ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawo zgrupowań spółek (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Adam Opalski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
712
     PDF

Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkach prawa obcego. Dyskurs prawnoporównawczy ukazuje podstawowe metody regulacji i węzłowe problemy grup spółek. Część druga jest poświęcona status quo polskiego prawa zgrupowań. Wobec niewykształcenia odrębnego zespołu przepisów skierowanego do holdingów, skoncentrowano się na zbadaniu wybranych instytucji "powszechnego" prawa spółek, determinujących reżim prawny w zgrupowaniach. Przedmiotem zainteresowania są m.in.:

  • problem sposobu rozumienia interesu spółki uczestniczącej w grupie spółek,
  • standardy ochronne w zgrupowaniach, przede wszystkim obowiązek lojalności, zasada jednakowego traktowania udziałowców i system ochrony majątku spółek kapitałowych,
  • zabieg relatywizacji zasady prawnej odrębności spółki wobec wspólnika dominującego,
  • regulacja przejęcia kontroli nad spółką publiczną.

W końcowej części monografii podjęto próbę wypracowania założeń modelu polskiego prawa grup spółek. Poddano analizie przedłożone projekty legislacyjne oraz przedstawiono autorską propozycję de lege ferenda.

0 Adam Opalski

Zamknij

Wybierz metodę płatności