ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zarządzanie Publiczne nr 1(39)/2017 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Zarządzanie Publiczne nr 1(39)/2017

Okładka książki Zarządzanie Publiczne nr 1(39)/2017

Okładka książki Zarządzanie Publiczne nr 1(39)/2017

Okładka książki Zarządzanie Publiczne nr 1(39)/2017

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
164
     PDF

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W numerze [Contents]

Wstęp  [Introduction], s. 7–8;
Janina Filek: Kłopot z wartościami  [Difficulties with values], doi 10.15678/ZP.2017.39.1.01, s. 9–22;
Radosław Strzelecki: Pułapka wartościowania – pułapka silnej podmiotowości. Koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka O Heideggerowsko-Nietzscheańskiej krytyce wartości oraz o tym, co pozytywnego z niej wynika [A trap of evaluating or a trap of a strong subjectivity. A reply to Piotr Augustyniak’s lecture On Heidegger’s and Nietzsche’s critiques of values and their positive outcomes], 10.15678/ZP.2017.39.1.02, s. 23–29;
Piotr Augustyniak: Krytyka wartości w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego [Critique of values by Martin Heidegger and Friedrich Nietzsche], 10.15678/ZP.2017.39.1.03, s. 30–35;
Stanisław Mazur: Zmagania liberałów z pluralizmem wartości [Liberals’ struggle with the problem of value pluralism], 10.15678/ZP.2017.39.1.04, s. 36–48;
Mirosława Marody: Wartości w świecie postspołecznym [Values in the post-social world], 10.15678/ZP.2017.39.1.05, s. 49–55;
Andrzej Słaboń: Przewartościowania społeczne – u podstaw kulturowej teorii zmian [Changes in social value systems. The basis of a cultural theory of social change], 10.15678/ZP.2017.39.1.06, s. 56–66;
Krzysztof Mazur: Polskie zmagania z nowoczesnością [Polish struggle with modernity], 10.15678/ZP.2017.39.1.07, s. 67–82;
Rafał Lisiakiewicz: Kto stoi po stronie dobra? Wartości w rosyjskiej polityce zagranicznej [Who is on the side of good? Values in Russian foreign policy], 10.15678/ZP.2017.39.1.08, s. 83–96;
Michał Kudłacz: Miasto jako miejsce wytwarzania wartości [The city as a place of production of values], 10.15678/ZP.2017.39.1.09, s. 97–113;
Tomasz Żylicz: Wartość ekonomiczna przyrody  [Economic value of nature], 10.15678/ZP.2017.39.1.10, s. 114–124;
Jerzy Wilkin: Współczesne państwo wobec triady funkcjonalnej: wartości – normy – dobra [The contemporary state faced with the functional triad: Values – norms – goods], 10.15678/ZP.2017.39.1.11, s. 125–133;
Jerzy Hausner: Wartości, normy, dobra [Values – standards – goods], 10.15678/ZP.2017.39.1.12, s. 134–158.

0 Stanisław Mazur

Zamknij

Wybierz metodę płatności