ODBIERZ TW粑 BONUS :: »

Skuteczne rozwi您anie stosunku pracy z pracownikiem (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Kalina Sochacka
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
B康 pierwszym, kt鏎y oceni t ksi捫k
Stron:
85
     PDF

Seri BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowi opracowania wyczerpuj帷o prezentuj帷e wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpiecze spo貫cznych.

Niniejszy poradnik kierowany jest w szczeg鏊no軼i do pracodawc闚, mened瞠r闚, kt鏎zy w imieniu pracodawcy kieruj pracownikami zatrudnionymi w organizacji oraz pracownik闚 dzia堯w HR, odpowiedzialnych za kadr pracownicz. Stanowi on po陰czenie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz zarz康zania personelem.
Pracodawc i pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy 陰czy tzw. stosunek pracy. Opr鏂z rekrutacji, w wyniku kt鏎ej nast瘼uje nawi您anie stosunku pracy, w organizacji cz瘰to zachodzi potrzeba przeprowadzenia procesu derekrutacji, a ten z kolei nie powinien by sprowadzany wy陰cznie do ograniczania liczby zatrudnionych pracownik闚. W poradniku om闚iono ten proces i wskazano na mo磧iwo軼i dost瘼ne pracodawcy. Zdefi niowano tak瞠 wypowiedzenie umowy o prac oraz warunki, kt鏎e dokument ten musi spe軟ia, aby nie uchybia przepisom prawa pracy, Ponadto przedstawiono etapy przeprowadzania zwolnie dokonywanych na podstawie ustawy o szczeg鏊nych zasadach rozwi您ywania z pracownikami stosunk闚 pracy z przyczyn niedotycz帷ych pracownik闚.
Zar闚no derekrutacja, jak i wypowiedzenie umowy o prac oraz zwolnienia grupowe s zagadnieniami bardzo obszernymi. Publikacja ma stanowi swego rodzaju miniprzewodnik po tych procesach - wskazuje, kt鏎e etapy nale篡 uwzgl璠ni, czego mo積a si spodziewa, czego nale篡 przestrzega w trakcie prowadzenia derekrutacji. Jest r闚nie podsumowaniem przepis闚 prawa pracy, kt鏎e powinny by przestrzegane, je瞠li pracodawca nie chce narazi si na sprawy o odszkodowanie z powodu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac. Ponadto om闚iono pozaprawn stron komunikowania decyzji o wypowiedzeniu, czyli rozmow separacyjn, kt鏎a nie
zosta豉 nigdzie skodyfikowana i opiera si wy陰cznie na zasadach etyki i kultury.

Seri BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowi opracowania wyczerpuj帷o prezentuj帷ewybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpiecze spo貫cznych.

Niniejszy poradnik kierowany jest w szczeg鏊no軼i do pracodawc闚, mened瞠r闚, kt鏎zy w imieniupracodawcy kieruj pracownikami zatrudnionymi w organizacji, oraz pracownik闚 dzia堯w HR,odpowiedzialnych za kadr pracownicz. Stanowi on po陰czenie wiedzy z zakresu prawa pracy orazzarz康zania personelem.

Pracodawc i pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy 陰czy tzw. stosunek pracy. Opr鏂z rekrutacji,w wyniku kt鏎ej nast瘼uje nawi您anie stosunku pracy, w organizacji cz瘰to zachodzi potrzebaprzeprowadzenia procesu derekrutacji, a ten z kolei nie powinien by sprowadzany wy陰cznie doograniczania liczby zatrudnionych pracownik闚. W poradniku om闚iono ten proces i wskazano namo磧iwo軼i dost瘼ne pracodawcy. Zdefi niowano tak瞠 wypowiedzenie umowy o prac oraz warunki,kt鏎e dokument ten musi spe軟ia, aby nie uchybia przepisom prawa pracy, Ponadto przedstawionoetapy przeprowadzania zwolnie dokonywanych na podstawie ustawy o szczeg鏊nych zasadach rozwi您ywaniaz pracownikami stosunk闚 pracy z przyczyn niedotycz帷ych pracownik闚.

Zar闚no derekrutacja, jak i wypowiedzenie umowy o prac oraz zwolnienia grupowe s zagadnieniamibardzo obszernymi. Publikacja ma stanowi swego rodzaju miniprzewodnik po tych procesach- wskazuje, kt鏎e etapy nale篡 uwzgl璠ni, czego mo積a si spodziewa, czego nale篡 przestrzegaw trakcie prowadzenia derekrutacji. Jest r闚nie podsumowaniem przepis闚 prawa pracy, kt鏎e powinnyby przestrzegane, je瞠li pracodawca nie chce narazi si na sprawy o odszkodowanie z powodunieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac. Ponadto om闚ionopozaprawn stron komunikowania decyzji o wypowiedzeniu, czyli rozmow separacyjn, kt鏎a niezosta豉 nigdzie skodyfi kowana i opiera si wy陰cznie na zasadach etyki i kultury.

0 Kalina Sochacka

Zamknij

Wybierz metod p豉tno軼i