ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki

Okładka książki Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki

Okładka książki Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki

Okładka książki Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
178
     PDF

Ebook

21,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Zaprezentowano w nich zagadnienia: istoty bezpieczeństwa i zagrożeń, relacji między bezpieczeństwem publicznym a porządkiem publicznym, społeczno-psychologicznych aspektów posiadania broni, administracji publicznej oraz płaszczyzn jej ingerencji. Prezentacja tych zagadnień w pierwszym rozdziale pozwoliła na zaprezentowanie utylitarnych aspektów pojęcia i klasyfikacji broni w kolejnym drugim rozdziale. W dalszej części pracy omówiono normy prawne regulujące posiadanie broni w Unii Europejskiej oraz wybranych państwach europejskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Natomiast w zakończeniu pierwszego tomu dokonano podsumowania rozważań. Zaprezentowana problematyka jako przedmiot badań naukowych stanowi jednolite ujęcie problemu. Pozwala ocenić trafność przedstawianych najczęściej w Internecie spekulacji w zakresie wpływu broni na bezpieczeństwo, prezentowanych na podstawie doświadczeń zagranicznych, najczęściej amerykańskich. Nie przystają one do realiów europejskich. Zdiagnozowanie zjawiska jest bardzo ważne ze względu na kierunek dalszej reglamentacji broni oraz na wpływ, jaki ma ona na poziom bezpieczeństwa publicznego nie tylko w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawione w opracowaniu treści pozwolą czytelnikowi nie tylko poznać złożoność prawno-organizacyjnych uwarunkowań bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni, ale przede wszystkim na co liczę wyrobią pogląd świadczący, że realizacja populistycznych dążeń do swobodnego dostępu do broni, stanowiłaby odejście nie tylko od europejskich, ale i światowych dążeń. W czasach powszechnego zagrożenia terrorystycznego taki dostęp do broni nie sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego przez państwa oraz ich organizację. Nie wyklucza to jednak zasadności dążeń do wyposażenia społeczności państwowej obywateli w umiejętność posługiwania się bronią, co bez wątpienia sprzyja obronności państwa.
0 Aleksander Babiński

Zamknij

Wybierz metodę płatności