Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W NUMERZE [CONTENTS] S T U D I A [S T U D I E S] Roberto Rabel, Kieran Ireland: Regionalism in the Balance: Reflections on ASEAN at Fifty from a Liberal Perspective, doi 10.7366/020909612201801, s. 9-30; Konstantin K. Khudoley, Dmitry A. Lanko: Russias Turn to the East: A Postcolonial Perspective, doi 10.7366/020909612201802, s. 31-50; Kirill Likhachev: The Key Features of Relations between Russia and India in the Context of a Shifting Balance of Power in Asia, doi 10.7366/020909612201803, s. 51-78; Siegfried O. Wolf: Conceptualising Economic Corridors and Its Significance for South Asia, doi 10.7366/020909612201804, s. 79-104; Tomaz Ponce Dentinho, Paulo Silveira: Spatial Justice in South Asia: A ZIPFS Curve Approach, doi 10.7366/020909612201805, s. 105-120; Hang Yuan: Chinas Strategic Narrative and Challenges: The Case of Poland, doi 10.7366/020909612201806, s. 121-142; Zhenyan Xi: The Exercise and Role of Chinas Public Diplomacy in Europe within the Context of the Belt and Road Initiative, doi 10.7366/020909612201807, s. 143-162; Liu Yading: The Two Phases and Constructed Objectives of Public Diplomacy in the Peoples Republic of China A Historical Review, doi 10.7366/020909612201808, s. 163-184; Rafał Ulatowski: Konsekwencje rewolucji energetycznej dla polityki bezpieczeństwa energetycznego Chin [Consequences of the Energy Revolution for Chinas Energy Security Policy], doi 10.7366/020909612201809, s. 185-202; Bogusława Drelich-Skulska, Sebastian Bobowski, Anna H. Jankowiak: An Advancement of Knowledge-Based Economy in Japan. The Potential Role of Knowledge Cluster Initiative, doi 10.7366/020909612201810, s. 203-228. S P R A W O Z D A N I A [R E P O R T S] Karina Paulina Marczuk: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji, Warszawa, 22 lutego 2018 r. [Report of the international scientific conference Good Neighbourhood Treaties of the Republic of Poland after 1990. Good Neighbourhood and the Challenges of Migration, Warsaw, 22 February 2018], s. 229-233. R E C E N Z J E [R E V I E W S] Aleksandra Kruk: Heinrich August Winkler, Zerbricht der Westen? Über der gegenwärtige Krise in Europa und Amerika, s. 235-240; Marcin Grabowski: Czy Japonia wraca na scenę międzynarodową? Esej recenzyjny dotyczący książki Polityka zagraniczna Japonii Agaty Ziętek, Karola Żakowskiego i Olafa Pietrzyka na tle ostatnich prac polskich autorów [Is Japan returning to the international scene? Review essay on the book Polityka zagraniczna Japonii [Foreign Policy of Japan] by Agata Ziętek, Karol Żakowski and Olaf Pietrzyk against the background of recent works by Polish authors], doi , s. 241-247. Uwagi: dr hab. Jakub Zajączkowski redaktor naczelny; periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW
0 Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Rafał Ulatowski, Roberto Rabel, Kieran Ireland, Konstantin K. Khudoley, Dmitry A. Lanko, Kirill Likhachev, Siegfried O. Wolf, Tomaz Ponce Dentinho, Paulo Silveira, Hang Yuan, Zhenyan Xi, Liu Yading, Sebastian Bobowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności