ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Psychologia Społeczna nr 2-3(14)/2010 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maria Lewicka
Okładka książki/ebooka Psychologia Społeczna nr 2-3(14)/2010

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 2-3(14)/2010

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 2-3(14)/2010

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 2-3(14)/2010

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
281
     PDF

Ebook

25,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

ISSN 1896-1800


Numer specjalny: Zaawansowane metody statystyczne; redaktor naukowy Tytus Sosnowski Special issue: Advanced statistical methods; issue editor Tytus Sosnowski


Spis treści [Contents]


Tytus Sosnowski: Zaawansowane metody statystyczne. Wprowadzenie [Advanced statistical methods. An introduction], s. 113116;


Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel: Wielowymiarowa analiza wariancji MANOVA [Multivariate Analysis of Variance MANOVA], s. 117141;


Piotr Radkiewicz: Analiza dyskryminacyjna. Podstawowe założenia i zastosowania w badaniach społecznych [Discriminant analysis. Basic assumptions and applications in social research], s. 142161;


Tytus Sosnowski: Analiza interakcji zmiennych kategorialnych i ciągłych [Interaction among categorical and continuous variables], s. 162190;


Aleksandra Cichocka, Michał Bilewicz: Co się kryje w nieistotnych efektach statystycznych? Możliwości zastosowania analizy supresji w psychologii społecznej [What is hidden in nonsignificant effects? Application of suppression analysis in social psychology], s. 191198;


Barnaba Danieluk: Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych [Application of logistic regression in experimental research], s. 199216;


Piotr Radkiewicz, Marcin W. Zieliński: Hierarchiczne modele liniowe. Co nam dają i kiedy warto je stosować [Hierarchical linear models. On their advantages and reasons for application], s. 217233;


Piotr Zieliński: Schemat powtarzanych pomiarów w ujęciu analizy wielopoziomowej hierarchiczny model liniowy jako alternatywa dla analizy wariancji z powtarzanym pomiarem [Multilevel analysis for repeated measures hierarchical linear model as an alternative to the analysis of variance], s. 234259;


Mariusz Trejtowicz, Katarzyna Jaśko: Analiza przyczynowa poza metodą eksperymentalną. Dwa przykłady modeli przyczynowych wykraczających poza schemat eksperymentalny (wraz z rozwiązaniami statystycznymi) [Causal Analysis beyond the experimental method. Two examples of the nonexperimental causal models (with statistical solutions)], s. 260272.

0 Maria Lewicka

Zamknij

Wybierz metodę płatności