ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Michał Hucał
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
262
     PDF

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wolności sumienia i wyznania cechuje w ostatnich 20 latach dynamiczny rozwój, obejmujący tak ochronę jednostki, jak i związków wyznaniowych. W monografii, pierwszej na ten temat od kilkunastu lat, przedstawiono stan orzecznictwa ETPCz dotyczącego m.in.:

  • dopuszczalnych ograniczeń manifestowania przekonań religijnych,
  • dyskryminacji ze względu na sumienie i wyznanie,
  • autonomii i finansowania związków wyznaniowych,
  • stosunku państwa do tzw. sekt,
  • prawa do nieujawniania przekonań religijnych,
  • obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej.

Publikacja obejmuje także przykłady kolizji wolności sumienia i wyznania z innymi prawami chronionymi, w tym wolnością wyrażania opinii oraz wolnością zgromadzania się i stowarzyszania się, jak również sytuacji, gdy te normy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wzmacniają ochronę przekonań religijnych.

0 Michał Hucał

Zamknij

Wybierz metodę płatności