ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autorzy:
Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
306
     PDF

Uchwalenie innowacyjnej ustawy z 07.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego stanowi przełom w systematyce dotychczasowych sposobów wykonywania orzeczonej kary izolacji więziennej. Ta nowatorska regulacja jest wyrazem poszukiwania alternatywnych form skutecznej resocjalizacji i ma być remedium na przeludnienie w jednostkach penitencjarnych. Autorzy(również praktycy) komentarza szeroko odwołują się do doświadczeń Stanów Zjednoczonych oraz państw europejskich, w których dozór elektroniczny funkcjonuje od lat, z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa. Analizie poddano dotychczasowe funkcjonowanie nowej instytucji w naszym kraju, doświadczenia praktyczne, a także zagadnienia poruszane przez teoretyków prawa.

Publikacja uwzględnia nowelę z 21.05.2010 r., która wprowadziła zasadnicze zmiany w regulowanej materii i tym samym stanowi najbardziej aktualną pozycję w tym przedmiocie na polskim rynku.

0 Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny

Zamknij

Wybierz metodę płatności