ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Katarzyna Trzpioła
Okładka książki/ebooka Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok

Okładka książki Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok

Okładka książki Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok

Okładka książki Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
85
     PDF
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego organizacja pozarządowa stosuje wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości. Zakres elementów w sprawozdaniu zależy od tego, czy jest ono sporządzanie na zasadach ogólnych, czy według zasad dla jednostek mikro. Organizacja pozarządowa nieprowadząca działalności gospodarczej ma dwie możliwości sporządzenia sprawozdania za 2015 rok. Sprawdź, jakie! 
0 Katarzyna Trzpioła

Zamknij

Wybierz metodę płatności