ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autorzy:
Piotr Kubiński, Agnieszka Wołoszko
Okładka książki/ebooka Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Okładka książki Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Okładka książki Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Okładka książki Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
268
     PDF
Opracowanie niniejsze przedstawia w sposób zwięzły podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, które są objęte programem nauczania z odpowiedniego przedmiotu (wybranych zagadnień prawa cywilnego) realizowanego w Wyższej Szkole Policji. Obiektywna trudność prawa cywilnego oraz niewielka liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na ten tego przedmiotu nakłada na słuchacza obowiązek systematycznej pracy. Znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego w służbie policyjnej jest niezbędna przy poznawaniu innych dyscyplin prawnych (np. prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa policyjnego), a także przedmiotów zawodowych (np. taktyka zwalczania przestępczości gospodarczej). Opanowanie wiedzy cywilistycznej jest potrzebne nie tylko w życiu codziennym, ale także przy wykonywaniu różnych zadań w pracy zawodowej w administracji publicznej i gospodarczej. Pomoc w zdobywaniu tej wiedzy i wyrabianiu właściwych umiejętności ma być dla słuchaczy proponowane opracowanie, w którym przedstawia się przede wszystkim istotę poszczególnych instytucji prawnych, wskazując odpowiednie przepisy prawne w tym względzie. Zawartość książki może także stanowić źródło wiedzy dla studentów kierunków administracyjnych przygotowujących słuchaczy do wykonywania różnych zadań w administracji. Niezbędnym elementem w zdobywaniu wiedzy cywilistycznej jest korzystanie z podstawowych aktów normatywnych. Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 1 września 2012 r.
0 Piotr Kubiński, Agnieszka Wołoszko

Zamknij

Wybierz metodę płatności