ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawo pracy (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autorzy:
Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
393
     PDF

W podręczniku "Prawo pracy" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy i aktach wykonawczych.

Dotyczą one m.in.:

  • powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,
  • odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy,
  • zbiorowego prawa pracy oraz
  • pracowniczego ubezpieczenia społecznego.

Recenzja poprzedniego wydania:
KSIĄŻKA obejmuje najważniejsze zagadnienia prawa pracy. Autorzy podręcznika szczegółowo analizują indywidualne i zbiorowe prawo pracy oraz tematykę zatrudnienia i bezrobocia. Nie pominięto również kwestii dotyczących ubezpieczeń społecznych. W podręczniku uwzględniono także najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także zmiany przepisów w zakresie urlopów macierzyńskich, Państwowej Inspekcji Pracy, wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz ostatnio uregulowaną umowę o telepracę.
KSIĄŻKA DLA studentów studiów prawniczych, jak również osób, które szczegółowo interesują się tą dziedziną prawa, a zwłaszcza przygotowują prace magisterskie i seminaryjne z zakresu prawa pracy. Książka jest także skierowana do ' praktyków, radców prawnych i adwokatów. Zawarte w niej rozważania mogą niewątpliwie pomóc w rozstrzygnięciu wielu podstawowych kwestii praktycznych.
DLACZEGO WARTO JĄ MIEĆ. Wydany już po raz dziewiąty podręcznik jest dziełem wybitnych profesorów prawa pracy. Autorzy w sposób jasny i przejrzysty przedstawiają często trudne zagadnienia prawne. Dzięki podziałowi na rozdziały i paragrafy, jak również mniejsze części mające swoje własne tytuły, czytelnik szybko może znaleźć odpowiednią partię materiału i zapamiętać jej zawartość. Pomocne w nauce są także wyróżnienia w tekście, jak również zamieszczony na końcu indeks rzeczowy.

Gazeta Prawna - 28.02.2008 r.

0 Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński

Zamknij

Wybierz metodę płatności