Recenzje:
Warunkiem powodzenia witryny jest zapewnienie, by nawigacja po niej była wygodna i nie sprawiała problemów. Stąd projekt nawigacji jest podstawowym elementem projektu witryny. Projektowanie systemu nawigacji po witrynie jest zadaniem złożonym, musi uwzględniać cele biznesowe, ograniczenia i treść. Książka opisuje podstawowe narzędzia do projektowania systemów nawigacji. Omawia mechanizmy, typy i rolę etykiet w nawigacji. Proces projektowania dzieli na etapy oceny, analizy, wyboru architektury, układu witryny i sposobu prezentacji, opisując szczegółowo każdy z nich. Publikacją powinni zainteresować się nie tylko członkowie zespołu projektującego, lecz także menedżerowie i inni pracownicy organizacji, dla której witryna jest projektowana.

NetWorld Piotr Kociatkiewicz, 10/2008


Jednym z elementów decydujących o tym czy dany serwis internetowy odniesie sukces jest zastosowany w nim mechanizm nawigacji. Jeśli jest tatwy w użyciu i pozwala szybko dotrzeć do pożądanych informacji, zachęca internautów do korzystania z witryny i odwiedzania jej w przyszłości. W prezentowanej książce autor dzieli się doświadczeniami w zakresie projektowania ergonomicznych mechanizmów nawigacyjnych. Rozpoczyna od wyjaśnienia jaką rolę petni nawigacja. Zwraca uwagę na sposób w jaki zachowują się internauci przeglądający serwisy internetowe oraz przedstawia komponenty wykorzystywane do budowy systemów nawigacyjnych. Przybliża kolejne etapy projektowania tego typu mechanizmów, uwzględniające analizę potrzeb biznesowych, sposób prezentowania informacji, ich architekturę oraz ocenę skuteczności tworzonego systemu. Zwraca też uwagę na kilka szczególnych przypadków zastosowania mechanizmów nawigacyjnych związanych z wyszukiwaniem informacji, klasyfikowaniem treści w serwisach spotecznościowych oraz z rozbudowanymi aplikacjami sieciowymi.

Magazyn Internet KK, 01/09/2008


Na zakończenie kolejna pozycja od O′Reilly′ego. Publikacja Jamesa Kalbacha kładzie istotny nacisk na nawigację stron internetowych. W tym pojęciu rozumieć można kilka podstawowych aspektów. Na początku ksiąska pozwala wgłębić się w znaczenie jakości wizualnej informacji aby dokładnie zrozumieć procesy jej budowy. Przystępnym językiem z zrzutami ekranów oraz wykresami Kalbach na 400. stronach chce przekonać webmastera, że sukces strony internetowej tkwi w jej dostępności, przejrzystości i nawigacji. Opisuje więc przede wszystkim metody nawigacyjne (rodzaje menu, chmurki, zastosowanie etykiet) oraz architekturę informacji i prezentacji danych, skupiając się w trzecim rozdziale książki na nawigacji w specjalnych kontekstach.

webinside.pl Dawid Kulbaka, 07/2008