Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
738
     PDF

Sprawozdawczość budżetowa 2014

wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie
sprawozdania budżetowe i sprawozdania
z operacji finansowych.
Poradnik opatrzony
został licznymi przykładami liczbowymi
i wypełnionymi formularzami sprawozdań.

Zmiany w finansach publicznych 2014

730 stron praktycznej wiedzy!

Książka jako jedyna na rynku zawiera 348 odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania w zakresie sprawozdawczości oraz wyjaśnienia do
wszystkich sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych.

 

Kalendarium

10 kwietnia - upływa termin sporządzenia kwartalnych sprawozdań
jednostkowych, które sporządza się po raz pierwszy według nowych zasad.

22 kwietnia - upływa termin dokonywania korekt do kwartalnych
sprawozdań jednostkowych.

22 kwietnia - upływa termin sporządzenia
kwartalnych sprawozdań zbiorczych, które
sporządza się po raz pierwszy według nowych zasad.

PAMIĘTAJ!

4 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w  sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
(Dz.U. z
2013 r. poz. ), a 24.1.2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie
sprawozdawczości budżetowej
(Dz.U. poz. 119)

W publikacji znajdziesz:

 • omówienie zmian w przepisach w zakresie sprawozdawczości,
 • wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny wszystkich sprawozdań,
 • aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
 • powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
 • wyjaśnienia do nowego sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki,
  samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
 • wytyczne w zakresie kwalifikacji wydatków strukturalnych.

Najlepsi autorzy:

Aleksandra Bieniaszewska (RIO Opole), Anna Borzęcka (Ministerstwo Finansów), dr Mieczysława Cellary (biegły rewident), Lucyna Kuśnierz (RIO Rzeszów), Barbara Wołczak (pracownik państwowej jednostki budżetowej), Maurycy Michalski (były pracownik Ministerstwa Finansów), Krystyna Gąsiorek (RIO Rzeszów).

Książka porusza zagadnienia z zakresu:

 • Sprawozdań budżetowych jednostek samorządowych
 • Sprawozdań budżetowych jednostek państwowych
 • Sprawozdań ze środków europejskich
 • Sprawozdań z wydatków strukturalnych
 • Sprawozdań z zakresu operacji finansowych w podziale na jednostki samorządowe i państwowe
 • Sprawozdawczości w układzie zadaniowym

Publikacja zawiera
komplet przydatnych
narzędzi

36 wypełnionych formularzy sprawozdań
wraz z komentarzem, 348 odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania oraz
terminarz sporządzania i przekazywania
sprawozdań.

Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej to:

 • skrócono terminy i zwiększono częstotliwości przekazywania sprawozdań,
 • wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
  które nie wygasły z upływem roku budżetowego, które będzie sporządzane tylko za I i II kwartał,
 • zrezygnowano z formy papierowej niektórych sprawozdań,
 • wprowadzono szczegółowe zmiany w zasadach sporządzania poszczególnych sprawozdań.

Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości z operacji finansowych to:

 • zmieniono zasady sporządzania sprawozdań i ich druki,
 • wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki organizacyjne JST
  rocznego sprawozdania uzupełniającego Rb-UZ,
 • rozszerzono zakres możliwości przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
  wyłącznie w formie elektronicznej,
 • dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wprowadzono
  szczegółowe rozwiązanie w zakresie możliwości przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej,
 • dla jednostek samorządu terytorialnego i odbiorców sprawozdań przekazywanych przez te podmioty
  wprowadzono nowe dodatkowe zasady sporządzania korekt.

Książka jest adresowana przede wszystkim do:

Pracowników służb finansowych
jednostek sektora finansów publicznych.

Studentów studiów prawniczych
i administracyjnych.

0 Mieczysława Cellary, Lucyna Kuśnierz, Barbara Wołczak

Zamknij

Wybierz metodę płatności