań marketingowych, aby zainteresować Cię własnymi usługami naszego serwisu, oraz zaproponować Ci nowości z naszej oferty,
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
 • zapobieganie naruszeń praw autorskich (np. znak wodny zawierający Twoje dane),
 • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich
Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:
 • założenia i utrzymywania Twojego konta w naszym serwisie
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji akcji promocyjnych i konkursów,
 • wysyłanie do Ciebie informacji w postaci newslettera
Udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w tak łatwy sposób jak ją wyraziłeś, możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji. Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych ?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym umożliwić nam:
 • bezpośredni kontakt z Tobą,
 • informowanie Cię o przebiegu realizacji zamówienia,
 • informowanie Cię o wysyłce zamówienia,
 • informowanie Cię o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,
 • informowanie Cię o produktach, które mogą Cię zainteresować
W tym celu będziemy potrzebować Twój email, adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu. Jeżeli jesteś naszym Partnerem, lub uczestnikiem akcji promocyjnych i konkursów - będziemy potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych - jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania,
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania Twoich danych - na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwy - nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,
 • prawo do ich przenoszenia,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora

Udostępnienie Twoich danych osobowych

Dbamy w szczególny sposób o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dokonując należytej staranności aby Twoje dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Twojej wygody korzystamy z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Tobie wygodę zakupów, a nam właściwą obsługę klienta. W tym część Twoich danych osobowych udostępniamy podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je:
 1. Zawarcie umowy - na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
 2. Działania marketingowe - na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych - do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
 3. Działania okołosprzedażowe i promocyjne - np. konkursy, akcje promocyjne - na czas trwania i rozliczenia takich akcji.
 4. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych