ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawo zamówień publicznych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Paweł Granecki
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
856
2w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub

Prawo zamówień publicznych. Komentarz zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych.

Autor bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z  publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i umożliwia szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji.

Opracowanie zawiera ponadto wzory oświadczeń, dokumentów i umów najczęściej stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. W publikacji uwzględniono również najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.

Wydanie trzecie Komentarza zawiera jasne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych.

W szczególności skomentowano zmiany wprowadzone na mocy ustawy z 25.2.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 484) , która rozszerzyła katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1429), która nałożyła na Prezesa UZP obowiązek zawiadomienia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Ponadto uwzględniono wszelkie zmiany przepisów ustawy  - Prawo zamówień publicznych, od poprzedniego wydania, wynikające z:

  • ustawy z 6.8.2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 161, poz. 1078);
  • ustawy  z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.);
  • ustawy z 5.1.2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 143);
  • ustawy z 16.9.2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. Nr 234, poz. 1386);
  • ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

Prezentowany komentarz jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. W sposób przystępny i zrozumiały rozwiewa znaczną część wątpliwości interpretacyjnych związanych z zapisami ustawy w poszczególnych jej artykułach.

Komentarz adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych. Szczególnie polecany jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczony jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi.

0 Paweł Granecki

Zamknij

Wybierz metodę płatności