Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
551
     PDF

JEDYNY KOMENTARZ NA RYNKU

Komentarz poświęcony jest spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, które gromadzą środki pieniężne swoich członków, udzielają im pożyczek i kredytów, przeprowadzają na ich zlecenie rozliczenia finansowe oraz pośredniczą przy zawieraniu przez nich umów ubezpieczenia, pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych.

KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE

Prezentowany komentarz dotyczy następujących zagadnień:

  • założenia kasy, postępowania w sprawie jej utworzenia,
  • praw i obowiązków członków,
  • organów kas (rada nadzorcza, zarząd, prezes, komisja kredytowa),
  • gospodarki finansowej kas,
  • Krajowej Spółdzielczej Kasy oszczędnościowej,
  • nadzoru nad spółdzielczymi kasami,
  • postępowania naprawczego, zarządu komisarycznego, przejęcia, likwidacji, upadłości kas,
  • przepisów karnych.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe swoimi produktami uzupełniają rynek usług finansowych. Mają też określone cele w postaci wsparcia gospodarstwa domowego członka kasy, albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Komentarz omawia ograniczenia związane z działalnością kas, ograniczenia dostępu do produktów oferowanych przez te kasy (dostępnych jedynie dla członków), obowiązki kas, a także ich szczególną pozycję w systemie usług finansowych.

Działalność kas podlega nadzorowi państwowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru

GWARANCJA JAKOŚCI

Autorami Komentarza są praktycy mający jednocześnie przygotowanie teoretyczne: profesorowie prawa, pracownicy naukowi UMSC i UKSW, specjaliści z prawa handlowego i spółdzielczego.

Ich wieloletnia praktyka zawodowa i praca naukowa gwarantują, że skomplikowane i budzące wątpliwości zagadnienia zostały przedstawione w przystępny sposób. Dzięki ich omówieniom czytelnik znajdzie argumenty do obrony racji swoich klientów.

PRECYZYJNA NAWIGACJA WEWNĘTRZNA

Komentarz jest czytelny, a korzystanie z niego jest łatwe. Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną - spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

Jest to jedyny aktualny komentarz na rynku na ten temat. Wyjaśnienia w nim zawarte powinny zainteresować pracowników SKOK, Komisji Nadzoru Finansowego, radców prawnych obsługujących SKOK i obsługujących członków SKOK. Zainteresowani też będą sędziowie sądów cywilnych.

0 Andrzej Herbet, Szymon Pawłowski, Piotr Zakrzewski

Zamknij

Wybierz metodę płatności