"Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania" -- spis treści:

Słowo wstępne (13)

Wstęp (15)

1. Wyrażenia regularne (19)

2. Edytor delty w Subversion - interfejs jako ontologia (29)

3. Najpiękniejszy kod, którego nigdy nie napisałem (47)

4. Wyszukiwanie (61)

5. Poprawny, piękny, szybki (w takiej kolejności) - lekcje z projektowania weryfikatorów XML (79)

6. Framework for Integrated Test - piękno poprzez delikatność (95)

7. Piękne testy (105)

8. Generowanie w locie kodu do przetwarzania obrazów (125)

9. Kolejność wykonywania operatorów (147)

10. Poszukiwanie szybszych metod zliczania bitów w stanie wysokim (163)

11. Bezpieczna komunikacja - technologia wolności (177)

12. Hodowanie pięknego kodu w języku BioPerl (205)

13. Projekt programu Gene Sorter (235)

14. Jak elegancki kod ewoluuje wraz ze sprzętem - przypadek eliminacji Gaussa (247)

15. Długoterminowe korzyści z pięknego projektu (271)

16. Model sterowników jądra systemu Linux - korzyści płynące ze współpracy (285)

17. Inny poziom pośredniości (297)

18. Implementacja słownika w Pythonie - być wszystkim dla wszystkich (311)

19. Wielowymiarowe iteratory w NumPy (321)

20. System korporacyjny o wysokim stopniu niezawodności dla misji Mars Rover NASA (337)

21. ERP5 - projektowanie maksymalnej giętkości (357)

22. Łyżka dziegciu (371)

23. Programowanie rozproszone z zastosowaniem MapReduce (389)

24. Piękna współbieżność (403)

25. Abstrakcja składniowa - rozszerzenie syntax-case (425)

26. Architektura oszczędzająca nakłady - obiektowy framework dla oprogramowania sieciowego (447)

27. Integracja partnerów biznesowych z wykorzystaniem architektury REST (469)

28. Piękne debugowanie (481)

29. Traktując kod jako esej (495)

30. Gdy ze światem łączy cię tylko przycisk (501)

31. Emacspeak - kompletne dźwiękowe środowisko pracy (521)

32. Kod w ruchu (545)

33. Pisanie programów dla Księgi (557)

Posłowie (571)

Autorzy (573)

Skorowidz (583)