ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Marian Wolanin
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
352
     PDF

Komentarz do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych służy przedstawieniu prawnego mechanizmu tworzenia dróg publicznych oraz skutki ustawy w sferze cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej.

W publikacji uwzględniono ponadto przepisy ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Komentarz jest skierowany do szerokiego grona adresatów, począwszy od inwestorów dróg publicznych, projektantów i geodetów, poprzez pracowników organów administracji uczestniczących w wydawaniu na podstawie tej ustawy decyzji administracyjnych, na sądach administracyjnych obu instancji kończąc, które kontrolują efekty działalności organów administracji w tym zakresie.

0 Marian Wolanin

Zamknij

Wybierz metodę płatności