ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1216
     PDF

Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.:

 1. zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 2. zakresu i zasad działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
 3. zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
 4. zasad i trybu kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
 5. zasad zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
 6. zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
 7. zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
 8. zasad i trybu sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
 9. zakresu i szczegółowości oraz zasad i trybu planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 10. szczególnych zasad rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujących w sektorze finansów publicznych;
 11. zasad gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
 12. zasad kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ponadto komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny - zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Doskonałe  grono autorskie gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2012 r., w tym zawiera nowelizacje ustawy o finansach publicznych wchodzące w życie 1.1.2012 r. (m.in. nowelizacja związana z realizacją ustawy budżetowej) oraz 11.2.2012 r. (zmiany w zakresie gromadzenia i przeznaczenia środków publicznych)

0 Paweł Smoleń, Anna Bartoszewicz, Jolanta Ciak

Zamknij

Wybierz metodę płatności