Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Praca socjalna w środowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawnictwo:
Verlag Dashofer
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
120
     PDF
 • Praca socjalna – cele i zadania nowoczesnej pracy socjalnej
 • Metody pracy socjalnej w środowisku lokalnym
 • Diagnozowanie środowiska
 • Organizowanie społeczności lokalnej
 • Komunikacja społeczna
 • Planowanie działań
 • Formy i techniki pracy ze społecznością lokalną
 • Aktywizacja i edukowanie społeczności lokalnej bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży
 • Integracja osób wykluczonych społecznie
 • Działalność informacyjna i poradnictwo
 • Pomoc i samopomoc
 • Praca metodą projektów socjalnych
 • Organizowanie grup samopomocy
 • Tworzenie klubów i świetlic środowiskowych
 • rganizowanie czasu wolnego
 • Wolontariat
 • Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych
 • Profilaktyka w społeczności lokalnej
0 Praca zbiorowa

Zamknij

Wybierz metodę płatności