ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Anna Zbiegień-Turzańska
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
495
     PDF

Przedmiotem prezentowanej monografii są sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni. W pierwszej kolejności autorka podejmuje analizę charakteru prawnego uchwał kolegialnych organów korporacyjnych osób prawnych prowadzoną w celu rozstrzygnięcia, czy wspomniane uchwały mogą być kwalifikowane jako szczególna postać czynności prawnych.

W dalszej części pracy autorka prezentuje problematykę poszczególnych sankcji przewidzianych dla danego typu wadliwości uchwały. Mowa jest więc o następujących istotnych w tym zakresie zagadnieniach:

- nieważności względnej (wzruszalności) uchwały,

- nieważności uchwały z mocy prawa (nieważności bezwzględnej) i

- o zjawisku najdalej idącym, niebędącym wszakże sankcją prawa materialnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, tj. o tzw. nieistnieniu uchwały.

0 Anna Zbiegień-Turzańska

Zamknij

Wybierz metodę płatności