ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Szkoda na mieniu i jej naprawienie (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maciej Kaliński
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
697
     PDF

Prezentowana pozycja stanowi najobszerniejsze opracowanie problematyki związanej ze szkodą na mieniu i odszkodowaniem jako świadczeniem zmierzającym do jej naprawienia. Autor dokonuje analizy na gruncie prawa polskiego oraz sięgając do rozwiązań przyjmowanych w obcych systemach prawnych, w szczególności omawia kwestie:

  • klasyfikacji odpowiedzialności odszkodowawczej, jej podziału na typy i reżimy,
  • pojęcia poszkodowanego,
  • zasad i funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej,
  • rozróżnienia między szkodą majątkową, niemajątkową oraz szkodą na osobie, na mieniu i szkodą czysto majątkową,
  • sposobów naprawienia szkody.

0 Maciej Kaliński

Zamknij

Wybierz metodę płatności