ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Psychologia Społeczna nr 1(20)/2012 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maria Lewicka
Okładka książki/ebooka Psychologia Społeczna nr 1(20)/2012

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 1(20)/2012

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 1(20)/2012

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 1(20)/2012

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
110
     PDF

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Profil kwartalnika obejmuje problematykę szeroko rozumianej psychologii społecznej: obok eksperymentalnej ps, publikuje prace z pogranicza różnych dyscyplin traktujących o człowieku w środowisku społecznym, poczynając od socjologii i innych nauk społecznych, a kończąc na biologii, neuronauce i psychologii poznawczej. Czasopismo jest otwarte na polemiczne debaty między przedstawicielami różnych orientacji teoretycznych i metodologicznych o miejscu człowieka w środowisku społecznym.
W numerze:
Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk: Efekt Michała Anioła w bliskich związkach: czy rzeczywiście bliski partner może przyczyniać się do wzmacniania Ja idealnego swojej drugiej połowy? [The Michelangelo effect in close relationships: Can a relationship partner boost the ideal self of her second half?], s. 720;
Alicja Leszczyńska: Czy pamiętamy to, co chcemy pamiętać? Tendencyjność pamięciowa o charakterze motywacyjnym [Do we remember what we want to remember? Motivational memory bias], s. 2133;
Marta Roczniewska, Alina Kolańczyk: Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego [Automatic evaluation as a function of regulatory focus and goal pursuit], s. 3447;
Monika Grzesiak-Feldman: Prawicowy autorytaryzm oraz orientacja na dominację społeczną jako predyktory różnych form myślenia spiskowego [Predicting conspiracy beliefs: The role of right-wing authoritarianism and social dominance orientation], s. 4863;
Grzegorz Pajestka: Orientacje społeczne a płeć. Czy rywalizacja to tylko męska rzecz? [Social orientation and sex. Is competition a male thing only?], s. 6470;
Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Maciej Labuda, Anna Szymak, Jarosław Piotrowski: Być jak Palikot? Kontrowersyj????ność jako wymiar spostrzegania polityka [To be as Palikot? Controversy as a dimension of politicians perception], s. 7188;
Małgorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz, Mariusz Trejtowicz: Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia. Dobór pozycji i walidacja skali [ Short version of the Need for Cognitive Closure Scale: Items selection and scale validation], s. 8999.
0 Maria Lewicka

Zamknij

Wybierz metodę płatności