ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maciej Nałęcz
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
541
     PDF

UWAGA! Nowe rozporządzenie od marca 2013! W książce znalazła się także najnowsza zmiana - podpisane 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie Ministra Pracy nowe rozporządzenie w sprawie podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, wprowadzające od 1 marca 2013 r. m.in. wyższe stawki diet i ryczałtów w podróżach krajowych i zagranicznych a także nowe zasady rozliczania posiłków przy podróży krajowej oraz katalog niezbędnych wydatków związanych z podróżą, w odniesieniu do których pracownikowi należy się zwrot. Nowe rozporządzenie zastępuje dwa dotychczas obowiązujące (patrz pkt 8, 9 i 9a w spisie treści).

NA PORTALU: Uaktualnione kalkulatory:
Rozliczanie krajowej podróży służbowej, Rozliczanie zagranicznej podróży służbowej

 

Do 28 lutego obowiązują:

  1. Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.
  2. Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.

Wchodzi od 1 marca

9a. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczne w sprawie należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 167 na dzień 30 stycznia 2013)


Zaktualizowana, rozszerzona i rozbudowana o nowe treści kontynuacja dotychczas wydawanych rokrocznie zbiorów przepisów - Prawo pracy (na dany rok).

Zawartość publikacji to Kodeks pracy i 42 akty prawne określające obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników, uporządkowane w 19 rozdziałach wskazujących podstawowe obszary aktywności pracodawcy w sprawach pracowniczych.

Najczęściej wykorzystywane akty prawne

Są to zarówno przepisy najczęściej wykorzystywane przez pracodawców (takie jak Kodeks pracy, ustawa o funduszu świadczeń socjalnych, czy rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych), jak i wykorzystywane sporadycznie, ale przydatne w nietypowych sytuacjach (np. ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, o praktykach absolwenckich, o powszechnym obowiązku obrony, czy rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów użytkowania do celów służbowych prywatnego samochodu).

Akty prawne rzadziej poszukiwane

Dla ułatwienia wypełniania powinności przez większych pracodawców, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w zbiorze zamieszczone zostały regulacje określające obowiązki względem załogi zakładu (np. ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawa o związkach zawodowych). W publikacji uwzględnione zostało ponadto często poszukiwane przez pracodawców, aczkolwiek nieobowiązujące już powszechnie, rozporządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarządzenie w sprawie nagród jubileuszowych, oraz stosowane w sferze budżetowej rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przepisy dla samorządów

W zbiorze umieszczono ponadto przepisy określające zatrudnienie oraz warunki pracy i płacy pracowników samorządowych. Taki dobór przepisów jest efektem wieloletnich doświadczeń redakcji nabytych w kontaktach z odbiorcami literatury wspomagającej pracę działów kadr.

Stan prawny

Stan prawny wydania to luty 2013 r.

Przypisy i indeks rzeczowy

Książka zawiera szereg udogodnień, których celem jest ułatwienie Czytelnikowi korzystania ze zbioru. Przepisy wszystkich aktów prawnych opatrzone zostały specjalnymi hasłami, które pełnią funkcję wskaźnika informacyjnego ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu. W przypisach do artykułów Kodeksu pracy i innych ustaw zamieszczono notatki wskazujące, jaki akt wykonawczy wydano na ich podstawie i w którym miejscu akt ten znajduje się w książce. Znalezienie potrzebnych informacji ułatwia natomiast autorski indeks rzeczowy obejmujący wszystkie akty zawarte w publikacji.

Narzędzia do ściągnięcia z portalu

Zawartość książki została wzbogacona o dodatkowe treści informacyjne - zestawienia przydatnych w codziennej pracy działów kadrowych narzędzi - wzorów dokumentów, kalkulatorów oraz wskaźników (tematyczny podział narzędzi pokrywa się z podziałem aktów). Wszystkie wymienione w tych zestawieniach narzędzia są dostępne na portalu www.EkspertBeck.pl, do którego, w ramach zakupionej publikacji, Klienci mają bezpłatny kwartalny dostęp. Dodatkowo, po rejestracji na portalu, Czytelnicy mogą także korzystać z wersji elektronicznych wzbogaconych o orzecznictwo sądowe wszystkich zamieszczonych w książce aktów prawnych.

0 Maciej Nałęcz

Zamknij

Wybierz metodę płatności