ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Przegląd Policyjny, nr 4(116) 2014 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Okładka książki/ebooka Przegląd Policyjny, nr 4(116) 2014

Okładka książki Przegląd Policyjny, nr 4(116) 2014

Okładka książki Przegląd Policyjny, nr 4(116) 2014

Okładka książki Przegląd Policyjny, nr 4(116) 2014

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
243
     PDF
Przegląd Policyjny redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji.Historia Przeglądu Policyjnego sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, przerwane zawieruchą II wojny światowej, wznowiono dopiero po 52 latach. Rzeczywistość polityczna niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej stworzyła klimat do wydania w 1991 roku periodyku wyraźnie nawiązującego do przedwojennej formy, nawet przez zachowanie zbliżonej szaty graficznej.Obecnie Przegląd Policyjny jest kwartalnikiem o profilu naukowym. Na jego łamach są zamieszczane teksty dotyczące organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa zwłaszcza karnego materialnego i procesowego, ale także cywilnego i gospodarczego, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii najnowszej, historii Policji, organizacji i zarządzania, informatyki.Teksty publikowane w kwartalniku cechuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski, ponieważ wcześniej podlegają odpowiedniemu postępowaniu kwalifikującemu (artykuły są recenzowane). W Przeglądzie Policyjnym występują stałe rubryki. Są to: Artykuły (ze streszczeniami w języku angielskim), Omówienia, Orzecznictwo sądowe, Materiały i dokumenty, Komunikaty, Recenzje, Kronika Policji.Do materiałów publikowanych w kwartalniku sięgają nie tylko przedstawiciele Policji, lecz także odbiorcy innych grup zawodowych.Pismo stale współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. z pracownikami naukowymi uniwersytetów w Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Olsztynie, Katowicach, Münster, Oklahomie, Salonikach, jak również z Polską Akademią Nauk. Krąg specjalistów współpracujących z Przeglądem Policyjnym rozszerza się także o przedstawicieli szkół policji i ośrodków szkolenia.Periodyk trafia systematycznie do bibliotek resortowych i szesnastu uczelnianych w kraju oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozsyłany jest do Komendy Głównej Policji i wszystkich komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich.Przegląd Policyjny można prenumerować w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji po przedstawieniu pisemnego zamówienia oraz kupować pojedyncze egzemplarze w naszym sklepie internetowym lub składając zamówienie pocztą.
0

Zamknij

Wybierz metodę płatności