Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Psychologia Społeczna nr 1(16)/2011 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maria Lewicka
Okładka książki/ebooka Psychologia Społeczna nr 1(16)/2011

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 1(16)/2011

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 1(16)/2011

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 1(16)/2011

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
89
     PDF

Ebook

18,90 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W numerze [Contents]:


Krystyna Skarżyńska, Piotr Radkiewicz: Co wzmacnia/osłabia społeczny darwinizm? O roli doświadczeń z ludźmi, osobowości, wartości osobistych i przywiązania do wspólnoty [What strengthens/weakens the social darwinism? On the role of social experience, personality, personal values and embeddedness in a community], s. 723;


Edyta Sinacka-Kubik: Wpływ wstrętu na uprzedzenia etniczne kobiet i mężczyzn [The influence of disgust on ethnic prejudice of women and men], s. 2433;


Anna Górecka, Anna Szuster: O pozornej nieuchronności autowaloryzacji w obliczu dylematów moralnych. Rola dostępności standardów poza-Ja i przeciążenia poznawczego [On the spurious nevitability of self-evaluation while facing moral dilemmas: The role of the accessibility of other-focused standards and cognitive overload], s. 3448;


Romana Kadzikowska-Wrzosek: Subiektywna ocena postępu w realizacji celów. Wpływ implementacji intencji oraz różnic indywidualnych w sposobie formułowania celów i w sile woli [Subjective evaluation of progress in goals attainment: The effect of intention implementation and individual differences in processing of goals manner and strength of volition], s. 4966;


Irena Dzwonkowska: Współczucie wobec samego siebie (self-compassion) jako moderator wpływu samooceny globalnej na afektywne funkcjonowanie ludzi [Self-compassion as moderator of the effects of global self-esteem on affective functioning of people], s. 6780.

0 Maria Lewicka

Zamknij

Wybierz metodę płatności