ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ustawa o rachunkowości 2009 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Andre Helin
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
842
     PDF

więcej >> www.rachunkowosc.beck.pl

 

Najnowsze, czwarte wydanie Komentarza do ustawy o rachunkowości uwzględnia szeroki zakres zmian legislacyjnych tej ustawy wprowadzonych w 2008 r., bardzo istotnych z uwagi na radykalny, niekiedy wręcz przełomowy charakter. W książce zaprezentowano znowelizowane przepisy, ich gruntowną analizę oraz ocenę wpływu nowelizacji na sposób ewidencjonowania operacji i wyników gospodarczych.

Podobnie jak w przypadku poprzednich wydań, główny atut stanowi ujęcie prawideł polskiej rachunkowości w sposób bardzo szeroki: uwzględniający z jednej strony nurty interpretacyjne środowiska naukowego, z drugiej zaś - praktyczne potrzeby życia gospodarczego.

Autor komentarza wykorzystuje wieloletnie doświadczenia zdobyte jako współtwórca ustawy o rachunkowości, wieloletni wykładowca i prezes międzynarodowej firmy audytorskiej. Książka zawiera omówienie m.in.: rachunkowości kontraktów długoterminowych, instrumentów finansowych, fuzji i podziałów przedsiębiorstw, skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych i leasingu. Ponadto komentarz stanowi obszerną analizę porównawczą pomiędzy ustawą o rachunkowości a aktualnie obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.

0 Andre Helin

Zamknij

Wybierz metodę płatności