ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maria Lewicka
Okładka książki/ebooka Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
122
     PDF
W numerze [Contents] Dorota Wiśniewska-Juszczak: Konsekwencje stosowania różnych narzędzi sprawowania władzy [The consequences of the use of various tools of power], s. 125134; Agnieszka Niedźwieńska, Jacek Neckar: Pozytywna tendencyjność w pamięci źródła informacji na własny temat [Positivity bias in memory of the source of self-information], s. 135139; Marieke C. van Egmond, Ulrich Kühnen, Susanne Haberstroh, Nina Hansen: Learning through the eyes of Eastern and Western European university students: Mind or virtue-oriented?, s. 140155; Agata Gąsiorowska: Psychologiczne skutki aktywacji idei pieniędzy a obdarowywanie bliskich [The psychological consequences of mere exposure to money and gift-giving], s. 156168; Paweł Koniak, Wojciech Cwalina: Perswazyjne skutki wieloznaczności przekazu: polaryzacja czy depolaryzacja postaw? [Persuasive effects of message ambiguity: Attitude polarization or depolarization?], s. 169190; Agnieszka Wilczyńska, Magdalena Mazur: Gniew i empatia a poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym u młodzieży [Anger and empathy and risk of social exclusion among young people], s. 191202; Alina Kolańczyk, Wacław Bąk, Marta Roczniewska: Skala samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej (SSPP) [Promotion and Prevention Self-Regulation Scale (PPSS)], s. 203218; Agnieszka Czerw: Co ludzie myślą o pracy zawodowej? Konstrukcja metody diagnozującej postawy wobec pracy [What do people think about work? Construction of the method diagnostic of attitudes toward work], s. 219233.
0 Maria Lewicka

Zamknij

Wybierz metodę płatności