ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Współczesne problemy prawa prywatnego Księga Pamiątkowa Profesora Edwarda Gniewka (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autorzy:
Piotr Machnikowski, Jacek Gołaczyński
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
742
     PDF

Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka stanowi zbór 65 artykułów, których tematyka dotyczy wielu zagadnień z zakresu prawa prywatnego, dotyczących m.in. założeń konstrukcyjnych służebności przesyłu, zakresu i sposobu wykonywania służebności gruntowej, wiarygodności ksiąg wieczystych, gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ujęciu Kodeksu cywilnego, czynności prawnych będących przedmiotem skargi pauliańskiej, skutków procesowych daty pewnej, małżeńskich umów majątkowych w świetle zasady swobody umów, prawnych przesłanek rejestracji i kontroli działalności kościołów i związków wyznaniowych czy przekształcenia spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali w prawa odrębnej własności. Autorami artykułów są wybitni znawcy prawa prywatnego.

0 Piotr Machnikowski, Jacek Gołaczyński

Zamknij

Wybierz metodę płatności