ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1641
2w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub

Przedmiotem analizy Tomu 13. Systemu Prawa Prywatnego są zagadnienia prawa autorskiego. Jest to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, charakteryzująca się jednocześnie dużą dynamiką zmian legislacyjnych. Powoduje to jednocześnie zapotrzebowanie na aktualne i kompleksowe omówienie przedmiotowej problematyki - również w kontekście nowych koncepcji pojawiających się zarówno w literaturze jak i w orzecznictwie.

W Tomie 13. omówiono zarówno teoretyczne jak i praktyczne kwestie sporne uwidaczniające się na tle obecnej regulacji prawnej w Polsce w zakresie prawa autorskiego, jak również rozwinięto podstawowe w tym zakresie pojęcia:

 • przedmiot, podmiot, treść prawa autorskiego,
 • czas trwania autorskich praw majątkowych,
 • przejście autorskich praw majątkowych,
 • przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych,
 • przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych,
 • ochronę autorskich praw osobistych i praw majątkowych,
 • ochronę wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji,
 • prawa pokrewne,
 • organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, Fundusz Promocji Twórczości oraz
 • odpowiedzialność karną.

W wydaniu 3. niniejszego tomu zostaną omówione nowe rozwiązania m.in. w zakresie:

 • rozpowszechniania utworu na terytorium Polski, drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny (zagadnienia te zostały w określonym zakresie zasygnalizowane w poprzednim wydaniu tomu);
 • zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
 • odpowiedzialności przechowujących utwory w internecie;
 • nowych przepisów, wprowadzonych do ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nowelizacją z 2010 r. dotyczących Komisji Prawa Autorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem jej uprawnień);
 • ochrony autorskich praw majątkowych (przede wszystkim w odniesieniu do problematyki przysługujących uprawnionym roszczeń);
 • dyrektywy 2009/24/WE - w odniesieniu do baz danych;
 • opodatkowania twórców.

Przedstawiane wydanie niniejszego tomu zostało także wzbogacone o nową literaturę i najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień.

System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa autorskiego.

0 Janusz Barta, Jan Błeszyński, Monika Czajkowska-Dąbrowska

Zamknij

Wybierz metodę płatności