Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1270
2w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest przedmiotem analizy w dwóch tomach. Drugie wydanie Tomu 11. będzie zawierało systematyczne omówienie powstania rodziny przez zawarcie małżeństwa i na skutek innych zdarzeń, więzi rodzinnych, funkcjonowanie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, na płaszczyźnie stosunków osobowych i majątkowych. Analizie zostaną poddane: ustanie związku małżeńskiego i skutki tego zdarzenia prawnego, zagadnienie konkubinatu, jako związku nieformalnego, jednak wywołującego w niektórych dziedzinach prawa określone skutki. Poruszona zostanie także - budząca wiele kontrowersji - kwestia związków partnerskich.

Przedstawiane wydanie niniejszego tomu będzie wzbogacone o nową literaturę i najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień. Drugie wydanie Tomu 11. oczywiście uwzględni również wszelkie zmiany legislacyjne, które wprowadzono w zakresie objętym poruszaną tematyką, m.in.: zmiana wprowadzona nowelizacją z 25.3.2011 r. zgodnie z którą do majątku wspólnego małżonków należą poza dotychczas wymienionymi - kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie oraz zmiany dotyczące pieczy zastępczej.

W drugim wydaniu Tomu 11. będą uwzględnione w szczególności:

  • zagadnienia wprowadzające do prawa rodzinnego i stosunków rodzinnoprawnych,
  • zawarcie małżeństwa,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • prawa i obowiązki małżonków,
  • ustój ustawowej wspólności majątkowej,
  • umowne ustroje majątkowe,
  • ustanie małżeństwa,
  • separację oraz konkubinat.

System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedze z zakresu prawa autorskiego.

 

0 Tadeusz Smyczyński, Janusz Gajda, Mirosław Nazar

Zamknij

Wybierz metodę płatności