Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rozliczenie funkcjonowania rady nadzorczej koszty podatkowe, ubezpieczenia społeczne i ewidencja (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Rozliczenie funkcjonowania rady nadzorczej  koszty podatkowe, ubezpieczenia społeczne i ewidencja

Okładka książki Rozliczenie funkcjonowania rady nadzorczej  koszty podatkowe, ubezpieczenia społeczne i ewidencja

Okładka książki Rozliczenie funkcjonowania rady nadzorczej  koszty podatkowe, ubezpieczenia społeczne i ewidencja

Okładka książki Rozliczenie funkcjonowania rady nadzorczej  koszty podatkowe, ubezpieczenia społeczne i ewidencja

Wydawnictwo:
Infor PL
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
20
     PDF

Ebook

9,90 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

"Rolą rady nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych odpowiednio uchwałą wspólników (choć umowa spółki może przewidywać inny sposób ich powoływania lub odwoływania) lub przez walne zgromadzenie (ewentualnie w inny sposób o czym może stanowić statut spółki). W większości spółek członkom rady nadzorczej jest przyznane wynagrodzenie. W wielu spółkach funkcja ta sprawowana jest jednak nieodpłatnie. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej określa umowa spółki lub uchwała wspólników, a w spółkach akcyjnych - statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie są jednak jedynym kosztem związanym z jej funkcjonowaniem. Spółki ponoszą także koszty m.in.: finansowania kursów na członków rad, zwrotu członkom rad kosztów związanych z udziałem w jej pracach; organizacji posiedzeń rady, udostępniania pomieszczeń i sprzętu biurowego członkom rad, ubezpieczenia i szkolenia jej członków. Służby księgowe muszą oddzielnie rozpatrywać każdy wydatek podatnika na radę pod kątem tego, czy jest on kosztem podatkowym. "
0 Paweł Muż, Marek Smakuszewski, Agata Pinzuł

Zamknij

Wybierz metodę płatności