ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Regulamin pracy. Tworzenie - Wprowadzanie - Ruchome rozkłady (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maciej Nałęcz
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
346
     PDF

Potrzeba przygotowania opracowania na temat regulaminu pracy nasiliła się po 23.8.2013 r., tj. po wejściu w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 896). Ustawa ta wprowadziła trzy ważne zmiany w zakresie czasu pracy, które znacznie uelastyczniają proces pracy i wymagają wprowadzenia zmian do regulaminu pracy.

Publikacja przeznaczona jest do wykorzystania przy opracowywaniu nowego regulaminu pracy lub zmian w regulaminie już obowiązującym.

Dlaczego warto mieć publikację Regulamin pracy pod ręką?

  • W książce przedstawiona została procedura wprowadzania regulaminu pracy i jego wejścia w życie w wariantach zależnych od istnienia u pracodawcy organizacji związkowych lub ich braku.
  • Poradnik przydatny będzie w sytuacjach nietypowych, wymagających podejmowania różnorodnych działań  dotyczących regulaminu pracy, np. w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zmniejszeniem się liczby pracowników poniżej 20 osób albo decyzją o ujednoliceniu wielokrotnie zmienianej treści aktu.
  • W książce zawarto nie tylko omówienie możliwości ukształtowania poszczególnych elementów regulaminu, ale do każdego opisywanego zagadnienia przygotowany został przykładowy zapis postanowienia regulaminu wyróżniony innym niż treść całości pismem dodatkowo opatrzony jest wyróżnikiem graficznym na marginesie.

Ponadto w publikacji oprócz przykładowych zapisów regulaminu, wzorów dokumentów, odpowiedzi na pytania  zamieszczono tematyczne akty prawne.

0 Maciej Nałęcz

Zamknij

Wybierz metodę płatności