Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ptaszki podług Arystofanesa (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Ptaszki podług Arystofanesa

Okładka książki Ptaszki podług Arystofanesa

Okładka książki Ptaszki podług Arystofanesa

Okładka książki Ptaszki podług Arystofanesa

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
22
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Ptasz­kipo­dług Ary­sto­fa­ne­sa Oso­by Bu­rzyc­ki  Du­das  Pu­chacz  Pa­pu­ga  Chór pta­ków  Do­li­na oto­czo­na la­sem i ska­ła­mi, na któ­rych szczy­cie ru­iny. DU­DAS z jed­nej stro­ny na wierz­chu ska­ły Och! nie­bez­piecz­na ścież­ka --! o! nie­szczę­sna dro­ga! BU­RZYC­KI z dru­giej stro­ny ska­ły -- ukry­ty Pst! znów go sły­szę! Hop! DU­DAS od­po­wia­da Ho­up! BU­RZYC­KI Na ja­ką­żeś zbłą­kał się ska­łę? DU­DAS Oj! bie­daż mi, bie­da! BU­RZYC­KI Cier­pli­wo­ści! mój przy­ja­cie­lu! DU­DAS Utkwi­łem w cier­niach i gło­gu! BU­RZYC­KI Tyl­ko po­wo­li! [...]

Johann Wolfgang von Goethe
Ur. 28 sierpnia 1749 r. we Frankfurcie Zm. 22 marca 1832 r. w Weimarze Najważniejsze dzieła: Cierpienia młodego Wertera (1774); Goetz von Berlichingen (1773), Król olch (1782), Herman i Dorota (1798), Lis Przechera (1794), Lata nauki Wilhelma Meistra (1796), Faust (cz.I 1808, cz.II 1831), Powinowactwo z wyboru (1809), Lata wędrówki Wilhelma Meistra (1821); Z mojego życia. Zmyślenie i prawda (1811-1833) Najwybitniejszy poeta niemiecki czasu ?burzy i naporu". Dał kulturze europejskiej nowy typ romantycznego bohatera, ale nie uważał się za romantyka, pozostając wierny klasycyzmowi. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Już w młodości czuł uwielbienie dla sztuki, miał też w tej dziedzinie gruntowne wykształcenie, dlatego porzucił adwokaturę dla poezji. Jego zainteresowania literackie (Homerem i Biblią jako zapisem ?dzieciństwa ludzkości", Shakespearem, pieśniami ludowymi) ukierunkował J.G. Herder. W 1775 r. Goethe przeniósł się do Weimaru, gdzie założył szkołę dla młodych artystów. Przyjaźnił się z F. Schillerem. Żywił szczególną sympatię do Polaków, gościł u siebie m.in. A. Mickiewicza, którego kazał sportretować. autor: Magdalena Szmigielska

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Johann Wolfgang von Goethe

Zamknij

Wybierz metodę płatności