Recenzje:
Właściwe decyzje prowadzą menedżerów na sam szczyt, a błędne mogą przyczynić się do załamania ich kariery. To oczywisty fakt, nad którym jednak w sytuacjach kryzysowych nie zawsze jest czas się zastanowić. Menedżerowie odnoszący największe sukcesy wiedzą znakomicie, że własne doświadczenie, intuicja czy analiza danych statystycznych to za mało. Ważne jest również czerpanie z doświadczeń innych biznesmenów. Ludzi, którzy zmagali się z podobnymi wyborami, a więc znają zagadnienie od podszewki i mogą udzielić bezcennych rad. Do grona tego należą właśnie specjaliści skupieni wokół Harvard Business School Press. Wśród autorów świetnych artykułów znaleźli się między innymi Jeffrey Pfeffer, Robert Sutton, Ram Charan, Thomas Davenport i John Hammond. W książce omówiono także zagadnienie strategicznego planowania i jego wpływu na podejmowanie dynamicznych decyzji oraz psychologię procesu decyzyjnego.

Personel Plus


Aż czternastu autorów potrzebował wydawca, żeby opisać to najważniejsze przecież w biznesie zagadnienie. Zaciekawił mnie zwłaszcza rozdział o typowych pułapkach. Dla wielu osób pierwszą dobrą, właściwą decyzją będzie... przeznaczenie 69 zł na zakup książki.

Manager Magazin 06/2008


Dziś już nie wystarczy opierać się na własnej wiedzy, intuicji czy analizie danych statystycznych. Aby dokonywać odpowiednich wyborów, trzeba również czerpać z doświadczeń innych biznesmenów. Ludzi, którzy niejednokrotnie stawali przed podobnymi wyzwaniami. Takimi doświadczeniami w książce "Podejmowanie właściwych decyzji" (wydawnictwo Helion) dzielą się znani praktycy i teoretycy zarządzania, m.in.: Jeffrey Pfeffer, Robert Sutton, Ram Charan, Thomas Davenport i John Hammond. Podręcznik jest pełen przykładów z życia firm, tzw. case′ów. Omawia również zagadnienia strategicznego planowania i jego wpływu na podejmowanie dynamicznych decyzji oraz psychologię zachowań menedżerskich. Cenne są zwłaszcza wskazówki dotyczące przełamywania braku decyzyjności. Występuje ona najczęściej tam, gdzie relacje interpersonalne nie wyglądają najlepiej. Odpowiedzialność za to ponoszą głównie liderzy zamknięci na feed-back, czyli opinie zwrotne. Publikacja jest zbiorem artykułów, które wcześniej ukazały się w Harvard Business Review".

Puls Biznesu, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. MK, 05/2008