ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawo zamówień publicznych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Jerzy Pieróg
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
815
     PDF

Dziesiąte wydanie eksperckiego komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieroga zawiera szczegółowe zaktualizowanie i dostosowanie przepisów oraz książki do wszelkich zmian, jakie miały miejsce od poprzedniego wydania. Uwzględnia m.in. nowelizację:

  • z 07.05.2009 r. dotyczącą umożliwienia zamawiającemu określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, dotyczących m.in.: zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, utworzenia funduszu szkoleniowego oraz zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz tego funduszu,
  • z 02.12.2009 r. wprowadzającą m.in. definicję postępowania o udzielenie zamówienia oraz nową regulację środków ochrony prawnej w tym postępowaniu,
  • która weszła w życie 01.01.2010 r. wyłączającą z zastosowania ustawy zamówienia udzielane instytucji gospodarki budżetowej przez organ administracji rządowej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w PrZamPubl.

Kolejne wydanie wzbogacono także o najnowszy dorobek orzecznictwa.Komentarz zawiera stan prawny na 01.08.2010 r.

0 Jerzy Pieróg

Zamknij

Wybierz metodę płatności