"Debian Linux. Księga eksperta" -- spis treści:

Wstęp (15)

Rozdział 1. Powłoka (19)

Rozdział 2. Konfigurowanie systemu X Window (107)

Rozdział 3. System zarządzania pakietami dystrybucji Debian (169)

Rozdział 4. Najważniejsze zagadnienia administracji systemem (201)

Rozdział 5. Adaptacja procedury startowej (229)

Rozdział 6. Dzienniki systemowe i rozliczanie wykorzystania zasobów (267)

Rozdział 7. Odtwarzanie po awarii (297)

Rozdział 8. Zaawansowana administracja systemem (331)

Rozdział 9. Najważniejsze informacje o TCP/IP (353)

Rozdział 10. Serwery informacyjne (381)

Rozdział 11. Współpraca z systemami operacyjnymi Microsoftu przy wykorzystaniu pakietu Samba (431)

Rozdział 12. Narzędzia do zaawansowanej administracji siecią (461)

Rozdział 13. Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem (491)

Rozdział 14. Wytyczne bezpieczeństwa (511)

Rozdział 15. Serwery firewall i proxy (539)

Rozdział 16. Szyfrowanie (557)

Rozdział 17. Programy make i autoconf (577)

Rozdział 18. Rozproszone zarządzanie projektami (595)

Dodatek A Instalacja dystrybucji Debian Linuksa (627)

Dodatek B Opcje konfiguracyjne jądra (653)

Skorowidz (683)