ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXI. Stan prawny na dzień 18.05.2016 r (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aleksander Babiński
Okładka książki/ebooka Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXI. Stan prawny na dzień 18.05.2016 r

Okładka książki Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXI. Stan prawny na dzień 18.05.2016 r

Okładka książki Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXI. Stan prawny na dzień 18.05.2016 r

Okładka książki Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXI. Stan prawny na dzień 18.05.2016 r

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
596
     PDF
Już trzydziesty pierwszy raz trafia w Państwa ręce wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Fakt ten odbieram z wielkim zadowoleniem, ale i zaskoczeniem. Nawet najśmielsze oczekiwania, prognozy nie wskazywały na możliwość osiągnięcia tylu wydań. Publikacja jest adresowana do funkcjonariuszy Policji odbywających szkolenia, jak również pełniących codzienną służbę. Łącznie stanowi go 127 aktów (pierwotnie 76) zarówno ustawowych, jak i wykonawczych rozporządzenia i zarządzenia, a nawet wybrane wytyczne i decyzje. Wśród nich oczywiście wiodące znaczenie ma ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. () Tekst ujednolicony został wzbogacony o wskazane w przypisach akty normatywne, które wykonują ustawę, wraz z ich zmianami i miejscem publikacji. Nie ograniczają się one do aktów prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzeń), ale jak się wydaje zawierają najistotniejsze przepisy wewnętrzne (zarządzenia, wytyczne i decyzje). Przyjęty, przy ustawie o Policji, sposób wskazywania źródeł został zastosowany również do innych ustaw zamieszczonych w niniejszym wyborze. Ideą opracowania jest przedstawienie w jednym zbiorze jak największej liczby tekstów ujednoliconych aktów prawnych składających się na prawo policyjne. Ramy opracowania nie pozwalają wskazać wszystkich aktów regulujących powyższe zagadnienia. Mimo swej objętości nie pretenduje on do opracowania kompleksowego. Zostały w nim zamieszczone te, które powinny być znane funkcjonariuszowi Policji, niezależnie od tego, jak dalece wyspecjalizowane jest pełnienie przez niego służby. Dlatego wierzę, że niniejszy wybór będzie przydatny zarówno funkcjonariuszom odbywającym przeszkolenie podstawowe, jak i wyższe zawodowe. Policjanci zaś wykonujący ciężką codzienną służbę będą do niego sięgać, bez konieczności szukania interesujących ich aktów po licznych publikatorach i żmudnego ich ujednolicania. Ciesząc się z dotychczasowego przyjęcia publikacji liczę, że dokonany wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego w dalszym ciągu będzie ułatwiał szkolenia, jak również codzienne wykonywanie obowiązków służbowych. () Stan prawny wyboru ocenia się na dzień 18 maja 2016 roku.
0 Aleksander Babiński

Zamknij

Wybierz metodę płatności