ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz oraz wzory pism procesowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Lidia Bagińska
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
226
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Prezentowana książka:

  • radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
  • zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim,
  • zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi.

Książka omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy.

Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znacznie w praktyce adwokacko-radcowskiej i jest szczególnie ważna, gdyż skarga kasacyjna jest często ostatnim, nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji w wielu sprawach cywilnych. Książka w zwięzłej i przystępnej formie zawiera wszystkie niezbędne informacje ułatwiające korzystanie ze skargi kasacyjnej.

Książka zawiera wzory skargi kasacyjnej wnoszonej z powodu:

  • nieważności postępowania (podstawa proceduralna),
  • oczywistego uzasadnienia (podstawa proceduralna),
  • potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości (podstawa materialnoprawna),
  • wystąpienia istotnego zagadnienia prawnego (podstawa proceduralna i materialnoprawna).
0 Lidia Bagińska

Zamknij

Wybierz metodę płatności