ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ebook

35,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Spis treści [Contents] Wprowadzenie [Introduction], s. 1119; Przegląd sytuacji międzynarodowej aspekty globalne i regionalne [An overview of the international situation: Global and regional aspects], doi 10.7366/2300265420162201, s. 2037. OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA [THE OBSERVATORY OF SECURITY] NATO: więcej siły na flankach, mniej wspólnoty wewnątrz [NATO: Stronger flanks, weaker unity within], doi 10.7366/2300265420162202, s. 4154; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony nowa strategia początkiem końca? [Common Security and Defense Policy: Is the new strategy a beginning of the end?], doi 10.7366/2300265420162203, s. 5570; Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w dziedzinie jądrowej w 2016 roku dreptanie w miejscu [Armament control and nuclear disarmament in 2016: Getting nowhere], doi 10.7366/2300265420162204, s. 7187; Dynamika i intensywność bliskowschodnich i afrykańskich konfliktów zbrojnych w 2016 r. [The dynamics and intensity of Middle Eastern and African armed conflicts in 2016], doi 10.7366/2300265420162205, s. 88100; Polityka klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne w okresie turbulencji w świecie zachodnim [Climate policy and energy security in a time of trouble in the Western world], doi 10.7366/2300265420162206, s. 101113. ŚWIAT W ROCZNIKU [THE WORLD IN THE YEARBOOK] Unia Europejska pożegnanie z Brytanią i złudzeniami [The European Union: A farewell to Great Britain and to illusions], doi 10.7366/2300265420162207, s. 117133; Stany Zjednoczone historyczny zwrot ku niewiadomemu [The United States: A historic turn to the unknown], doi 10.7366/2300265420162208, s. 134152; Rosja odbija się od dna [Russia returns], doi 10.7366/2300265420162209, s. 153167; Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy krucha stabilizacja [Eastern Europe and South Caucasus: A fragile stabilization], doi 10.7366/2300265420162210, s. 168182; Niemcy dają radę (?) [Germans can make it (?)],doi 10.7366/2300265420162211, s. 183193; Bliski Wschód w cieniu konfliktów [The Middle East in the shadow of conflicts], doi 10.7366/2300265420162212, s. 194209; Region Azji i Pacyfiku: wygląda na to, że chiński model gospodarczy ma trwałe podstawy [The AsiaPacific Region: Sorry, but on balance, the Chinese economic model is probably sustainable], doi 10.7366/2300265420162213, s. 210221; Dobra zmiana w polityce zagranicznej RP [The good change in Polands foreign policy], doi 10.7366/2300265420162214, s. 222235. PANORAMA ROCZNIKA [YEARBOOK PANORAMA] EU global strategy: Europe holds some trump cards yet, doi 10.7366/2300265420162215, s. 239246; Wybrane elementy kondycji Stanów Zjednoczonych u progu prezydentury Donalda Trumpa [Selected aspects of the United States condition on the threshold of Donald Trumps presidency], doi 10.7366/2300265420162216, s. 247259; Obrona kolektywna NATO nowe ramy strategiczne [NATOS collective defence: A new strategic framework], doi 10.7366/2300265420162217, s. 260268; Wpływ wystąpienia zjednoczonego królestwa z Unii Europejskiej na siłę głosu w radzie [The impact of the United Kingdoms withdrawal from the European Union on the voting power in the Council], doi 10.7366/2300265420162218, s. 269285; Geostrategia Xi Jinpinga Chiny ruszają w świat [Xi Jinpings geostrategy: From a low profile to global assertiveness], doi 10.7366/2300265420162219, s. 286300; Ameryka Łacińska: odpływ różowej fali [Latin America: The ebbing pink wave], doi 10.7366/2300265420162220, s. 301312; Transformacja globalnego układu sił po zimnej wojnie [The post-Cold War transformation of the global power balance], doi 10.7366/2300265420162221, s. 313325; Przegląd czasopism zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A review of foreign journals of security and strategic studies], doi 10.7366/2300265420162222, s. 326333; Kalendarium wydarzeń 2016 [Chronology of events 2016 ], doi 10.7366/2300265420162223, s. 334346; Aneks: państwa świata wybrane dane i wskaźniki [Appendix. States of the world: Selected data and indices], doi 10.7366/2300265420162224, s. 347367; Skorowidz [Index], s. 368374; Zespół Rocznika [The Yearbook team], s. 375381. W tomie publikują: Bolesław Balcerowicz [s. 88100], Agnieszka Bieńczyk-Missala [s. 222235], Sven Biscop [s. 239246], Paweł J. Borkowski [s. 117133], Jacek Czaputowicz [s. 269285], Anna Dudek [s. 347367], Marcin Florian Gawrycki [s. 301312], Bogdan Góralczyk [s. 286300], Patrycja Grzebyk [zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji], Edward Haliżak [s. 210221], Aleksandra Jarczewska [s. 134152], Marcin Kleinowski [s. 269285], Robert Kupiecki [s. 260268], Roman Kuźniar [redaktor naczelny; Wprowadzenie, s. 2037], Karolina Libront [s. 334346], Wiesław Lizak [s. 194209], Marek Madej [s. 4170], Andrzej Mania [s. 247259], Marek Menkiszak [s. 153167], Kamila Pronińska [s. 88113], Tomasz Pugacewicz [s. 247259], Mirosław Sułek [s. 313325], Andrzej Szeptycki [s. 168182], Marek Tabor [s. 7187], Marcin Terlikowski [s. 5570], Rafał Ulatowski [s. 183193], Anna Wojciuk [s. 326333].
0 Mirosław Sułek, Andrzej Szeptycki, Roman Kuźniar, Edward Haliżak, Bogdan Góralczyk, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Bolesław Balcerowicz, Andrzej Mania, Jacek Czaputowicz, Marek Madej, Robert Kupiecki, Patrycja Grzebyk, Marcin Florian Gawrycki, Sven Biscop, Anna Wojciuk, Paweł J. Borkowski, Anna Dudek, Aleksandra Jarczewska, Wiesław Lizak, Marek Menkiszak, Kamila Pronińska, Marek Tabor, Marcin Terlikowski, Karolina Libront, Rafał Ulatowski, Marcin Kleinowski, Tomasz Pugacewicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności