ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Studia Regionalne i Lokalne nr 1(67)/2017 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Studia Regionalne i Lokalne nr 1(67)/2017

Okładka książki Studia Regionalne i Lokalne nr 1(67)/2017

Okładka książki Studia Regionalne i Lokalne nr 1(67)/2017

Okładka książki Studia Regionalne i Lokalne nr 1(67)/2017

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
126
     PDF

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Maciej Smętkowski, Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich [Academic cooperation as an element of European regions innovation potential], doi 10.7366/1509499516701, s. 525; Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska: Wpływ podziałów gmin i powiatów w Polsce na koszty ich funkcjonowania [The impact of territorial split of municipalities and counties on their operating costs], doi 10.7366/1509499516702, s. 2647; Katarzyna Szmigiel-Rawska: Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów [The climate change policy mechanisms of Polish local governments], doi 10.7366/1509499516703, s. 4864; Agnieszka Stanowicka: Rola turystyki w stymulowaniu rozwoju miasta w opinii przedstawicieli urzędów miast województwa warmińsko-mazurskiego [The role of tourism in stimulating the development of towns and cities according to representatives of town halls of the Warmian-Masurian voivodeship], doi 10.7366/1509499516704, s. 6580; Jerzy Rembeza, Maria Klonowska-Matynia: Powiązania bezrobocia na wielkomiejskich, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce [Relationships between unemployment in metropolitan, suburban, and peripheral labour markets in Poland], doi 10.7366/1509499516705, s. 8198; Monika Mularska-Kucharek, Kamil Brzeziński: Jakość życia a przywiązanie do miejsca zamieszkania. Na przykładzie Łodzi [The quality of life vs. the attachment to ones place of residence. On the example of Łódź], doi 10.7366/1509499516706, s. 99115. Recenzje [Book reviews] Wojciech Sońta: Andy Merrifield, Nowa kwestia miejska, s. 116121.
0 Grzegorz Gorzelak

Zamknij

Wybierz metodę płatności