Recenzje:
Programiści tworzący rozbudowane witryny oparte m.in. o bazy danych bardzo chętnie sięgają po język PHP. Przyczynia się do tego zarówno powszechna dostępność i niski koszt technologii, jak i bogata oferta w zakresie literatury poświęcona tej tematyce.

Pierwszy kontakt z publikacją utwierdza w przekonaniu, że mamy do czynienia z obszernym źródłem informacji na temat PHP. Trudno odnieść inne wrażenie mając przed sobą książkę liczącą blisko 900 stron. Rozpoczyna ją rozdział poświęcony kompilacji i procesowi instalacji PHP. Następnie autor w skrócie przypomina najważniejsze informacje na temat języka, obejmujące m.in. typy, zmienne, stałe, operatory i instrukcje sterujące. W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały techniki obsługi formularzy oraz ciasteczek. Kolejne dwa rozdziały traktują o operacjach wykonywanych na plikach i wysyłaniu ich za pomocą formularza.

Kontynuując lekturę przyswajamy informacje na temat współpracy PHP z bazami danych, wykorzystywania sesji oraz procesu uwierzytelniania. Poznajemy ponadto metody uniezależniania aplikacji od przeglądarki, uruchamiania aplikacji WWW, jak również uczymy się wielokrotnego wykorzystywania kodu. Rozdział dwunasty niesie ze sobą informacje na temat sposobów oddzielania kodu HTML od PHP. W dalszej części książki znajdziemy materiały poświęcone tworzeniu witryn na podstawie dynamicznych danych. Ponad połowę objętości książki zajmuje uporządkowany alfabetycznie opis funkcji PHP, który stanowi treść pierwszego dodatku. Pozostałe dodatki są poświęcone predefiniowanym zmiennym i stałym, jak również opcjom kompilacji i konfiguracji PHP. Całość uzupełnia obszerny skorowidz.

Oceniając publikację należy stwierdzić, że jest ona godna polecenia przede wszystkim zaawansowanym programistom. Duża ilość praktycznych przykładów w połączeniu z uporządkowanym alfabetycznie opisem funkcji PHP zdecydowanie ułatwi im pracę z tym językiem.

Magazyn Internet KK 11/2002


PHP jako język programistyczny przyjęty został bardzo dobrze przez osoby tworzące serwisy internetowe. Niezbędna jest jednak pewna wiedza w postaci dobrze opracowanego podręcznika.

W dość pokaźnych rozmiarów książce znajdziesz informacje potrzebne przy poznawaniu nowych funkcji PHP4, przetwarzaniu formularzy i kontrolowania poprawności danych, oddzielaniu kodu PHP4 od HTML-a, ponownego wykorzystania kodu, korzystania z szablonów i baz danych, czy nawet generowania statystycznych stron HTML na podstawie danych dynamicznych. Dowiemy się również o zastosowaniu dynamicznych baz danych w Internecie, czy zdobędziemy niezbędne informacje dotyczące projektowania baz danych i ich zarządzania. To właśnie wszystkie te zalety powinny skłonić nas do zainteresowania się tą pozycją. Wszystkie informacje przedstawione są w sposób przypominający dokumentację, czyli nazwa funkcji, jej opis oraz zastosowanie. Chociaż książka w pierwszych rozdziałach omawia pobieranie , instalację czy konfigurację całego PHP, to dla dopiero rozpoczynających naukę programowania w tym języku poleciłbym zakup dodatkowo innej pozycji traktującej o PHP, bardziej strawnej dla początkujących.

PC Format 10/2002


Książka ta pokazuje jak stosować rozszerzenia – sesje, szybszy interpreter oraz rozszerzoną obsługę języków Java i XML—powodujące, że język ten świetnie nadaje się dotworzenia wspaniałych aplikacji. Zawarte tu liczne przykłady objaśniające sposoby tworzenia witryn za pomocą szablonów, opisy instalacji i konfiguracji, wykorzystanie istniejących fragmentów oprogramowania, powodują że tytuł ten jest idealny dla zawodowych programistów. Znajdują się tutaj informacje potrzebne do: poznania nowych funkcji PHP4, przetwarzania formularzy i kontrolowania poprawności danych, oddzielania kodu PHP4 od HTML, korzystania z szablonów i baz danych, generowania statycznych stron HTML na podstawie dynamicznych danych i inne.

Computer Arts 08/2002