ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Radosław Flejszar
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
337
     PDF

Drugie wydanie prezentowanego komentarza zawiera szczegółową analizę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego normujących postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych (art. 4791 - 47978).

Autor przedstawia i systematyzuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również najważniejsze poglądy doktryny dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie w sprawach gospodarczych.

Szczególną uwagę autor poświęcił istotnym zmianom stanu prawnego wprowadzonym ustawą z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 235, poz.1699). Zmiana ta jest oceniana jako jedna z najważniejszych nowelizacji postępowania w sprawach gospodarczych od dnia wprowadzenia tego postępowania do Kodeksu postępowania cywilnego.

Uwzględnione zostały również w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszej pracy zmiany wynikające z ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz.331).

Opracowanie to może być przydatne zarówno teoretykom prawa, jak i praktykom. Warto je także polecić przedsiębiorcom występującym jako strony w postępowaniu cywilnym.


Stan prawny: Kwiecień 2007 r.


0 Radosław Flejszar

Zamknij

Wybierz metodę płatności