Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Postępowanie cywilne. Kompendium (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Andrzej Zieliński
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
497
     PDF

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę.

Skrypt "Postępowanie cywilne. Kompendium" zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz:

o zasady i przebieg postępowania cywilnego,

o czynności procesowe,

o postępowanie dowodowe,

o zasady orzekania i środki zaskarżenia,

o dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym,

o postępowanie nieprocesowe,

o postępowanie egzekucyjne,

o międzynarodowe postępowanie cywilne,

o sadownictwo polubowne,

o postępowanie upadłościowe i naprawcze.

 

Wydanie dwunaste zostało uaktualnione o ostatnie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego (17 nowelizacji), dotyczące m.in.: sposobu sporządzania protokołów (urządzenia rejestrujące dźwięk oraz obraz i dźwięk), ustanowienia pełnomocników z urzędu, sposobu dokonywania doręczeń, postępowania o ubezwłasnowolnienie, dokumentów i ich uwierzytelniania i inne. Dodano też rozdział omawiający dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

0 Andrzej Zieliński

Zamknij

Wybierz metodę płatności